Osakliga och politiskt motiverade angrepp på coronastrategin

Sveriges coronastrategi ifrågasätts nu alltmer i den politiska debatten. Det är hög tid att balansera diskussionen, menar Thomas Lindh som granskat kritiken från motståndarna till strategin.