Sarah Delshad, Foto: Tove Gustafsson
Sarah Delshad, Foto: Tove Gustafsson

Idag blir bostadsbristen ett hinder för slagna kvinnor att bryta upp. Utan fler lägenheter att flytta till är risken stor att hon blir kvar. 

Varför lämnar hon inte bara? Hur svårt kan det egentligen vara att bara dra? Frågan ställs ofta om kvinnor som lever i en relation där mannen (för ja, det är oftast en man) utövar våld.

I en sammanställning 2013 från WHO, världshälsoorganisationen, uppskattas det att 35 procent av världens kvinnor någon gång har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner eller sexuellt våld av en annan person än en partner. Den plats som egentligen borde vara den tryggaste, kan således många gånger vara den farligaste platsen.

Enligt en ny rapport om brottsutvecklingen i Sverige från BRÅ, brottsförebyggande rådet, minskar det dödliga våldet i nära relationer. Mellan åren 2008 och 2013 dödades i snitt 13 kvinnor per år, jämfört med 17 personer under både 00-talet och 1990-talet.

Enligt Nina Forselius, utredare på BRÅ, kan den eventuella orsaken till minskningen vara samhällets tydligare insatser mot psykisk sjukdom och alkoholmissbruk. Samt en större medvetenhet och uppmärksamhet från mödravård, förskolor och socialtjänst. Hon lyfter också fram att en annan orsak kan vara den minskade toleransen generellt i samhället mot våld.

»All minskning av mäns våld är välkommen men jag tycker inte att man ska dra för stora växlar på att det minskar när det är såhär små tal. Vi ser samtidigt att övrig brottslighet som män utsätter kvinnor för ökar«, säger Olga Persson, generalsekreterare på kvinnoförbundet Unizon.

Den plats som borde vara den tryggaste, kan många gånger vara den farligaste platsen.

Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande på ROKS, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, säger till mig att hon märker att bristen på bostäder är en tydlig orsak till att många kvinnor blir kvar i skyddade boenden en längre period.

Att inte kunna påverka sin situation blir ytterligare ett trauma för dessa kvinnor. Och i många fall kan bristen på bostäder till och med påverka i den utsträckning att hon blir kvar ett helt år på ett temporärt boende som ett skyddat boende.

För att underlätta för dessa kvinnor krävs ett ordentligt samhällsskydd i form av fler och lättillgängliga bostäder.

Det finns fall där situationen kan bli så pass ohållbar att hon till slut av praktiska skäl blir tvungen att gå tillbaka till honom, berättar Beatrice Unander-Scharin. Och är barn med i bilden blir det ytterligare en aspekt som gör henne mer beroende av ett tryggt boende. Unizon driver samma linje som ROKS.

Unizons generalsekreterare Olga Persson säger till Metro: »Våld är ett brott. Ändå ser vi fortfarande idag att kvinnor och barn flyttas till skyddat boende – men ingen insats sätts in mot den misstänkte förövaren. Han blir inte anhållen och häktad, och kontaktförbud beviljas inte.«

Men, framhåller Unizon, det är inte fler skyddade boenden som behövs utan fler bostäder för kvinnor och barn att flytta vidare till efter tiden på kvinnojourens skyddade boende.

Kvinnojourernas skyddade boenden tvingas neka kvinnor och barn som söker skydd pga bostadsbristen, de skyddade boendena är fullbelagda med kvinnor och barn som är redo att flytta vidare till ett eget boende. Unizon föreslår exempelvis förtur i hyreskön, kreativa samarbeten mellan jourer och bostadsvärdar och fastighetsbolag som några av lösningarna för att kvinnor och barn ska kunna gå vidare.

Samhället har uppenbara brister som måste åtgärdas och det snarast.

Först 2012 påbörjades ett arbete för att ta reda på vad som gått fel i de fall där samhället inte kunnat skydda en kvinna från att bli mördad. Utredningarna görs av socialstyrelsen och omfattar sjukvården och socialtjänstens arbete. Det enda vi har fått är en samling pappersprodukter som påtalar redan välkända brister om främst hög arbetsbelastning och bristande rutiner i socialtjänst och sjukvård. Inga konkreta förbättringsförslag finns.

Samhällets slapphet och oförmåga att skydda mina medsystrar är oerhört beklämmande. Sverige 2017 har ett mycket tydligt ansvar att underlätta för kvinnor att kunna ta sig ur våldets järngrepp. Bostadsbristen får effekter även för kvinnofriden.

 Sarah Delshad