»Pandemin förstärker bostadsojämlikheten«

Ojämlikheten i boendeförhållanden har blivit särskilt tydligt under corona. Det menar två forskare i en ny rapport, där de går igenom hur en förvärrad trångboddhet, som koncentreras till i synnerhet vissa områden, förvärrar situationen för invånarna under pandemin.