Professorn: »Försäkringskassan kan bevilja fler sjukersättning«

Antalet personer med sjukersättning väntas minska med mer än 20 procent på bara några år. Professorn i juridik, Ruth Mannelqvist, anser att dagens regler kan tolkas mer generöst så fler kan beviljas sjukersättning.