Foto: Riksdagen
Foto: Riksdagen

Speciella fängelser för utländska kriminella, slöjförbud för poliser och obligatorisk röntgen för att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn. Här är tio av de sjukaste motionerna Sverigedemokraterna lagt i år.

Riksdagens allmänna motionstid började i år den 29 september och avslutades den 10 november. Sverigedemokraterna har under motionstiden skrivit 417 motioner i riksdagen. Många av motionerna har ett främlingsfientligt perspektiv i både motivering och förslag, eller bygger på fördomsfulla antaganden.

1. Spartanska fängelser Motion 2014/15:1110

Foto: Flickr
Foto: Flickr

Kent Ekeroth (SD) anser att de svenska fängelsernas lyx uppmuntrar till att utländska kriminella återkommer till Sverige på brottsturnéer.

Han vill att “regeringen återkommer med ett förslag om att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd”.

Anstalten för utländska medborgare ska vara spartansk med endast tillgång till mat och husrum ges och ligga innan eller i närheten av gränspassager för att underlätta och effektivisera hanteringen av av- och utvisade, skriver Ekeroth i motionen.

 

2. Polisbemanning Motion 2014/15:1551

Josef Fransson (SD) vill ha högre polisbemanning på landsbygden eftersom “utländska ligor åker runt på stöldturnéer och ibland till och med rånar och misshandlar människor i deras hem. I ett uppmärksammat fall för några år sedan blev ett äldre par brutalt ihjälslagna”.

 

3. Förbud mot böneutrop Motion 2014/15:2665

Kent Ekeroth, Björn Söder, mfl (SD), vill förbjuda religiösa böneutrop från moskéer. Förbudet mot böneutrop ska gälla samtliga religioner. Därför ska polistillstånd sökas om en religiös grupp vill framföra budskap på offentlig plats.

 

4. Åldersbestämning av immigranter Motion 2014/15:1127

Foto: Kal Ström/Flickr.
Foto: Kal Ström/Flickr.

Kent Ekeroth (SD) misstror att ensamkommande flyktingbarn är barn (under 18 år). Där för vill Ekeroth införa “röntgen av tänder, handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet”. Åldersbestämningen ska omfatta alla som “påstår sig vara under 18 år eller av andra påstås vara under 18 år, eller som av andra anledningar antas vara under 18 år”.  De som vägrar att genomföra undersökningen ska få sin utredning avslagen och “personen i fråga ut- eller avvisas”.

 

5. Invandring enligt ett poängsystem Motion 2014/15:1270

Johnny Skalin (SD) vill ”införa ett poängsystem för invandrare utifrån en rad kriterier som alla bygger på invandrarens möjligheter att på ett effektivt och gott sätt komma in i samhället med liten eller ingen samhällskostnad. Det är alltså möjligt att Sverige, om makthavarna så önskar, genom att ställa högre krav på invandrarna, också minskar samhällets och människors pris för ett ineffektivt mottagande”

 

6. Kostnader för tolkservice Motion 2014/15:1112

Kent Ekeroth (SD) skriver i sin motion att Sverige är “ett land med stora integrationsproblem som hotar allas vår generella välfärd. För att minska hotet mot välfärden måste vi anpassa vårt samhälle efter dagens realiteter. En sådan realitet är att det numera finns väldigt många i detta land som efter lång tid i landet fortfarande inte lärt sig tala bra svenska”.  Ekeroth motionerar för att regeringen ska avskaffa rätten till skattefinansierad tolk eller andra former av skriftliga språköversättningar i vardaglig kontakt med myndigheter.

 

7. Förbjudande av religiösa attribut inom polisen Motion 2014/15:1108

Foto: Foto: Julia Blomgren/Skärmdump SR.
Foto: Foto: Julia Blomgren/Skärmdump SR.

Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) vill förbjuda religiösa attribut för poliser. De skriver i sin motion att “en polis i slöja signalerar att polisen är mer än bara polis och att denne också hyser andra lojaliteter”. De skriver att eftersom detta är ett avsteg ifrån svensk kultur och polistradition och för att slöjan kan “väcka fruktan och misstanke hos någon som t.ex. ursprungligen flytt ifrån ett annat land där statens våldsmonopol och religiösa förtryck går hand i hand”.

De frågar sig i motionen “om en person som är så extrem i sina åsikter, att denne inte kan finna sig i att inte bära en religiös symbol, verkligen är passande som polis från första början.

 

8. Reformering av lag om behandling av personuppgifter Motion 2014/15:1106

Kent Ekeroth (SD) vill införa lagändringar när det gäller att registrera intagnas ursprungsnationalitet eller deras invandrarbakgrund. Statistiken ska “registrera andra generationens invandrare och att Sveriges olika myndigheter ska ges direktiv att samla in sådan information”.

 

9. Kvotering till polis och brandkår Motion 2014/15:1109

Foto: Jörgen Knutsson/Polishögskolan
Foto: Jörgen Knutsson/Polishögskolan

Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) vill höja de fysiska kraven vid intagningen till polis- och brandkårsutbildning samt ett prov i svenska och krav på högskoleprov. Kvotering ska förbjudas, både av kön eller invandrarbakgrund, och dessutom ska polisen förbjudas att ha kampanjer för att locka minoriteter eller ett visst kön i rekryteringssyfte.

 

10. Medborgarskapets betydelse Motion 2014/15:2911

Foto: Bengt Nyman/Flickr.
Foto: Bengt Nyman/Flickr.

David Lång och Mikael Jansson (SD) vill förbjuda dubbelt medborgarskap. “Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas”.

Medborgarskapet ska också villkoras enligt David Lång och Mikael Jansson. “En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet till Sveriges Konung, svenska staten och den svenska nationen. Vidare bör den sökande genomgå en medborgarskapsutbildning och godkännas i språktest, kunskapsprov i det svenska språket, svensk kultur och historia, samt bedömas bli en tillgång för Sverige”.