Ylva Johansson Bild: Socialdemokraternas pressbildYlva Johansson Bild: Socialdemokraternas pressbild

Ylva Johansson (S): Vi fortsätter kämpa för en bättre arbetsmiljö

Dela

Vi ska göra allt vi kan för att vinna starkare stöd i Sveriges riksdag så att våren 2015 blir våren då arbetsmiljön äntligen får den prioritering som den så länge saknat.

Senast i förra veckan nåddes vi av beskedet om ännu en dödsolycka på en svensk arbetsplats. Förra året omkom 48 personer på svenska arbetsplatser. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar förlust och en skam för samhället.

De allvarliga bristerna i arbetsmiljön som bevittnas runt om i landet är inte enbart en fråga om personliga tragedier, det är ytterst en fråga om samhällets anständighet.

Jag ser flera utmaningar på arbetsmarknaden som ställer vikten av en god arbetsmiljö på sin spets. De senaste åren har den arbetsrelaterade ohälsan ökat, varav en stor del av ökningen handlar om stressrelaterad ohälsa. Den tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för fler att styra sin arbetstid, men riskerar även att skapa ett gränslöst arbetsliv med längre arbetsdagar och krav på ständig tillgänglighet.

Samtidigt upplever många att tempot i arbetslivet har ökat. Med högre produktivitetskrav och lägre bemanning i många sektorer blir känslan av otillräcklighet allt vanligare. Vi ser en utbredning av tillfälliga och osäkra anställningar där besked om jobb kan ges samma dag via ett sms.

Den stressrelaterade ohälsan drabbar i hög utsträckning kvinnor, eftersom kvinnodominerade arbeten ofta är de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och emotionellt. Ett modernt och hållbart arbetsliv kräver därför en jämställd arbetsmarknad där kvinnor och män har lika stort inflytande över det egna arbetet, och där kvinnors arbetsmiljö är lika högt prioriterad som mäns.

Många brister i arbetsmiljön handlar i grunden om försämrade arbetsvillkor. Vi har under senare år bevittnat att otrygga anställningar har blivit ännu otryggare och allt vanligare. Det finns en risk att det man tänker sig ska vara steget in på arbetsmarknaden – en tillfällig anställning – börjar permanentas. Människor med osäkra anställningar saknar ofta den trygghet som krävs för att våga påvisa brister i arbetsmiljön och blir mindre benägna att ta på sig förtroendeuppdrag som till exempel skyddsombud.

Det har samtidigt blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, istället för en fråga om ett bristande arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Därför går arbetet för en förbättrad arbetsmiljö hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna. Det är viktigt att fler som jobbar på svenska arbetsplatser täcks av de kollektivavtal som bär upp den svenska modellen.

Arbetsmiljön var en av regeringens prioriterade satsningar i budgeten. När de borgerliga partierna och SD fällde regeringens budget föll därmed Arbetsmiljöverkets förstärkta anslag, den särskilda satsningen på kvinnors arbetsmiljö och satsningen på arbetslivsforskningen, samt satsningen de regionala skyddsombuden och företagshälsovårdens kompetensförsörjning som regeringen ville genomföra. Detta i en tid då utmaningarna på arbetsmiljöområdet blir allt mer akuta, och till och med resulterar i att människor förlorar sina liv.

Regeringen kommer därför att göra allt vi kan för att förbättra arbetsmiljön med de verktyg som kvarstår till vårt förfogande, och för att vinna starkare stöd i Sveriges riksdag så att våren 2015 blir våren då arbetsmiljön äntligen får den prioritering som den så länge saknat.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

8 kommentarer

 1. Sten Gellerstedt - 15 december, 2014

  Klart att SD stöder de borgerliga när det gäller pengar till Arbetsmiljöverket. Enligt SD:s ideologi finns inga klasser och inga skilda intressen mellan anställda och arbetsgivare. Dålig arbetsmiljö beror enligt SD på bristande kunskaper. Inte på att arbetsgivaren vinner och att den anställde förlorar på till exempel underbemanning. Därför ska Arbetsmiljöverket främst informera, enligt både de borgerliga och SD.

