Birgitta Sevefjord (V) Foto: Anna Molander

Kvinnosjukvården i Stockholms läns landsting är illa ute. Förlossningsvård, gynekologi, specialiserade hälsomottagningar, och nu senast rustar alliansen ner specialistvården för kvinnor, som traumatiserats svårt av övergrepp, skriver landstingspolitiker Birgitta Sevefjord (V).

Att förlossningsvården är i kris har vid det här laget knappast undgått någon. Men även gynekologin har problem, och den psykiska ohälsan hos unga flickor och kvinnor ökar utan att sjukvården har resurser eller förmåga att möta dessa utmaningar. De specialiserade hälsomottagningarna som i första hand tog emot kvinnor har landstingets styrande högerregim redan lagt ner.

Och nu senast rustade den borgerliga alliansen ner specialistvården som är riktad både till kvinnor som är svårt traumatiserade av fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, och till tortyr- och krigstraumatiserade kvinnor (och män, för den delen).

I tio år har kris- och traumacentrum, KTC, behandlat kvinnor som remitterats dit från exempelvis mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Tio år är lång tid. Under detta decennium har KTC utvecklat en spetskompetens som nu kastas bort. Enligt ansvarig politiker, hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) kommer »likvärdig vård förhoppningsvis erbjudas av annan vårdtagare«.

Men så är det naturligtvis inte. Hundratals kvinnor har årligen remitterats till KTC på grund av den kompetens man har utvecklat när det gäller behandling av svårt traumatiserade kvinnor. I dagsläget väntar 130 kvinnor på att få behandling. De hänvisas nu vidare till en överbelastad psykiatri som redan har svårt att möta människors behov.

Det är inte rimligt att traumatiserade kvinnor får betala priset när landstinget gör fel. Var är dessa kvinnors valfrihet?

Varför gör alliansen så här? Byråkrati. Efter ett långvarigt samarbete med KTC så har man kommit på att det finns oklarheter i det avtal som styr samarbetet mellan KTC och landstinget. Enligt landstinget får man nu bara behandla kvinnor som traumatiserats av krig och tortyr, men inte längre kvinnor som traumatiserats av tortyrliknande övergrepp i Sverige.

Istället för att hitta en lösning på detta så kastar man nu ut traumatiserade kvinnor som inte kommer från krigszoner till en vård man »förhoppningsvis« kan erbjuda inom övrig psykiatri. Det är huvudlöst, oetiskt och inte minst patientosäkert.

Lyssna till en av dessa kvinnor som efter att ha bollats fram och tillbaka i sjukvården under 20 års tid nu genom behandling på KTC fått hopp om en framtid med god livskvalitet och full arbetskapacitet, men som nu måste avbryta sin vård och ut i ett system som hittills inte varit till någon hjälp.

Det är inte rimligt att traumatiserade kvinnor får betala priset när landstinget gör fel. Självklart måste de kvinnor som nu går i behandling få genomföra denna i lugn och ro och de som remitterats till behandling vid KTC få också få detta.

Borgarna talar ofta och gärna om valfrihet. Var är dessa kvinnors valfrihet? Det är ironiskt att alliansen vill göra gällande att vänsterpolitik orsakar nedläggningar och kringskär människors valfrihet, när det är precis vad deras politik gör.

Birgitta Sevefjord är landstingspolitiker för Vänsterpartiet