Rädda den europeiska säkerhetsordningen

Sedan en dryg månad står OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, utan ledning. Det finns tyvärr anledning att känna stor oro för hur allt detta ska sluta, skriver Anders Bjurner och Anders Melbourn.