Konkurrensverkets beslut är en delseger i kampen för kollektivavtal i upphandling. 

Sedan Sverige gick med i EU 1995, har det i princip inte ställts några krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

LO-förbunden stod vid sidan om och såg hur villkoren i flera av deras branscher dumpades. Insynen försvårades.

Det här var en utveckling som behövde stävjas.

De svenska upphandlingsreglerna bygger på EU-lagstiftning. Med det kommer krav på att följa de regler som gäller om fri rörlighet på EU:s inre marknad, men även bestämmelser så som likabehandling, icke-diskriminering och proportionalitet för de företag som lämnar anbud i upphandlingen.

För de flesta är det här juridisk rotvälska, men det innebär helt enkelt att det inte får ställas villkor som kan ge ett företag en fördel framför det andra. Ett sådant villkor är krav på kollektivavtal. Och det gäller inom hela EU, inte bara Sverige.

Däremot finns det en möjlighet för den upphandlande myndigheten, till exempel en kommun, att ställa krav på sociala villkor. Då kan det ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor, i den mån de inte går över minimistandarden i landet.

Det går alltså att ställa krav på en lönenivå som inte går under lägstalönerna i kollektivavtalet i upphandlingen, och därmed kan lönedumpning förhindras.

Få upphandlande myndigheter använde sig dock av möjligheten. Därför skapade Socialdemokraterna och LO, tillsammans med förbunden, Vita Jobb-modellen, som gör det enklare att ställa sociala krav.

Modellen har prövats i Malmö stad, med framgång. För att kontrollera att de avtalsliknande villkoren följdes, kontrakterades ombudsmän från LO-förbund att granska villkoren. Något som fick Svenskt näringsliv att se rött.

De anmälde Malmö stad till den granskande myndigheten Konkurrensverket.

I går kom så beslutet – Malmö stad har, i det granskade fallet, inte brutit mot några regler. Varken Vita Jobb-modellen eller det faktum att Malmö stad använder sig av ombudsmän för att granska villkoren strider mot den juridiska rotvälskan.

Det är glädjande för oss som tror på den svenska modellen. Nu kanske fler upphandlande myndigheter vågar ställa krav på företagen, så att vi till exempel slipper brottslighet i städbranschen.

Seriösa företag med bra villkor kommer nu att ha möjlighet att delta i upphandlingar. Något som tidigare var svårt då priserna pressas allt mer, och arbetsvillkoren med dem.

Kampen för krav på kollektivavtal i offentlig upphandling fortsätter. Gårdagens beslut från Konkurrensverket är en delseger på vägen dit.