Rättsosäkert när Försäkringskassans läkare konsulteras

Insynen är otillräcklig när Försäkringskassans medicinska rådgivare konsulteras. “Försäkrade får svårt att argumentera för sin sak vid ett avslag” säger Nina Karnehed, ISF.