Vi måste tala om ras

Dela

Rasdiskriminering utan raser blir som ett klassamhälle utan klasser, eller ett patriarkat utan kön; det blir subjektslöst.

Under hösten har Tobias Hübinette, vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, drivit en lågmäld enmanskampanj. Han har frågat om ordet ras är relevant för att förstå Sverige. Och sedan svarat ja.

De flesta reaktioner har varit hånfullt ryggmärgsbetingade, som om han försökte smuggla in rasismen bakvägen. Men Hübinette har insisterat. Det har han gjort rätt i, eftersom frågan behöver allvarlig eftertanke.

Tillsammans med Charlotte Hyltén Cavallius avslutar Hübinette i vinter en rapport om Botkyrka som ansluter till så kallade ”vithetsstudier”, förmodligen en av de första i landet. De gör den på uppdrag av Open Society – känd försvarare för rättigheter och demokrati. Hans fråga kommer ur erfarenheterna med arbetet. Hur ska vi egentligen benämna den faktiska dagliga sorteringen av människor?

Det finns vägande argument för rasbegreppet. Det är till exempel motsägelsefullt att diskutera rasdiskriminering, strukturell rasism och det koloniala arvet, men samtidigt upprätthålla ett starkt tabu mot ordet ras. Rasdiskriminering utan raser blir som ett klassamhälle utan klasser, eller ett patriarkat utan kön; det blir subjektslöst.

I Sverige talar vi fortfarande integrationspolitik i termer som ”svenskar” och ”de med invandrarbakgrund”. Konsekvensen blir en fastlåst föreställningsvärld – av innanför och utanför – där vissa invånare aldrig någonsin kommer uppfattas som svenskar.

Sedan minst femton år borde alla veta att gränserna för orättvisor dras efter andra logiker. Det är inte invandrade som diskrimineras, det är i huvudsak människor med mörkare hud. Begrepp som ras, etnicitet och hudfärg vidgar oväntat tankerummet för tillhörighet: svenskar har många färger och vit är bara en bland andra.

Raser finns inte. Men sammanflätade variationer på rastanken – kultur, religion, hudfärg, biologisk rasism – håller fortfarande samhället i hårt grepp. Det färgblinda samhället är ett givet mål, men att deklarera färgblindhet 2013 är en verklighetsflykt.

Ord får innebörder i sammanhang. I engelskan klingar race naturligt. Svenskans ras låter helt annorlunda, för att inte tala om tyskans rasse. Att ras känns fel på tungan är ett litet, men möjligen avgörande argument mot Hübinettes förslag. I Sverige är det enklare att tala om hudfärger.

Motståndet mot att hitta fungerande begrepp kommer ofta ur obehaget att identifieras som vita, som indragna i den vita hudfärgens globala privilegiesystem och därmed att tvingas se sig själva med alla ”självreflektionens olustskapande konsekvenser”, som Magnus Linton formulerar det i senaste Arena.

Syftet med Tobias Hübinettes fråga om ras är ju inte att myndigheter ska sortera oss, men att finna kritiska instrument för att kunna förstå och därmed forma underlag för en befriande reformism ut ur rasismhelvetet.

38 kommentarer

 1. disaster49 - 16 december, 2013

  Att börja tala om ras igen är att ta många steg tillbaka i historien. Det är som att återuppliva Hitler och säga; ”men han hade ju rätt! det finns ju raser…”. Att ge Sverigedemokraterna vatten på sin kvarn och börja spela bollen i deras händer genom att ta ordet ras på allvar (ras är ju faktiskt struntprat) är som att slå bollen i det mål dom satt upp, rakt i krysset. Ras är struntprat. Det är ett farligt sätt att sudda ut klassbegreppet, att dölja utsugningens mekanismer där skillnader i och för sig kan bero på färgen på huden, men den bakomliggande orsaken är kapitalistisk (eller annan) utsugning. Klasskampen består fortfarande av internationell solidaritet, över etniska gränser, religiösa gränser, nationella gränser. Inte av solidaritet över rasgränserna. Det låter väldigt unket och väldigt brunt. Lite nationalsocialistiskt.