  SD:s syn att hela samhället är en ”organism” är ett uppenbart hot mot fackets rätt att utse skyddsombud. Enligt SD:s nyromantiska konservatism är arbetsgivaren den gode fadern som med varsam men stadig hand leder sin underställda. Med ännu fler mandat i riksdagen kan SD bli arbetsgivarnas murbräcka för att ta bort kapitel 6 i Arbetsmiljölagen som ger facket och skyddsombudet rätt att samverka mellan arbetsgivaren.

 2. Tobias - 16 december, 2014

  Om man blir skadad på arbetet så blir man fattig. Därför att man får inte rätt till socialförsäkringar som man har betalat för. Dessa försäkringar måste du strida och slåss för, trots att du har alla skador och besvär dokumenterade och det anses vara jobbet som gett dig skadorna.

  De senaste åtta åren har ­skattesänkningar plundrat statskassan på mer än 100 miljarder årligen. Socialförsäkringssystemet har gjorts om så att det straffar sjuka, arbetslösa och pensionärer. Trygghetssystemen har urholkats så att allt fler tvingas att söka socialbidrag.

  Och allt är resultatet av en medveten – moderat/allians – politik. Oavsett vem dem har samarbetat med.

  Så man funderar på vad den verkliga orsaken egentligen är?
  De senaste åtta årens ökade ­klyftor borde vara bevis nog.

  Frågan är, om detta kommer att fortsätta på samma spår?
  Man ser inga tecken på förändring eller att politiker respekterar ingångna avtal och lagar inom arbetsskadeförsäkringarnas område..

 3. halez Al-kassab - 12 januari, 2015

  Hej .
  Tolkarna som är utbildad och anlitat från de olika tolkförmedlingarna lider på grund av de oma omständigheterna på grund av .
  Anställningsvillkor och former som är enkilda och har ingen koppling på de olika anställningsform som alla andra anställda i landet .
  En tolk som jobbar för ett företag kallas anlitat inte anställd detta påverkar tolkarnas rättigheter som medarbetare på olika myndigheter.bank.bostadsförmedlingen .när det gäller vissa viktiga äranden som rör tolkarnas ekonomiska tex.bolån eller liknande.
  Aldrig kan en anlitat tolk ha rätt att få bolån eller liknande på grund av dess avtalsformer.
  En tolk kan inte få sina rättigheter som alla andra medarbetarna på de olika myndigheter i landet .
  Transvoice tolkförmedlingen är från de bästa tolkförmedlingarna som behandlar sina tokar enligt.jämlikheten.jämställdheten .rättvisor.medmänniskor .mänskliga rättigheter.
  Den fina strylsen på den underbara tolkförmedlingen som heter transvoice sköter sina arbetsuppgifter med de olika myndigheterna och landstinget från den ena sidan och med tolkarna från den andre sidan.
  Planeringen på de olika språk tjänsterna via telefonerna och på platser sker från experter som samarbetar på transvoice företagets kontoret med de olika tolkarna som går ut med de olika uppdragen till olika myndigheterna inom och utanför Stockholm på fyra årstiderna och under olika vardagliga omständigheter som uppstår på grund av trafiken eller liknande.
  Tolkarna som inte har bilar har inte rätt att få månads korts ersättningarna från skatteverket för summan på månadens årligen är mindre än 10.000 kr.
  Själv har jag jobbat mer än nio år och har inte fått en enda krona för månads korten under de nio åren .skatteverket bryr sig om det för att det våran rättigheter hos de som vi inte ha rätt att få de .när skatteverket har tio kronor hos någon medarbetare breven börjar skickas tills de får sina tio kronor från denna medarbetaren .
  Moderaterna och alianserna tolk boknings sättet var att varje avdelning och mottagning på de olika sjukhusen kommer att boka sina tolkar detta påverkade de olika språk företagen och deras tolkar.varje ansvarig på de olika avdelningarna valde tolkarna via kontakterna.rester av tolkarna kunde aldrig få uppdraget på flesta avdelningarna och mottagningar alltså överkomelse mellan folkgrupperna som jobbade på de olika avdelningar och mottagningarna och tolkarna och deras tolkförmedlingarna .
  På sådant sätt fick vissa tolkar trebilet lön per månaden medan vissa knappt klarade sig med de få lönen per månaden.
  Detsamma på rättegångarna.polis stationerna .arbetsförmedlingarna.jpbb torgen .med tolk uppdragen hos de myndigheterna .
  Plus att högsta nivåer som delar tolkförmedlingarnas avtalar också är orättvisa de olika ansvariga på de myndigheterna som delar ut avtalar godkänner de tolkförmedlingarna via kontakter .orättvist!
  Transvoice tolkförmedlingen som anställer tolkarna och anlitar på de så länge de jobbar hos dem .tex.från 1-30 år tolkarna som är anlitade och anställda med att hänsyn på deras arbete och situationer och uppskattar vad de gör för tolk tjänster deras företaget .
  Transvoice tolkförmedlingen måste få hjälp och stöd av ansvariga i Sverige för att det är lika bra som en statlig och kommunal företag med kvaliteten och fungerande samarbetet med de olika myndigheterna som behöver tolk tjänsterna på plats och via telefon dygnet runt .

