Svårt att behandla spelberoende

En tredjedel av de som söker hjälp för spelmissbruk hoppar av behandlingen som erbjuds. En ny studie visar på orsaker till det, men även på vikten av att stötta de anhöriga.