Att känna katastrofen

Icke-våldsprincipen är inte förhandlingsbar, inte ens om det handlar om klimatfrågan. Uppgiften för samhällsvetenskaplig forskning måste vara att förstå varför vår färd mot stupet är så svår att bromsa, skriver Alf Hornborg.