Bild: Statistik från Lärarnas tidning. *286 kommuner
Bild: Statistik från Lärarnas tidning. *286 kommuner

Friskolelärare får i snitt 26 procent mer i lönelyft jämfört med kommunala skolor. Anledningen är lägre lärartäthet, visar en granskning från Lärarnas tidning.

För läsåret 2016/2016 har Skolverket fördelat nästan 3 miljarder kronor till landets skolhuvudmän inom det så kallade lärarlönelyftet. Hur mycket pengar varje huvudman får baseras på antalet elever i skolorna – inte antalet lärare. Och eftersom lärartätheten generellt sätt är lägre på fristående skolor innebär det att friskolelärarna i snitt får mer pengar än kollegorna i kommunala skolor.

En granskning från Lärarnas tidning visar att friskolelärarna får 7 800 kronor mer per lärare och år. Tittar man på de 25 största friskolekoncernerna är skillnaden ännu större – 11 400 kronor. Och ser man till enskilda friskoleföretag ökar skillnaderna ytterligare. Plusgymnasiet får exempelvis nästan dubbelt så mycket i lärarlönelyft som de kommunala skolorna.