Bild: absolut xman / Flickr

Stefan Löfven har framhållit att föräldraförsäkringen främst är en fråga för familjen. Gertrud Åström på Sveriges Kvinnolobby håller inte med, utan menar att det är en samhällsangelägenhet. 

Frågan om en tredelad föräldraförsäkring går kräftgång inom socialdemokratin. Föräldraförsäkringen nämndes inte i Stefan Löfvens linjetal på torsdagen och i en intervju i P1 morgon på fredagen sa Löfven att förslaget är detsamma som det som infördes under Mona Sahlins tid (det vill säga att en tredelad föräldraförsäkring ska genomföras på sikt). Men han ville inte precisera när det ska ske.
– Vi har en föräldraförsäkring som vi vill ska vara delad lika mellan föräldrarna. På vägen dit tredelad. Hur man kommer dit, det är det vi ska fundera på. Det är bara att konstatera, en stor del av barnfamiljerna anser att det är deras fråga att fundera på och att de ska avgöra det vid köksbordet, säger Stefan Löfven till P1 Morgon.

Stefan Löfven menar att politikernas uppgift är att opinionsbilda så att barnfamiljerna blir mer positivt inställda till ett mer jämställt föräldraförsäkringsuttag. Han anser  att det är först då man kan driva genom frågan.

Gertrud Åström på Sveriges Kvinnolobby ifrågasätter detta och menar att det är mer effektivt att vika specifika dagar åt respektive förälder. Hon menar att Island är ett gott exempel, där man efter införandet av en tredelead föräldraförsäkring såg en tydligt positiv effekt.
– Visst kan påverkansarbete ha betydelse, men forskningen visar att det som verkligen har haft betydelse är införandet av vikta månader.
– Island är det enda landet som infört en tredelad föräldraförsäkring och där ser vi att männen tar ut en betydligt större del. Där har man drivit på frågan politiskt och inte tyckt att den varit så kontroversiell, omöjlig eller hopplös, säger hon.

Inte heller håller Gertrud Åström med om att föräldraförsäkringsfrågan är en familjeangelägenhet. Hon menar att en individualiserad föräldraförsäkring är viktig ur ett samhällsperspektiv.
– Ett samhälle består av människor som behöver så bra förhållanden som möjligt. Det kräver ett politisk åtagande med att bygga upp en social infrastruktur. Tidigare har det byggt på att kvinnor är ensamt ansvariga för att ta hand om de som inte är produktiv arbetskraft. Men på samma sätt som vi satsat på fysisk infrastruktur vid en produktion av varor måste vi vara beredda att satsa ekonomiskt på att skapa sociala infrastrukturer som krävs för ett jämställt samhälle.

– Den nordiska modellens grundtanke är att både kvinnor och män ska kunna försörja sig själva. Det sociala ansvarstagandet är inte en privat uppgift för enskilda kvinnor, utan ett gemensamt mänskligt och samhälleligt intresse. Där är en uppdelad föräldraförsäkring en viktig del.