Run Amin Osman/Sugule Musa/Ifrah-Degmo Mohamed/Ilyas Hassan/Hamdiya Abshir. Foto: Privata.

Vi tänker inte längre se på och vara tysta när man utmålar oss svensk-somalier som ett problem. Det är dags för regeringen att ta tag i rasismen mot oss, skriver tolv svensk-somalier, verksamma inom vården.

Det är med ilska, frustration och obehag som vi i Aftonbladets artikel, »Läkare: ›Somalier har en IQ på 70‹« från den 5 mars, läser om hur två läkare uttalar sig rasistiskt gentemot somalier. Bland annat refererar en av dem till somalier som förståndshandikappade

Det är löjeväckande att läkare uttalar sig rasistiskt om en grupp som redan är utsatt. Det som är ännu mer frustrerande är hur Aftonbladet väljer att skriva artikeln. I stället för att ta avstånd från läkarens uttalande lägger man fokus på huruvida läkarens påstående stämmer eller inte, och därmed spär på hatet mot somalier.

Läkarnas uttalande är en spark mot svensk-somalier som dagligen kämpar mot rasism, och spär på de fördomar som redan finns. Den 28 oktober 2007 skrev Göteborgsposten om somaliska män där de framställer de som ansvarslösa kat-tuggande individer. Vidare skriver GP »När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig […] När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden – socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag«. För att inte tala om Sverigedemokraterna som 2009 skämtade rasistiskt om somalier.

Under åren har ordet somalier kommit att få en negativ konnotation. Det har blivit vardagligt för både politiker, tjänstemän och andra makthavare att uttala sig om somalier som ett problem, inte minst i integrationsdebatten.

Rasismen sker överallt – i skolor, arbetsplatser och inte minst i vården. I samband med att afrofobin och islamofobin ökar ser vi gång på gång att olika grupper uttalar sig rasistiskt om somalier. Det är ingen slump att den anonyma läkaren ger sig på en redan utsatt och diskriminerad grupp.

Som svensk-somalier vägrar vi se på och vara tysta när man utmålar oss som ett problem. Det är dags att vi säger ifrån mot den rasism som vi dagligen får utstå, oavsett om det kommer från vårdpersonal eller politiker.

Rasismen kan enbart bekämpas så länge vi mobiliserar oss och säger ifrån. Det är med glädje vi ser hur olika minoritetsgrupper inklusive somalier engagerar sig och tar allt mer plats i samhällsdebatten.

Vi, flera svensk-somalier inom vården, fördömer läkarens uttalande. Vi kräver att debatten där man utmålar somalier som något dåligt upphör. Vi är trötta på den rasismen somalier får genomgå.

Rasism är något vi alltid ska bekämpa vare sig det är mot somalier eller andra utsatta grupper. Vi svensk-somalier bidrar till stor del till samhället och den fina välfärden i Sverige, inte minst inom vården.

Det är dags att regeringen och myndigheterna tar ansvar i frågan så att den skeva synen på somalier en gång för alla kan upphöra.

Ilyas Hassan, sjuksköterskestudent
Jihan Mohamed, läkare
Muhubo Huseenhaji, röntgensjuksköterska
Ifrah-Degmo Mohamed, undersköterska, sociolog, aktivist, fritidspolitiker.
Soraia Guled, skolsköterska och fritidsledare
Nema Abdihakim Ali, tandläkarstudent
Sugule Musa, arbetsterapeutstudent
Yassin Ali, läkarstudent
Fatima Abdi, röntgensjuksköterska
Yassin Barod, medicinteknisk produktsäljare, läkemedelsinformatör
Run Amin Osman, undersköterska
Hamdiya Abshir, sjuksköterska