Forskare: Kamp för sänkta sjuktal drabbar kvinnor

Sjukreglerna som de tillämpas i dag är rättsosäkra, tycker juridikprofessor Ruth Mannelqvist. Hon är mycket kritisk till att Försäkringskassan arbetar mot ett politiskt mål om att få ned sjuktalen. Kön och klass blir väldigt tydligt här, säger hon.