  ”Alla raser i världen förena er i kampen mot dom vita!” låter faktiskt ganska galet.

  • Daniel - 16 december, 2013

   SD pratar inte om raser. De pratar om kultur eller i vissa fall om etnicitet (något som alla kan använda).
   Sådana som SvP däremot eller våldsverkarna i SMR pratar om ras och det är till dessa grupper som Hübinette sällar sig…

   • disaster 49 - 16 december, 2013

    Jo, jag hade fel. SD vill inte på något sätt förknippas med rastänkandet, dom vill inte ta i ordet ”ras” ens med tång och latexhandskar. Det vill däremot vissa som kallar sig vänster göra.

 2. Lars Eriksson - 16 december, 2013

  Vi ska avvisa beröringsskräcken. Wirtén har rätt.
  Men det är väl diskrimineringens mekanismer som bör stå i centrum. Vi tror, och ”förväntar oss”, att vi är olika, av en mängd skäl, inte bara ras. Men vår tro rymmer fördomar.

 3. Kenneth Karlsson - 16 december, 2013

  När jag var vänster på sjuttiotalet existerade inte rasfrågan som ett alternativ för oss. Rasismen fanns förvisso, i t ex Sydafrika, men frågan om ras var för oss ointressant, hudfärgen spelade ingen roll, kampen mot förtrycket förenade oss över alla eventuella gränser. Idag fokuserar vänstern så gott som enbart på ras, på etnicitet, på kultur, på kön. Vänstern har blivit de nya rasisterna.

  • Elisabet Näsman - 16 december, 2013

   Javisst är det relevant att tala om konstruktioner av ras och det beror inte bara på att mycket av diskrimineringen bygger på yttre tecken som hud-hår och ögonfärg utan också på att det i botten på mångas främlingsfientlighet ligger föreställningar om biologisk skillnad som grund för skillnad i egenskaper och sätt att agera, något vi borde studera närmare. (Här finns paralleller till föreställningar om att de som hör till arbetarklassen är mindre intelligenta, tankar som fanns hos konservativa skolpolitiker på 70-talet.)
   Som analytiskt verktyg för granskning av samhället är det därför ras helt relevant. Sedan är det ju viktigt att tala och skriva om det så att det är tydligt att mänskliga raser inte finns annat än som just människors föreställningar och att det alltså inte finns något vetenskapligt stöd för de biologiska tolkningarna.

   Sedan tycker jag det är synd att man talar om vithetsstudier och vithet – det är ju att välja rasisternas språkval. Egentligen är vi ju snarare beigeskära. Vithet har ett positivt symbolvärde liksom svart har ett negativt, så det vore bättre att tala om oss ”vita” som skära ”pink-studies” alltså.

   Vänliga hälsningar
   Elisabet

 4. Lennart Andersson - 16 december, 2013

  Jag är så trött på rassnacket. Det har ju varit så att man under många år definierat om ordet och gjort det till något annat är den biologiska betydelse den egentligen har. Tycker man inte om religion så är man ”rasist”, tycker man att vissa kulturers attityd mot kvinnor är avskyvärd så är man ”rasist” osv. Det har blivit ett ord som man använt till allt, oftast för att tysta en meningsmotståndare.
  Det senaste nu är att prata om ”vithet”. Man försöker säga att förtryck är strukturell och kopplad till hudfärg. Ideen bakom detta kommer från USA där förtrycket i södern verkligen var strukturell med olika regler för vita och andra. Tyvärr så för detta försök att dela in alla ”vita” som onda inte framåt. De mest extrema feministerna gjorde samma sak när de sa att alla män kunde våldta och slå kvinnor. Man gjorde hela feminismen en otjänst genom detta vilket fick feminismen som helhet att framstå som en konfrontativ ideologi och inte en nödvändig folkrörelse.
  Nä, skrota rasism snacket och börja prata sakfrågor istället. Hur får vi bort segregationen? Hur kommer invandrarna in på arbetsmarknaden?För om man vill få bort konflikter i samhället så skall man inte försöka teorisera och hitta på modeller där man pekar ut majoriteten som ”ond”.

