Bild: Flickr/Kojach
Bild: Flickr/Kojach

Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin.

I en ny granskning varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska läkemedelsindustrin. Läkemedelsjättarna utvecklar och testar sina egna produkter vilket ger industrin stort inflytande över kunskapen och vad som kommuniceras utåt.

– Det kan exempelvis vara att ett företag använder sig av ett flertal olika studier för ett och samma läkemedel, men presenterar resultatet av den studie som gett bäst resultat, säger Petra Jonvallen, projektledare på Riksrevisionen.

Vad som gör det hela än mer problematiskt är att folkhälsan inte är läkemedelsföretagens primära intresse – utan vinst.

– Det här är kända problem i forskarvärlden. Företag investerar dessutom ofta stora belopp i att utveckla ett läkemedel, vilket kan ge företagen incitament att strategiskt påverka kunskapsunderlagen, säger Petra Jonvallen.

Och svenska myndigheter är alltså dåliga på att kompensera för läkemedelsjättarnas informationsövertag. I alla fall i jämförelse med liknande myndigheter i Tyskland och England, som Riksrevisionen tittat på.

– Myndigheter som Socialstyrelsen och SBU behöver bredda kunskapsunderlaget, använda fler källor och vara mer proaktiva. När en så stark aktör som läkemedelsindustrin kan påverka resultaten bör man göra mer för att rätta till det, säger Petra Jonvallen.