I kommunala skolor är i snitt 5,9 procent av eleverna i årskurs 9 nyinvandrade. I friskolor är motsvarande siffra 1,2 procent.

Andelen nyinvandrade elever, det vill säga barn som blivit folkbokförda i Sverige för första gången under de senaste fyra åren, skiljer sig kraftigt åt mellan kommunala och fristående skolor. Det visar nya siffror från Skolverket.

I en kommunal skola är i genomsnitt 5,9 procent av eleverna i årskurs 9 nyinvandrade. Det kan jämföras med 1,2 procent i friskolorna.

Förra året infördes nya regler för att underlätta för friskolor att ta emot nyanlända elever. Sedan den 1 november 2016 har friskolor med kö möjlighet att införa en särskild kvot för just nyanlända. I januari 2017 var det dock bara ett friskoleföretag som hade anmält sitt intresse till Skolinspektionen.