  • Erka - 16 december, 2013

   ”Det har ju varit så att man under många år definierat om ordet och gjort det till något annat är den biologiska betydelse den egentligen har.”

   Vad menar du med ”egentligen”? Rasism och diskriminering av människor utifrån hudfärg och utseende har funnits i alla tider, långt innan de biologiska rasbegreppen dök upp. Biologisk rasism är bara en form av rasism och inte den form som är vanligast idag.

   ”Tyvärr så för detta försök att dela in alla ”vita” som onda inte framåt.”

   Det är det ingen som gör. Att du skriver så vittnar om att du inte är intresserad av att läsa på och förstå innan du kritiserar. Varför gör du det Lennart?

 5. Gunnar Norrman - 16 december, 2013

  Per Wirtén har rätt. Att säga om en person att kommer från ett afrikanskt land, är inte rasism. Eller arabiskt. Det är när vi börjar se ner på och förakta människor av annat ursprung än det ”vita europeiska”, som det blir farligt, dumt och mycket fel

 6. Inge Johansson - 16 december, 2013

  Tröttsamt! Bättre att konstatera att vi alla är människor. Vilket för de flesta är en självklarhet.

  • Erka - 17 december, 2013

   Suck, rasifierade föreställningar är utbredda i hela västvärlden och de orsakar diskriminering. Att inte tala om det är att låta diskrimineringen fortsätta. Vill du det?

 7. Inga-Lisa Sangregorio - 16 december, 2013

  Nu har jag läst Pers artikel tre gånger men är fortfarande inte säker på vad han vill säga. Vad exakt är det Hübinette föreslår? Varför är ”ras” – något som Per själv förklarar inte existerar – relevant för förståelsen av dagens Sverige?

  • Inge Johansson - 16 december, 2013

   Bra! Du är inte ensam! En till därnere i kommentarsfältet som heller inte förstår.
   Vi får be Wirten skriva mer om detta och förklara så de flesta förstår.

  • Erka - 17 december, 2013

   Inga-Lisa, tycker du att begreppet patriarkat är användbar? Könsroller? I så fall borde du enkelt kunna förstå vad rasifiering och diskriminering baserat på rasifierade tankar är. Det finns inga strikta biologiska raser som människor föds in i på samma sätt som det inte finns någon gen som tvingar alla kvinnor att älska rosa och höga klackar. Men det finns sociala konstruktioner och inlärda tankar som klistras vid kön såväl som hudfärg och andra attribut. De sociala får effekter i form av våld och ekonomisk ojämlikhet. Vill du blunda för det?

 8. Jan Edling - 16 december, 2013

  En bedrövlig analys, som jag inte hade väntat mig som huvudledare på Dagens Arèna. Vilka raser ingår i begreppsapparaten? Den mänskliga (homosapiens) och….? Sedan när slutade vi att tala om privilegierade och tillbakasatta?
  Det är sant att ekonomisk och etnisk segregation sammanfallit och fördjupats sedan 1970-talet. Enligt Socialstyrelsens utmärkta analys av grannskapsområden (Social rapport 2010) går klyftorna alltmer mellan privilegierade och tillbakasatta grannskap. Bland de mest tillbakasatta finner vi grannskap där andelen fattiga är mycket hög, där få har ett arbete att gå till, där de sociala kontakterna med det arbetande Sverige är små, där chansen att lära sig svenska och att överhuvudtaget kvalificera sig till gymnasieutbildning än lägre än någon annanstans. Och klyftorna vidgas när de som kan lämnar grannskapet och när också lärare och andra sociala resurser överger de tillbakasattas grannskap.
  I denna värld slår sig de privilegierade (som både kan vara svenskfödda eller integrerade invandrare) samman. De slutar bygga bostäder, eftersom de har resurser att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Att bostadsbristen ökar priset på bostäder ses inte som ett problem, eftersom bostaden blivit ett investeringsobjekt, som belönats med räntebidrag och värdehöjande ROT-avdrag. Arbetslösheten ses inte som ett problem för dem som tillhör de privilegierade utan bara ett redskap att hålla de tillbakasatta lugna, så att de inte sätter eld på bilar eller rentav blir ett hot mot den privilegierade medelklassens gemytliga grannskap.
  Det är i denna privilegierade miljö som politikens ansvar för det sammanhållande folkhemmet har abdikerar. Politik har blivit en fråga om att vinna medelklassens stöd för att upprtthålla uppnådda privileger. Politik har blivit något där arbetslöshet, utbildning, fattigdom diskuteras utan en analys av skillnader i klass och grundläggande förutsättningar. Kanske håller politik också att återigen bli något som grundas på rasbiologi.
  Den sortens analys är något som enligt min mening måste bekämpas och ersättas med en rejäl klassanalys, som klart definierar olika gruppers politiska förutsättningar att delta i en samhällsgemenskap där alla har lika livchanser.