 4. Jonnie Svensson - 15 januari, 2015

  Att jobba för en bättre arbetsmiljö är en självklarhet om man värnar om sina anställda.
  Nu är det inte alltid så, därför behövs det fortsatta arbetet som tas upp i debattartikeln.
  Bra så långt. MEN hur ser det ut på de arbetsplatser som används i i olika arbetsmarknadspolitiska program typ FAS3 platser eller vad det nu kan vara? Vem har ansvaret och kontrollerar säkerheten, den fysisk och psykosociala arbetsmiljön? Inom detta område finns det stora brister idag.Inte minst inom den mentala arbetsmiljön. Deltagare i dessa arbetsmarknadsprogram saknar ofta någon att vända sig till sig jämfört anställda på en vanlig arbetsplats. Även bristen på facklig representation utgör ett hinder för deltagare. Det som återstår är att lita till annordnarens goda vilja, vilket inte alltid stämmer överens med en bra arbetsmiljö. vilket innebär att deltagare får vända sig till sin handläggare och att den tar upp problemet och på så sätt förhoppningsvis komma tillrätta med problemet eller bytta plats. Att byta anordnare innebär att problemet finns kvar hos annordnaren, ingen förändring har alltså skett. Skulle samma förhållanden råda på en vanlig arbetsplats skulle det betraktas som helt oacceptablet, inte minst av facken. Ofta handlar det om den psykosociala miljön. Istället för att ta itu med den så hänvisar eller skyller ansvariga på den enskilde deltagaren egna problem, ofta påhittade för att slippa ta ett ansvar och kräva förändringar av den mentala miljön. Det är både skrämmande och upprörande att detta får fortgå år efter år utan märkbara förändringar till det bättre. Jag hoppas att Ylva Johansson även tar tag i denna bit då det handlar om männskor som är beroende av en god arbetsmiljö som oss alla andra. Naturligrvis så ser det inte ut så här på alla platser men att det förekommer är illa nog.

  • Eva - 16 januari, 2015

   Du har verkligen rätt, det handlar inte bara om utländsk arbetskraft eller de som nu jobbar inom bemanningsbranschen. I alla kommuner, oavsett vem som styr finns stora problem. Ingen kontrollerar i dagsläget hur arbetsmiljön fungerar för de fas-3- placerade eller för t ex praktikanter. I Södertälje finns också Telge tillväxt, tillskapat för att ge ungdomar jobb och här vet jag att man i det närmaste regelmässigt bryter mot en mängd lagar och bestämmelser. Det är bara rena turen att ingen ännu verkar ha skadats allvarligt.

