Den irländska barnhemsskulden

Nyligen offentliggjordes en rapport som visar hur 9 000 irländska barn dog på så kallade hem och därefter begravdes i lönndom. Utredningen har öppnat ett sår, som länge plågat Irland, för full insyn. Linnea Dunne berättar historien bakom rapporten.