  • Gunnar Aronsson - 16 december, 2013

   Håller fullständigt med dig Jan Edling. Att försöka föra in rasbegreppet i en vänsterpolitisk agenda verkar uppriktigt sagt vara rena snurren. Det finns inga olika mänskliga raser och rasbegreppet är en social konstruktion som bara medfört fördumning, förtryck och död. De senaste hundra årens värsta tankekonstruktion. När politiken radikaliserades på 60-talet begravdes rasbegreppet och ingen tänkte i termer av hudfärg, kön eller andra attribut som delade upp människor. Identitet handlade inte om kroppsliga attribut och föreställningar om kroppar utan om gemensamma idéer om ett samhälle byggt på solidaritet. Det gav kampvilja, gemenskap och intellektuell redighet. Alla ansträngningar att gräva upp liket ”ras” är och låta det få en roll i formulerandet av politik är kontraproduktivt för att uttrycka det snällt.

   Är det så illa ställt nu att man måste påminna om den gamla söndagsskolans sång:
   Gul och vit och röd och svart,
   gör detsamma har han sagt,
   Jesus älskar alla barnen på vår jord.

   Det var väl så där 100 år sedan den började sjungas som motgift mot den tidens rasistiska offensiv.

 9. Ola Svenson - 16 december, 2013

  Att börja tala om ras är ett sätt att försöka dölja samhälles olika skikt av klasser.
  Att identifiera raser eller sortera människor efter etnisk bakgrund ger grund för de linjer efter vilket ett samhälle kommer att spricka vid påfrestning. Från mellanöstern till Nazityskland och dessförinnan rasbiologin.
  Har man inget lärt av 30talet?
  Socioekonomisk bakgrund ger bättre verktyg för att förstå samhället.
  Sverige skall ju alltid kopiera USA där jag arbetar med forskning och ständigt får frågor om etnisk- och rastillhörighet i alla formulär. Naturligtvis fyller jag inte i dessa rutor (den möjligheten finns också).
  Koncentrera på bostadsområden, socioekonomiska förhållanden för att förbättra sammanhållningen och förminska klyftorna mellan människors möjligheter att leva hyggligt.
  Ola Svenson

  • offside - 16 december, 2013

   word!

   min identitet som vänster är i allvar svängning. jag har inga som helst problem med att se de socioekonomiska effekterna av kolonialism och den transatlantiska slavhandeln men att gå tillbaka till ras är att löpa motståndarsidans ärenden. jag kan inte se något positivt ur det.

   vad gör det resonemanget t ex av skribenten – per wirtén? bör han i respekt lämna plats åt en rasifierad röst?

  • Erka - 17 december, 2013

   Det handlar inte om att ”identifiera raser”, för det finns inga. Däremot finns rasifierade föreställningar och det är de som ska sättas namn på och undersökas. Socioekonomisk bakgrund är viktigast. Men det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eller är du en av de som också tycker att feminism bara är en ”klassplittrande” aktivitet?

