Ylva Johansson Bild: Socialdemokraternas pressbildYlva Johansson Bild: Socialdemokraternas pressbild

Ylva Johansson (S): Vi fortsätter kämpa för en bättre arbetsmiljö

Dela

Vi ska göra allt vi kan för att vinna starkare stöd i Sveriges riksdag så att våren 2015 blir våren då arbetsmiljön äntligen får den prioritering som den så länge saknat.

Senast i förra veckan nåddes vi av beskedet om ännu en dödsolycka på en svensk arbetsplats. Förra året omkom 48 personer på svenska arbetsplatser. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar förlust och en skam för samhället.

De allvarliga bristerna i arbetsmiljön som bevittnas runt om i landet är inte enbart en fråga om personliga tragedier, det är ytterst en fråga om samhällets anständighet.

Jag ser flera utmaningar på arbetsmarknaden som ställer vikten av en god arbetsmiljö på sin spets. De senaste åren har den arbetsrelaterade ohälsan ökat, varav en stor del av ökningen handlar om stressrelaterad ohälsa. Den tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för fler att styra sin arbetstid, men riskerar även att skapa ett gränslöst arbetsliv med längre arbetsdagar och krav på ständig tillgänglighet.

Samtidigt upplever många att tempot i arbetslivet har ökat. Med högre produktivitetskrav och lägre bemanning i många sektorer blir känslan av otillräcklighet allt vanligare. Vi ser en utbredning av tillfälliga och osäkra anställningar där besked om jobb kan ges samma dag via ett sms.

Den stressrelaterade ohälsan drabbar i hög utsträckning kvinnor, eftersom kvinnodominerade arbeten ofta är de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och emotionellt. Ett modernt och hållbart arbetsliv kräver därför en jämställd arbetsmarknad där kvinnor och män har lika stort inflytande över det egna arbetet, och där kvinnors arbetsmiljö är lika högt prioriterad som mäns.

Många brister i arbetsmiljön handlar i grunden om försämrade arbetsvillkor. Vi har under senare år bevittnat att otrygga anställningar har blivit ännu otryggare och allt vanligare. Det finns en risk att det man tänker sig ska vara steget in på arbetsmarknaden – en tillfällig anställning – börjar permanentas. Människor med osäkra anställningar saknar ofta den trygghet som krävs för att våga påvisa brister i arbetsmiljön och blir mindre benägna att ta på sig förtroendeuppdrag som till exempel skyddsombud.

Det har samtidigt blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, istället för en fråga om ett bristande arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Därför går arbetet för en förbättrad arbetsmiljö hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna. Det är viktigt att fler som jobbar på svenska arbetsplatser täcks av de kollektivavtal som bär upp den svenska modellen.

Arbetsmiljön var en av regeringens prioriterade satsningar i budgeten. När de borgerliga partierna och SD fällde regeringens budget föll därmed Arbetsmiljöverkets förstärkta anslag, den särskilda satsningen på kvinnors arbetsmiljö och satsningen på arbetslivsforskningen, samt satsningen de regionala skyddsombuden och företagshälsovårdens kompetensförsörjning som regeringen ville genomföra. Detta i en tid då utmaningarna på arbetsmiljöområdet blir allt mer akuta, och till och med resulterar i att människor förlorar sina liv.

Regeringen kommer därför att göra allt vi kan för att förbättra arbetsmiljön med de verktyg som kvarstår till vårt förfogande, och för att vinna starkare stöd i Sveriges riksdag så att våren 2015 blir våren då arbetsmiljön äntligen får den prioritering som den så länge saknat.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

8 kommentarer

 1. Sten Gellerstedt - 15 december, 2014

  Klart att SD stöder de borgerliga när det gäller pengar till Arbetsmiljöverket. Enligt SD:s ideologi finns inga klasser och inga skilda intressen mellan anställda och arbetsgivare. Dålig arbetsmiljö beror enligt SD på bristande kunskaper. Inte på att arbetsgivaren vinner och att den anställde förlorar på till exempel underbemanning. Därför ska Arbetsmiljöverket främst informera, enligt både de borgerliga och SD.

  SD:s syn att hela samhället är en ”organism” är ett uppenbart hot mot fackets rätt att utse skyddsombud. Enligt SD:s nyromantiska konservatism är arbetsgivaren den gode fadern som med varsam men stadig hand leder sin underställda. Med ännu fler mandat i riksdagen kan SD bli arbetsgivarnas murbräcka för att ta bort kapitel 6 i Arbetsmiljölagen som ger facket och skyddsombudet rätt att samverka mellan arbetsgivaren.

 2. Tobias - 16 december, 2014

  Om man blir skadad på arbetet så blir man fattig. Därför att man får inte rätt till socialförsäkringar som man har betalat för. Dessa försäkringar måste du strida och slåss för, trots att du har alla skador och besvär dokumenterade och det anses vara jobbet som gett dig skadorna.

