Antalet anmälningar till DO har minskat något jämfört med förra året, visar preliminära siffror från myndigheten. Vanligast är att ärendena rör etnisk diskriminering eller diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. 

Förra året gjordes 2 264 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det visar preliminära siffror från myndigheten. Därmed har antalet anmälningar minskat något jämfört med 2015, då totalt 2 382 anmälningar gjordes.

Flest anmälningar rörde etnisk diskriminering följt av diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Och just anmälningar om diskriminering mot personer med funktionsnedsättning har ökat kraftigt. Sedan 2013 har antalet mer än fördubblats. Enligt DO är orsaken att bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, infördes i diskrimineringslagen 1 januari 2015.

do
DO:s tillsynsverksamhet i siffror 2015

 Artiklen har uppdaterats.