 10. Jakob - 16 december, 2013

  Rätt underligt är det att det finns ett sådant motstånd mot varje annan undersökning om vad som sätter människors villkor än de som berör klass. disaster 49, Kenneth Karlsson, Lennart Andersson och allt vad ni heter: varför är det en omöjlig tanke att annat än socioekonomiska strukturer har inflytande över hur människor sorteras? Att försöka finna begrepp som undersöker sådana möjliga andra sorteringsmekanismer torde väl vara högst relevant om vi strävar ett mer jämlikt samhälle? För vad det handlar om är ju inte att återinföra ett biologiskt rasbegrepp för att klassificera människor utan att finna lämpliga begrepp att begripa den diskriminering som sker vare sig vi ser den eller inte.
  Om ni inte gillar rasbegreppet så sluta gnäll och hjälp till att hitta på något bättre i stället. Det är den enda adekvata sättet att behandla den här problematiken om man inte samtycker med de mekanismer som gör samhällsdeltagandet svårare för den som har ett osvenskt utseende eller namn.

  • Kenneth Karlsson - 16 december, 2013

   Att börja dela upp människor i raser för att definiera deras ”positioner” och grad av ”utsatthet” i ett samhälle är att ge upp hoppet och den drivkraft som varje progressiv rörelse bör ha – nämligen insikten att man kan förändras. Är man utsugare kan man lämna utsugeriet och bli en solidarisk människa. Är man fattig kan man bli mindre fattig. Är man en mansgris kan man förvandlas till en jämlik medmänniska. Är man nazist kan man bli demokrat. Rastänkandet, som nu västern försöker cementera, cementerar också människor. Ty man kan inte förändra sin hudfärg.

   • Erka - 17 december, 2013

    Folks hudfärg kan och ska såklart inte ändras. Det är de rasifierade tankarna och attityderna som är problemet, de som lär folk att tro att människor som ser ut så och så alltid kommer att bete sig så och så. Rasifieringen är utbredd i hela västvärlden och det är dags att sätta ord på det och ta sig an problemet mer systematiskt. Så tolkar jag Wirténs poäng.

  • disaster 49 - 16 december, 2013

   ”Om ni inte gillar rasbegreppet så sluta gnäll och hjälp till att hitta på något bättre i stället.” Jag vet inte vad du menar med ”rasbegreppet”. Är det att ta vid där Rasbiologiska Institutet slutade, eller är det att vänstern ska diskutera fram ett nytt och mer rättvist rasbegrepp? Och varför ska man hitta på nåt bättre i stället? Det finns typ hur många beskrivningar som helst på hur diskriminering etc. ser ut i det kapitalistiska samhället. Diskriminering på grund av klass, etnicitet, kön, handikapp, ålder, religion, hårfärg, klädsel, hudfärg, nationalitet osv. Det är bara att välja.

   Att försöka återinföra ett så unket och belastat begrepp som ”ras” är bara skrämmande.

 11. modig - 16 december, 2013

  Wirten har rätt i att man inte kan prata om rasism utan att prata om ras. Slutsatsen blir dock att sluta använda begreppet rasism om företeelser som inte har med ras att göra. Man pratar vanligen om några raser, den kaukasiska, den semitiska och några till, men vad jag vet så appliceras inte ordet rasism på någon form av förtryck mot dessa raser utan är ett slagord utan substans som döljer verkligheten.

 12. il madonniere - 16 december, 2013

  För en utomstående är det ibland väldigt svårt att följa med i debatten, jag saknar helt enkelt verktyg att ens förstå begreppen. För min egen del får ni sätta vilken etikett ni vill på mig. Även om ni talar om subjekt, så accepterar jag att bli reducerad till objekt, ja, ni får studera mig som ett kön eller en ras, ni får konstruera mig hur ni vill. Jag har inget att säga om det.

  Men det fyller mig med djupaste skräck att någon vill lägga mitt lilla barn under ett ideologiskt mikroskop, och predestinera honom till en raslig kategori, där hans identitet och individualitet har upphört, tagits ifrån honom. Reducerad till ett kön och en ras.

  Ja, ni skrämmer mig.

