Stor risk att Socialdemokraternas nya strategi misslyckas

En ny väljaranalys från Institutet för framtidsstudier visar att Socialdemokraternas migrationspolitik har liten chans att locka tillbaka väljare från SD, skriver tre forskare på Arena Essä.