vinstforbud

Pengar & Politik är inte klara med välfärdsutredningen än. Inte förrän det står klart vem som talar sanning. Innebär utredningen ett välfärdsförbud, som näringslivet påstår? Eller en helt rimlig vinst, jämförbar med övriga tjänstesektorn, som utredningen menar?

Efter avsnittet om välfärdsutredningen har både Vårdföretagarna och skolkoncernägaren Peje Emilsson hörts av. Och i debatten i samhället hörs röster som talar om att välfärdsföretagen kommer att förbjudas att gå med vinst. Men utredningen säger att det kommer att gå att göra vinst även i framtiden, om än begränsad. Någon måste ha fel. Båda påståendena kan inte vara sanna. Vi har bjudit in välfärdsutredningens ekonom Lina Lindbland för att reda ut detta. Och vi har tittat på Kunskapsskolans och Peje Emilssons bokföring.

Dessutom bjuder Sandro Scocco på lite bokföringstips, dels till oroliga ägare av välfärdsföretag, och dels till kommunalråd som är bekymrade över utredningens vinstbegränsningar.