 13. Ulf Karlström - 16 december, 2013

  Jag instämmer i vad Inga-Lisa Sangregorio skriver. Jag förstår inte poängen. Vart vill Wirtnen & Com komma?
  Den genetiska variationen är större inom s k raser än mellan dessa s k raser. Att tala om raser är sålunda ren galenskap, byggd på en fiktion, med skrämmande trist historia.
  Såvitt jag förstår bygger den befintliga rasismen på föreställningar om Den Andre, med mer eller mindre konstruerade skillnader, t ex i hud- och hårfärg. Så länge det finns klassamhällen så kommer politiska aktörer på högerkanten att försöka utnyttja etnicitet, religion, s k ras m m för att permanentera förtrycket.

 14. Camilla - 16 december, 2013

  Det finns rasister, som tror på raser. Ifrån det perspektivet kan vi tala om tas, rasisternas”ras”. Men rasismen är döende, så varför återuppliva det? Varför inte istället våga inse att de flesta människor är osäkra i mötet med det främmande, även om de flesta inte blir direkt främlingsFIENTLIGA. Det främmande kan bestå av mycket, en mörk hy är för många främmande, och förknippas av många m en främmande kultur. Mkt läskigt.

 15. bengt gunnar - 16 december, 2013

  Jag roade mig att kolla hur många kommentarer som lämnats till en del viktiga artiklar. Urvalet är mycket subjektivt.
  Också FRA måste följa lagen – 9 st
  Ryggradslöst, Wolodarski – 42 st
  Svenska modellen på ett sluttande plan – 13 st
  Snowden har fått rätt –12 st
  Arbetskraftsinvandring – ja tack 14 st
  Riksbanken blundar för fakta- 14 st
  Vi måste tala om ras – hittills 24 st
  Jag tycker att den svenska vänstern och upplysta borgerliga borde intressera sig för väsentliga saker.
  Sådana är enligt min uppfattning : Hur få till en adekvat utbildning? Hur skall vi åstadkomma en integration värd namnet? Hur vänder vi marschen mot 2/3-samhället? Hur skall vi förhindra att verktygen för en diktatur förfinas allt mer?(FRA; NSA osv), Hur åstadkommer vi ett hållbart samhälle som fungerar socialt? Hur skall vi vända landets snabba väg mot att bli ett teknokratstyrt EU-län? Hur hävda landets traditionella offentlighetslagstiftning?
  Det finns mycket annat, som borde vara av intresse, men detta kom för mig i detta ögonblick. Litet stort och litet smått.

  • modg - 16 december, 2013

   Håller med, men invänder. Utifrån en systemsyn med Sverige som nationellt system med rättigheter och friheter, med ansvar och solidaritet mellan människorna inom systemet, ömsesidig sådan, med trygghetssystem, offentlig- och privat sektor måste rimligen en förståelse snart spridas att inget rikt land kan lämna gränserna fria om välfärdssystemen ska behållas, Solidaritet innebär ömsesidighet, inte att ge utan att kräva tillbaka. Invandringen är för stor och den givmildhet som visas där man inte ens utvisar de man beslutat ska utvisas, där skälen för invandring inte ifrågasätts utifrån de egna behoven och individens situation i det samhälle han eller hon kommer ifrån med avseende på vad vi vid sidan av fattigdom och vilja till ett bättre liv vill stödja, är en orimlighet. Man måste hjälpa till självhjälp där det är möjligt. Ansvaret för sakernas tillstånd finns i de länder personerna kommer ifrån. Jag är naturligtvis tacksam för att ha fötts i ett välordnat land och unnar andra detsamma, men jag kan inte påverka situationen i t.ex. Indien eller i Afrika genom att bidra till att här skapa ett segregerat, utbildningsmässigt förfallande, splittrat och eftersläpande samhälle.

   • mod@tele2.se - 16 december, 2013

    Solidaritet är ett kollektivt fenomen. Ömsesidig försäkran. Individer är inte detsamma som ett samhälle. Vad jag känner, tycker och upplever är inte en spegling av samhället. Vad som sker på samhällsnivå i form av politik och media, rörelser och organisationer är inte vad som sker i mig som individ i samröre med mina närmaste eller de grupper jag tillhör.

