Vad skulle hända om EU gick över till ett helt kvotbaserat asylsystem och hur skulle ett sådant system se ut? Nya avsnittet av Människor & Migration går igenom förslagen till nytt asylsystem och dess konsekvenser. 

Det har aldrig varit så många människor på flykt i världen som det är just nu. 65,6 miljoner människor har tvingats att lämna sina hem, och av dem är ca 22,5 miljoner flyktingar. På flera håll höjs nu röster för att det system som vi har för att ta emot människor på flykt måste ändras.

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar asylrättsadvokaten Ignacio Vita och Arena Idés utredningschef Lisa Pelling om några av de förslag som lyfts för att ändra asylsystemet. Vad är det Moderaterna föreslår när de menar att EU ska övergå till ett kvotbaserat asylsystem? Hur går förslagen ihop med internationell rätt och kommer de som vissa påstår att stoppa döden på på Medelhavet?

 

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.