Per Svensson, DN Ledare och María-Elsa Salvo, Arena Opinion.

Är hamnkonflikten löst nu och hur fungerar ”flygskam”? Per Svensson, DN Ledare och María-Elsa Salvo, Arena Opinion pratar också om EU, Macron och liberalismen i en tid när politiska rörelser på högerns och vänsterns ytterkanter röner framgångar.

Kvällen innan strejk skulle bryta ut i alla Sveriges hamnar, fick Hamnarbetarförbundet sitt efterlängtade andrahandsavtal med arbetsgivarna. Men María-Elsa Salvo och Per Svensson är överens om att konflikten mycket väl kan fortsätta, när det blir dags att försöka få på plats de lokala avtal som Hamnarbetarförbundet vill ha.

Hamnkonflikten var huvudorsak till att regeringen tillsatte en utredning om att på politisk nivå begränsa strejkrätten. En sådan begränsing får kritik av Per Svensson.

– Det finns något orimligt i att ett fackförbund som ändå organiserar så många av dem som arbetar i hamnarna, inte ska erkännas som fackförening fullt ut, säger Per Svensson.

María-Elsa Salvo ser vissa politiska fördelar med att fortsätta processen att begränsa strejkrätten.

– Det finns fortfarande en majoritet i Sveriges riksdag för att införa proportionalitetsprinciper och avskaffa möjligheten till sympatistrejker bland fackförbunden, som Centerpartiet har drivit jättehårt. Så om man ser utredningen som ett sätt att hålla tillbaka de krafterna från högern så finns det fortfarande ett syfte med att lägga lagförslaget, säger María-Elsa Salvo.

Frankrikes president Emmanuel Macron publicerade i veckan ett manifest för Europa i ett trettiotal tidningar i EU-länderna. Per Svensson känner sig kluven till Macrons budskap om ett starkare EU.

– I grunden tycker jag att det är bra att han skriver det här manifestet, det är vad jag står för, Jag är i grunden för en starkare politisk union, men problemet är att eftersom det finns så många politiskt osympatiska regeringar i EU, så blir en ökad överstatlig makt problematisk, säger Per Svensson.

Att försvara den liberala demokratins grundpelare, i en tid när demokratin är hotad, är vad Per Svensson ser som sin och DN Ledares huvuduppgift, särskilt inför valet till Europaparlamentet.

– Att försvara den liberala demokratin är inte tillräckligt som politisk vision, du måste som politiskt parti ha en större vision av vad du vill med det europeiska samarbetet. Och där tror jag till exempel den sociala pelaren och sociala frågor är superviktiga, säger María-Elsa Salvo.

Men Per Svensson vänder sig emot att de liberala värdena skulle vara något urvattnat och otillräckligt.

– Liberalismen är ingen blandsaft, det är en egen saft, säger han.

Lyssna på hela avsnittet här, och följ podden på Soundcloud, Spotify eller andra poddappar!