Tecken på en ny regim i coronatider

I kristider kan förändring ske snabbt. Och positiva saker kan uppenbarligen inträffa i allt det mörka och hotande. Rolf Å Gustafsson ser fem tecken på ett paradigmskifte.