Sekos förbundsordförande Janne Rudén. Foto: Urban Orzolek
Sekos förbundsordförande Janne Rudén. Foto: Urban Orzolek

“Agerar vi inte nu så öppnas slussen”, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén om tågstrejken.

– Veolia har vunnit upphandlingen till ett pris som är 50 miljoner kronor lägre än närmaste konkurrent. Nu misstänker vi att Veolia har varslat personal för att få det att gå ihop utifrån det anbud som de vann på. Så att intäkter blir större än utgifter, säger Janne Rudén förbundsordförande på Seko.

Konflikten bottnar i att Veolia har sagt upp 250 tågvärdar och lokförare. De varslade ska få söka om sina anställningar – men till sämre villkor. Enligt Seko kommer långt ifrån alla då att erbjudas heltidstjänster utan bli hänvisade till deltids- och timanställningar.
– Någon form av ekonomiskt tänkande ligger bakom detta, säger Janne Rudén, och då tycker Veolia att det är ett fiffigt sätt att reglera om anställningarna till deltid.

Seko har valt att ta ut personal vid all svensk Öresundstågtrafik i konflikt. Det innebär att ungefär en tredjedel av personalen strejkar från och med måndag morgon.

Framför allt drabbas tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn.

Enligt Janne Rudén har neddragningar diskuterats tidigare.
– För ett år sedan när SJ drev trafiken ville man sänka lönerna rakt av med 4 000–5 000 kronor.

I november tog Veolia över kontraktet för Öresundstågtrafiken
– Nu vill de göra samma sak men på ett litet annat sätt. Veolias förslag att säga upp folk och att sedan återanställa dem på cirka 85 procent ger i slutändan samma effekt, säger Janne Rudén.

Som Janne Rudén ser det handlar konflikten om att försvara det centrala avtalet med arbetsgivarparten Almega. Förra året kom Seko och Almega överens om att fackliga avtal inte ska kunna omförhandlas vid en ny upphandling. Däremot kan parterna säga upp avtalet årligen.
– Det är oacceptabelt att vi vid varje upphandling ska skriva om avtalet och att folk ska sägas upp, säger Janne Rudén.

Han menar att Veolias uppsägningar är ett sätt att komma runt förra årets överenskommelse.

I grunden handlar det om att inte förhandla bort rätten till en heltidsanställning.
– Det är ju basic att man ska ha ett heltidsjobb så att man har något att leva på, säger Janne Rudén.

Han menar att det är viktigt att ta fajten.
– Agerar inte vi i de här frågorna så öppnas slussen. Då kommer alla att göra så här och då blir det bara deltidare och timanställda kvar, säger Janne Rudèn.