  De senaste åtta åren har ­skattesänkningar plundrat statskassan på mer än 100 miljarder årligen. Socialförsäkringssystemet har gjorts om så att det straffar sjuka, arbetslösa och pensionärer. Trygghetssystemen har urholkats så att allt fler tvingas att söka socialbidrag.

  Och allt är resultatet av en medveten – moderat/allians – politik. Oavsett vem dem har samarbetat med.

  Så man funderar på vad den verkliga orsaken egentligen är?
  De senaste åtta årens ökade ­klyftor borde vara bevis nog.

  Frågan är, om detta kommer att fortsätta på samma spår?
  Man ser inga tecken på förändring eller att politiker respekterar ingångna avtal och lagar inom arbetsskadeförsäkringarnas område..

 3. halez Al-kassab - 12 januari, 2015

  Hej .
  Tolkarna som är utbildad och anlitat från de olika tolkförmedlingarna lider på grund av de oma omständigheterna på grund av .
  Anställningsvillkor och former som är enkilda och har ingen koppling på de olika anställningsform som alla andra anställda i landet .
  En tolk som jobbar för ett företag kallas anlitat inte anställd detta påverkar tolkarnas rättigheter som medarbetare på olika myndigheter.bank.bostadsförmedlingen .när det gäller vissa viktiga äranden som rör tolkarnas ekonomiska tex.bolån eller liknande.
  Aldrig kan en anlitat tolk ha rätt att få bolån eller liknande på grund av dess avtalsformer.
  En tolk kan inte få sina rättigheter som alla andra medarbetarna på de olika myndigheter i landet .
  Transvoice tolkförmedlingen är från de bästa tolkförmedlingarna som behandlar sina tokar enligt.jämlikheten.jämställdheten .rättvisor.medmänniskor .mänskliga rättigheter.
  Den fina strylsen på den underbara tolkförmedlingen som heter transvoice sköter sina arbetsuppgifter med de olika myndigheterna och landstinget från den ena sidan och med tolkarna från den andre sidan.
  Planeringen på de olika språk tjänsterna via telefonerna och på platser sker från experter som samarbetar på transvoice företagets kontoret med de olika tolkarna som går ut med de olika uppdragen till olika myndigheterna inom och utanför Stockholm på fyra årstiderna och under olika vardagliga omständigheter som uppstår på grund av trafiken eller liknande.
  Tolkarna som inte har bilar har inte rätt att få månads korts ersättningarna från skatteverket för summan på månadens årligen är mindre än 10.000 kr.
  Själv har jag jobbat mer än nio år och har inte fått en enda krona för månads korten under de nio åren .skatteverket bryr sig om det för att det våran rättigheter hos de som vi inte ha rätt att få de .när skatteverket har tio kronor hos någon medarbetare breven börjar skickas tills de får sina tio kronor från denna medarbetaren .
  Moderaterna och alianserna tolk boknings sättet var att varje avdelning och mottagning på de olika sjukhusen kommer att boka sina tolkar detta påverkade de olika språk företagen och deras tolkar.varje ansvarig på de olika avdelningarna valde tolkarna via kontakterna.rester av tolkarna kunde aldrig få uppdraget på flesta avdelningarna och mottagningar alltså överkomelse mellan folkgrupperna som jobbade på de olika avdelningar och mottagningarna och tolkarna och deras tolkförmedlingarna .
  På sådant sätt fick vissa tolkar trebilet lön per månaden medan vissa knappt klarade sig med de få lönen per månaden.
  Detsamma på rättegångarna.polis stationerna .arbetsförmedlingarna.jpbb torgen .med tolk uppdragen hos de myndigheterna .
  Plus att högsta nivåer som delar tolkförmedlingarnas avtalar också är orättvisa de olika ansvariga på de myndigheterna som delar ut avtalar godkänner de tolkförmedlingarna via kontakter .orättvist!
  Transvoice tolkförmedlingen som anställer tolkarna och anlitar på de så länge de jobbar hos dem .tex.från 1-30 år tolkarna som är anlitade och anställda med att hänsyn på deras arbete och situationer och uppskattar vad de gör för tolk tjänster deras företaget .
  Transvoice tolkförmedlingen måste få hjälp och stöd av ansvariga i Sverige för att det är lika bra som en statlig och kommunal företag med kvaliteten och fungerande samarbetet med de olika myndigheterna som behöver tolk tjänsterna på plats och via telefon dygnet runt .