   • bengt gunnar - 17 december, 2013

    Jag ville med mitt inlägg peka på att det finns många förhållanden, som progressiva människor borde lägga mer kraft på. Läget är på många områden akut. Diskriminering pga hudfärg eller ursprung är givetvis helt åt pipan och oacceptabelt. Bland de effektivaste motmedlen finns en likvärdig skola och ordentligt svenskundervisning för nyanlända. Den som möter Mohammed på jobbet och på fikarasten skiljer inte honom från infödingar i sin inställning. Näringslivets toppar går ju ibland intensivkurser i något utländskt språk. De tekniker som används här kanske skulle kunna vara tillämpliga även för nyanlända. Liksom du (uppfattar jag) tror jag att man måste resonera om vilken nivå på invandring som vårt samhälle klarar. Redan idag gnisslar det betänkligt. Det handlar om bostäder, skola och kommunal ekonomi. Den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen bör helt stoppas. Specialister kan möjligen undantas. Jag tror dock att det i medelhavsländerna finns många arbetslösa sådana, som lättare smälter in och lär sig språket. Man kan hävda att detta innebär diskriminering pga ursprung och ev ras. Jag säger inte emot. Den dag som någon kan visa att det svenska systemet med välfärdssystem osv klarar en fri invandring skall jag ändra mig.

 16. sigward casperson - 17 december, 2013

  Jag vet inte om man skall tala om ras, det är ett synnerligen vagt och ovetenskapligt begrepp, Vi vet ju hur begreppet användes av nazisterna; deras fantasier om raser och rasrenhet borde för alltid avhålla oss från tal om raser.

  Däremot säger mig mina erfarenheter från 17 års arbete på arbetsförmedlingen, att det finns diskriminering på arbetsmarknaden. Från början var ”konstiga” namn hinder för anställning, sen kom hudfärgen: ju mörkare hudfärg desto mindre chans att få jobb, men även avståndet, mellan den arbetssökandes hemland och Sverige, har en effekt liknande den om hudfärgen.

 17. Erik S - 22 december, 2013

  Från Adam Cwejmans blogg: ”Men poängen är att en medveten polarisering i språket, där ras görs relevant, där vit norm (och följaktligen vit skuld) etableras som analytiskt verktyg driver fram en konfliktlinje och medvetenhet som kretsar kring begrepp som ras, hudfärg och blod. Konfliktlinjen går bort från vänster och höger, mellan socialism och liberalism/konservatism och förflyttas istället till en identitetspolitisk arena. Det är ett misslyckande från vänstern vars klassanalys gått i stå, och det är ett misslyckande från liberaler som inte inser att det är en ny kollektivism som gör sig gällande.

  De som tjänar på utvecklingen är de identitetspolitiska aktörerna, däribland extremhögern. Klassdiskursen befinner sig i samma härad som raskategoriseringen, men den är tusenfalt mer aptitlig, även för en liberal som undertecknad, eftersom den faktiskt skär genom ursprung, hudfärg, etnicitet. Klasskategoriseringen må vara destruktiv (som jag skrev om här), men den bygger i alla fall på något vi kan förvärva eller tappa, något som är kopplat till något universellt, inte partikulärt som ras och hudfärg.”
  http://adamcwejman.blogspot.se/2013/03/hur-sverige-rasifierades.html

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Dagens Arena har stängt kommentarsfälten

Blogg › Beslutet om stängda kommentarsfält gäller tillsvidare.  2facebook: 2

Slavlöner för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › 18 kronor i timmen. Så mycket tjänar de utländska hyrsjuksköterskor som bemanningsföretaget Orange rekryterar till den svenska sjukvården. »Ren människohandel« enligt jurist på LO.  1821facebook: 1821

Vårdförbundet rasar mot hyrföretag: »Slavkontrakt«

Nyhet › De utländska sjuksköterskorna på bemanningsföretaget Orange har sämre villkor än de svenska. »Att betrakta som slavkontrakt«, anser Vårdförbundet. 87facebook: 87

Varför så tyst om TTIP, Damberg?