 5. Per Johansson - 22 januari, 2015

  Gick hem på grund av arbetsrelaterade skador 2002 ville ha en arbetsdokumentation gjord som skulle visa hur jag hade arbetat under mina 10 år innan jag blev tvungen att gå hem Facket, FK och Arbetsgivaren och jag skulle göra denna utredning som skulle visa Hur ofta, Hur mycket, Hur länge,Hur tungt Hur ensidigt och framför allt hur stor påverkans möjlighet hade jag? Inget av detta blev gjort eftersom jag och Fack stod ensamt kvar, så den arbetsbeskrivning som blev gjord visar inget av det som efterfrågas i en riktigt utförd ”exponeringsutredning” eftersom den delvis är gjord på fackavdelningens kontor i Helsingborg vilket definitivt inte är min arbetsplats som svetsare och anställd på xxxx Rostfria o Mek AB. Har försökt i 12 år att få svar på vad en dom från AD betyder eftersom Arbetsgivare, IF Metall och Försäkringskassa så totalt struntade i att följa nämnda dom nr 90/06 som talade om att här hade man inte utrett huruvida jag kunde återvända i arbete och alltså hade inte inte lagen om rehabilitering och arbetsanpassning följts. Nu är jag tvungen att ompröva och överklaga i parti och minut för att det som skulle ha gjorts redan från början blir gjort 12 år senare, eftersom en klar majoritet av arbetsmiljölagen skyldigheter inte har blivit gjort trots min begäran. Så Ylva Johansson du är välkommen att få ta del av min helvetesresa som jag längtar efter ett slut på. Per Johansson Arbetsskadad f.d Svetsare!

 6. Halez Al-kassab - 14 mars, 2015

  Hej!
  Tolkarna har inte fått sina rättigheter som alla andra medarbetarena i svenska samhället!
  Tolkarna lider på grund av orättvisor på grund av felbedömning av ansvariga på tolkförmedlingena som vinner och får makt över hela Sverige medan deras kvalitet och effektivitet plus antal anställda tolkarna täcker inte landstingets behovet över hela Sverige!
  När tolkförmedlingen som är Tolkarnas anlitade tolkförmedlingen drabbas på grund av felbedömning detta påverkar hundratals tolkar att hamna på arbetslösheten, eftersom de alla jobbar som första hand för transvoice Stockholms tolkförmedling och när avtalet blir bekräftade på någon annan tolkförmedlingen då de andra tolkförmedlingena.
  Allt jag vill säga att tolkarna lider under öma omständigheterna på grund av felbedömning från ansvariga på statliga och kommunala myndigheterna när det gäller språktjänsterna.
  Politikerna spelar står roll med att fuska och välja godkänna tolkförmedlingarna genom vänner bekantar och kanske pengar!

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Pisa: Elever med utländsk bakgrund presterade bättre

Att antalet elever med utländsk bakgrund blivit fler har inte påverkat årets Pisa-resultat negativt jämfört med 2012... 0Inga delningar

Veckans graf: Nästan var femte pensionär under EU:s fattigdomsgräns

Stor brist på sjuksköterskor och lärare


Johanna Senneby

Fackkritiker blir Trumps arbetsmarknadsminister

Donald Trump kommer att utse den fackkritiska snabbmatskedje-vd:n Andy Puzder till arbetsmarknadsminister. 0Inga delningar

Bring överklagar Arbetsmiljöverkets miljonböter

Fler får indragen sjukpenning


Kent Källqvist

Palestina firar jul i terrorns skugga

I dag hade de tre vise männen inte kommit fram till Jesusbarnet i Betlehem. 0Inga delningar


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev
  annons_julkap_2016