 4. Jonnie Svensson - 15 januari, 2015

  Att jobba för en bättre arbetsmiljö är en självklarhet om man värnar om sina anställda.
  Nu är det inte alltid så, därför behövs det fortsatta arbetet som tas upp i debattartikeln.
  Bra så långt. MEN hur ser det ut på de arbetsplatser som används i i olika arbetsmarknadspolitiska program typ FAS3 platser eller vad det nu kan vara? Vem har ansvaret och kontrollerar säkerheten, den fysisk och psykosociala arbetsmiljön? Inom detta område finns det stora brister idag.Inte minst inom den mentala arbetsmiljön. Deltagare i dessa arbetsmarknadsprogram saknar ofta någon att vända sig till sig jämfört anställda på en vanlig arbetsplats. Även bristen på facklig representation utgör ett hinder för deltagare. Det som återstår är att lita till annordnarens goda vilja, vilket inte alltid stämmer överens med en bra arbetsmiljö. vilket innebär att deltagare får vända sig till sin handläggare och att den tar upp problemet och på så sätt förhoppningsvis komma tillrätta med problemet eller bytta plats. Att byta anordnare innebär att problemet finns kvar hos annordnaren, ingen förändring har alltså skett. Skulle samma förhållanden råda på en vanlig arbetsplats skulle det betraktas som helt oacceptablet, inte minst av facken. Ofta handlar det om den psykosociala miljön. Istället för att ta itu med den så hänvisar eller skyller ansvariga på den enskilde deltagaren egna problem, ofta påhittade för att slippa ta ett ansvar och kräva förändringar av den mentala miljön. Det är både skrämmande och upprörande att detta får fortgå år efter år utan märkbara förändringar till det bättre. Jag hoppas att Ylva Johansson även tar tag i denna bit då det handlar om männskor som är beroende av en god arbetsmiljö som oss alla andra. Naturligrvis så ser det inte ut så här på alla platser men att det förekommer är illa nog.

  • Eva - 16 januari, 2015

   Du har verkligen rätt, det handlar inte bara om utländsk arbetskraft eller de som nu jobbar inom bemanningsbranschen. I alla kommuner, oavsett vem som styr finns stora problem. Ingen kontrollerar i dagsläget hur arbetsmiljön fungerar för de fas-3- placerade eller för t ex praktikanter. I Södertälje finns också Telge tillväxt, tillskapat för att ge ungdomar jobb och här vet jag att man i det närmaste regelmässigt bryter mot en mängd lagar och bestämmelser. Det är bara rena turen att ingen ännu verkar ha skadats allvarligt.

 5. Per Johansson - 22 januari, 2015

  Gick hem på grund av arbetsrelaterade skador 2002 ville ha en arbetsdokumentation gjord som skulle visa hur jag hade arbetat under mina 10 år innan jag blev tvungen att gå hem Facket, FK och Arbetsgivaren och jag skulle göra denna utredning som skulle visa Hur ofta, Hur mycket, Hur länge,Hur tungt Hur ensidigt och framför allt hur stor påverkans möjlighet hade jag? Inget av detta blev gjort eftersom jag och Fack stod ensamt kvar, så den arbetsbeskrivning som blev gjord visar inget av det som efterfrågas i en riktigt utförd ”exponeringsutredning” eftersom den delvis är gjord på fackavdelningens kontor i Helsingborg vilket definitivt inte är min arbetsplats som svetsare och anställd på xxxx Rostfria o Mek AB. Har försökt i 12 år att få svar på vad en dom från AD betyder eftersom Arbetsgivare, IF Metall och Försäkringskassa så totalt struntade i att följa nämnda dom nr 90/06 som talade om att här hade man inte utrett huruvida jag kunde återvända i arbete och alltså hade inte inte lagen om rehabilitering och arbetsanpassning följts. Nu är jag tvungen att ompröva och överklaga i parti och minut för att det som skulle ha gjorts redan från början blir gjort 12 år senare, eftersom en klar majoritet av arbetsmiljölagen skyldigheter inte har blivit gjort trots min begäran. Så Ylva Johansson du är välkommen att få ta del av min helvetesresa som jag längtar efter ett slut på. Per Johansson Arbetsskadad f.d Svetsare!

 6. Halez Al-kassab - 14 mars, 2015

  Hej!
  Tolkarna har inte fått sina rättigheter som alla andra medarbetarena i svenska samhället!
  Tolkarna lider på grund av orättvisor på grund av felbedömning av ansvariga på tolkförmedlingena som vinner och får makt över hela Sverige medan deras kvalitet och effektivitet plus antal anställda tolkarna täcker inte landstingets behovet över hela Sverige!
  När tolkförmedlingen som är Tolkarnas anlitade tolkförmedlingen drabbas på grund av felbedömning detta påverkar hundratals tolkar att hamna på arbetslösheten, eftersom de alla jobbar som första hand för transvoice Stockholms tolkförmedling och när avtalet blir bekräftade på någon annan tolkförmedlingen då de andra tolkförmedlingena.
  Allt jag vill säga att tolkarna lider under öma omständigheterna på grund av felbedömning från ansvariga på statliga och kommunala myndigheterna när det gäller språktjänsterna.
  Politikerna spelar står roll med att fuska och välja godkänna tolkförmedlingarna genom vänner bekantar och kanske pengar!

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Johanna Senneby

Ekonomiskt lönsamt att högavlönad är föräldraledig

Löneskillnaden i ett par kan vara så hög som 16 000 kronor och det lönar sig ändå att dela på föräldradagarna – förutsatt att båda har kollektivavtal... 0Inga delningar

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev