”Ja, att personer som är i behov av socialbidrag också kan vara sjuka, det är ju ingen nyhet” suckar moderata riksdagsledamoten Gunnar Axén i radiostudion.

Allt fler sjuka förlorar rätten till sjukpenning eller sjukersättning. De blir så kallade nollklassade och kan inte bli sjukskrivna på nytt. Om det handlade morgonprogrammet i Sveriges Radios P1 om.

Fattiggörande, skulle det också kunna kallas. Den nollklassade tvingas, om han eller hon inte kan leva på sin partner eller har rika släktingar (vilket ju Reinfeldt verkar tro att alla har) att söka socialbidrag. Sälja bil, sälja hus, flytta, göra sig av med besparingar.

Allt för ett sjukförsäkringssystem som mer och mer liknar ett svart låda där du sugs in och inte vet när och om du ska komma ut igen. I Sveriges Radios inslag berättar Lennie von Hackwitz om hur en trasig axel och dyslexi lett till att han i dag står utan ersättning. Dagens Arena har tidigare berättat om Christine Holmberg som efter sjabbel från Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens sida förlorade sin ersättning.

Det var när regeringen under 2008 ändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet som möjligheten att få sjukersättning om man saknar sjukpenningsgrundande inkomst togs bort. Regelverket har också sina glapp. Många faller mellan stolarna, som när Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans riktlinjer krockar med varandra. Slutresultatet blir densamma: Noll kronor att leva på.

Under morgonen beskrev Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, för radioreportern att det finns ett behov av en ny ersättningsform till dem som förlorat ersättningen. Samma utredning är Gunnar Axén ordförande för. Han svarade snabbt att något förslag om grundersättning inte är lagt. Innan utredningen har kommit med sina rekommendationer till regeringen, och regeringen redogjort för sina förslag, är det alltså inte värt att hoppas på för mycket.

Tills vidare kommer sjuka att tvingas till socialbidrag.

Men det är visst ingen nyhet, enligt Gunnar Axén. Man kan tänka sig att han efter studiodebatten ruskade lite lätt på axlarna, blundade och gick vidare mot allhelgonahelgens stillsamma lunk. Kanske väntar middag med vin, vänner och viltgryta.

För de nollklassade väntar däremot nya rådslag om man ska ha råd att köpa mjölk.

Fast det var ju ingen nyhet, det heller.