Myndighet: »Vård ges inte efter behov«

Regeringen ville veta vilka risker som finns när privata sjukvårdspatienter får gräddfil till vården. Nu är rapporten klar. Den visare att en privat sjukvårdsförsäkring ger vård betydligt snabbare – trots mindre vårdbehov hos målgruppen.