Ledare › Det kan väl inte vara regeringens linje att tyst se på medan TTIP riskerar att utvecklas till ett juridiskt missfoster? 1767facebook: 1767

En livsfarlig feministisk regering

Blogg › Stefan Löfven och hans feministiska regering gör en redan utsatt situation för kvinnor på flykt ännu farligare, när de stryper möjligheten till familjeåterförening.  839facebook: 839

Spotify ratade nyproducerade lägenheter

Nyhet › Spotify-bossens hot om att lämna Sverige på grund av bostadsbrist faller platt. För någon månad sedan nobbade företaget 24 lägenheter med 25 minuters resväg till Östermalmskontoret. 1373facebook: 1373

Veronica Palm och medietrollens vita riddare

Blogg › Niklas Svensson går i strid mot S-toppens tilltänkta arvode från Rädda Barnen. 571facebook: 571

»Jag vägrar skämmas för mina diagnoser«

Krönika › Jag som har asbergers syndrom och ADD ska förväntas att inte prata om mina diagnoser. Men mitt liv är lika normalt som ert, och jag tänker att fortsätta att berätta om det, skriver Andrea, som driver NPF-bloggen, en blogg om livet med Aspergers syndrom och ADD. 749facebook: 749

Allt fler svenskar positiva till invandring

Nyhet › Migration klättrar på svenskarnas politiska dagordning och är i årets Som-undersökning svenskarnas viktigaste fråga. Allt fler är positiva till invandring men polariseringen ökar. 366facebook: 366

Henrik Arnstad: Europas cyniska egoism

Analys › Händelserna från 1938 låter sig 2016 kopieras med kuslig exakthet inom europeisk politisk debatt. Man behöver inte vara fascist eller ens rasist för att kunna blunda när medmänniskor drunknar. 2058facebook: 2058

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

När ledarsidorna sluter upp bakom näringslivet

Blogg › När svenska ledarsidor mangrant sluter upp bakom ett mäktigt särintresse som går på tvärs med folket vilja – då pratar vi om ett demokratiskt problem som borde diskuteras mycket mer. 28twitter: 28

Anne Ramberg: »Historiens dom kommer att bli hård«

Nyhet › Uppgörelsen mellan EU och Turkiet om flyktingarna är en »osmaklig människohandel« och strider mot asylrätten, enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.  7653facebook: 7653

Carl Tham: Här är ditt statsmannatal, Löfven

Krönika › Många har klagat på att statsministern inte riktigt förklarat regeringens och EU:s ställningstaganden. Här är ett förslag till klargörande anförande. 2296facebook: 2296

Är social housing lösningen på Sveriges bostadskris?

Reportage › Sverige är i princip det enda EU-land som inte vill bygga särskilda bostäder för fattiga. Varför är politikerna så rädda? 367facebook: 367

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Sophie Stigfur

Nyanlända barn får förtur till friskolor med kö

I dag tar fristående skolor endast emot en bråkdel av alla nyanlända barn. Men en ny lag ska ge friskolorna möjlighet att låta nyanlända gå före i kön... 16facebook: 16

»Orange-sjuksköterskorna får mindre betalt än minimilönen«

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest


Nina Brevinge

Bostadspolitiken knäckfråga för MP

Bostadssamtalen med oppositionspartierna ska vara klara före sommaren. Men den nya bostadsministerns eget parti prioriterar ofta miljön framför nya bostäder... 4facebook: 4

Forskare: »Elever från friskolor går före i kön«

LO-ordföranden: »Precis den person Löfven behöver vid sin sida«


Johanna Senneby

Akut läge för Stockholms förlossningsvård

Situationen för Stockholms förlossningsvård är mycket ansträngd. En vecka efter BB Sophias nedläggning står det klart att klinikerna inte har tillräcklig kapacitet... 7facebook: 7

Här är Löfvens nya ministrar

Stampen är en satans storskurk


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik