Foto: Mikael Färnbo

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill inte kommentera sitt utspel om gymnasieskolan.

”Det är bättre att en ung människa går klart en kortare yrkesutbildning än att han eller hon hoppar av och går rakt ut i arbetslöshet. Liberala hälsningar, Jan Björklund.” Så skrev utbildningsministern i sitt nyhetsbrev med rubriken ”Kortare yrkeskurser på gymnasiet”.

I brevet skriver Björklund att en kortare gymnasieskola kan införas för de som inte är behöriga till de nationella programmen.

”I den nya gymnasieskolan är högskolebehörighet frivilligt på yrkesprogrammen. Lärlingsutbildningar har införts. Men för vissa ungdomar är tre års studier för krävande. Vi måste hitta lösningar också för dem. Regeringen föreslår därför i höstens budget att kortare yrkeskurser införs. Elever ska kunna läsa kortare kurser inom ramen för det som kallas yrkesintroduktion. Det kan till exempel handla om att man går 1,5 eller två år.”

Sedan dess har Björklund stått upp för det som beskrivits som ett förslag om en ettårig gymnasieutbildning. Men enligt de andra allianspartierna var det inte vad budgetpropositionen innehöll.
”Det som Björklund har gjort utspel om finns inte”, meddelade Kristdemokraterna via sitt officiella twitterkonto samma dag som budgeten presenterades.

Det som står i den faktiskt budgetpropositionen är att Skolverket ska ges uppdraget att ”utveckla yrkesintroduktion av varierande längd som förbereder för konkreta arbetsuppgifter på arbetsmarknaden”.

Jan Björklund har inte tidigare vänt sig mot beskrivningen av att det handlar om en ettårig gymnasieutbildning utan har i stället försvarat införandet.
– Det är bättre att de genomgår en utbildning som är lite kortare än tre år och fullföljer den utbildningen, än att de påbörjar en sån här lång utbildning och sen bara hoppar av, sa Björklund i P1 Morgon.

Och för det får han nu kritik från bland andra Ulrika Carlsson, Centerpartiets skolpolitiska talesperson. Hon menar att Björklund är en av de som bidragit till förvirringen.
– Ja, det fanns flera som deltog i den debatten, men också utbildningsminister Jan Björklund, säger hon till Ekot.

Från utbildningsdepartementets vill man dock inte prata mer om Björklunds ettåriga gymnasieutbildning, eller förtydliga vad man menat tidigare.
– Förslaget om yrkesutbildningar med varierande längd finns beskrivet i budgetpropositionen. Vi har inga andra kommentarer, säger Jan Björklunds pressekreterare till Dagens Arena.