Jonas Nordling, Journalistpodden gör gemensam sak med Sandro Scocco och Jenny Lindahl från Pengar & Politik.

Veckans Pengar & Politik är en samproduktion med Journalistpodden och handlar om journalistikens frihet – finns den? – och vem som bestämmer över medierna.

Pengar & politik gör sin första samproduktion och tar sig tillsammans med Journalistpodden an medier, ägande och styrning. Är journalistiken fri och oberoende, eller är allt en konspiration styrd av kapitalintressen?

Med Jonas Nordling, från Svenska Journalistförbundet & Journalistpodden, samt Sandro Scocco och Jenny Lindahl.