Ann-Helen Meyer von Bremen: Jordbruket lider av systemfel

REPLIK | Ska vi lösa alla de miljöproblem som vår mat orsakar måste vi knyta ihop kretsloppet mellan stad och land och mellan djur och växter.