Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

Personalbrist, platsbrist och hög arbetsbelastning kan ha orsakat åtta dödsfall i samband med förlossningar. Det framkommer av en granskning som radioprogrammet Kaliber genomfört.

Kaliber, Sveriges Radio, har granskat ett 90-tal lex Maria-anmälningar och händelseanalyser från olika förlossningskliniker. Efter de åtta dödsfall som skett under åren 2010–2013 kan det konstateras att det varit brist på både personal och antal platser, samt hög arbetsbelastning.

Det senaste året har barnmorskor över hela Sverige protesterat mot orimliga arbetsvillkor. Under det så kallade barnmorskeupproret i våras varnade barnmorskorna att patientsäkerheten hotas på grund av underbemanningar, stress och fulla avdelningar.

I februari kunde Dagens Arena berätta om att många oroliga föräldrar och rasande barnmorskor hört av sig direkt till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

I mejl som Dagens Arena tagit del av skriver barnmorskor om om hur de har gått hem efter ett pass där två barn dött vid förlossningen och hur de gråter sig till sömns för att barnen kanske hade klarat sig om arbetsbelastningen varit mindre.

Barnmorskan Sofia Wickstrand Linhem på Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg berättar för Kaliber att det råder underbemanning på förlossningsavdelningen men att ledningen lägger ansvaret på barnmorskorna:
– Uppåt framåt, maximera, utveckla, driv, omarbeta, stå på tårna, vill-vill-vill. Inga marginaler, bara utrymme för det som absolut exakt måste göras.  Ingen tid till reflektion, inget utrymme för reflektion om det inte händer något och hända något då innebär det ju att någon dör eller så då. Det funkar inte för mig att vara barnmorska utifrån de villkoren, säger hon.

Chefen för kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset Henrik Almgren, säger till programmet att skälet till den tuffa situationen är att resurstilldelningen inte ökat i samma takt som antalet förlossningar gjort.