Veronika Rangin Loke Rivano Wängelin

Är du utsatt för våld av din partner i ert gemensamma hem? Då anser försäkringsbranschen att du får skylla dig själv, skriver Veronika Rangin och Loke Rivano Wängelin.

Drygt var femte person utsätts någon gång i livet för våld i en nära relation. Enligt BRÅs nationella trygghetsundersökning uppger både kvinnor och män att de utsätts för våld i en nära relation.

Jag, Veronika, har gjort en undersökning genom att ställa en öppen fråga till ett antal olika stora försäkringsbolag i Sverige om hur deras villkor är formulerade kring våldsutsatta i hemmen.

Deras svar är allt annat än tillfredställande – speciellt efter #metoo – och bara ett bolag uppger att de ersätter skador du fått som orsakats av din sammanboende partner.

Jag är en del av admingruppen i #allavi, den största #metoo gruppen med 57 000 medlemmar, och anledningen till undersökningen är ett antal inlägg där kvinnor blivit nekade ersättning från sina försäkringsbolag.

Det grova våldet där offret behövt uppsöka sjukvård och andra stödinsatser är det övervägande kvinnor som utsätts för – såväl som det systematiska, upprepade våldet. BRÅs undersökning uppger vidare att bland de utsatta kvinnorna är det kvinnor med låg inkomst, kvinnor som bor i lägenhet och kvinnor utan eftergymnasial utbildning som är överrepresenterade.

Alltså de som har sämst förutsättningar att hantera oväntade utgifter eller inkomstbortfall.

Den som utsätts för våldsbrott omfattas vanligtvis av ett försäkringsskydd genom hem/överfallsförsäkring som är mer långtgående än det grundskydd samhället erbjuder.

Exempelvis kan man begära ut ersättning även om ingen gärningsman dömts för brottet. Detta skydd har du inte om du bor ihop med förövaren, då får du klara dig själv.

Det uteblivna skyddet riskerar att göra våldsutsatta, speciellt kvinnor, ännu rättslösare då väldigt få fall av kvinnofridsbrott leder till fällande dom eller ens till åtal.

Det är orimligt att en detalj om hur ersättning ska betalas ut är en godtagbar ursäkt för att diskriminera våldsutsatta människor bara för att de bor eller bodde ihop med sin förövare.

Det innebär att man helt saknar möjlighet till ersättning för exempelvis rehabilitering, sjukfrånvaro, tandvård eller terapi. Ersättningar som under andra omständigheter ingår i en vanlig hemförsäkring.

Det är orimligt att en mindre teknisk detalj som hur ersättning ska betalas ut (för att gärningsmannen ej ska ta del av den) är en godtagbar ursäkt för att effektivt diskriminera våldsutsatta människor bara för att de bor eller bodde ihop med sin förövare.

Jag ställde följande fråga till samtliga större försäkringsbolag i Sverige:

Jag har uppmärksammats på att de flesta försäkringsbolag har villkor i sina hem- och överfallsförsäkringar som gör att de inte gäller om man bor ihop med förövaren. Man blir alltså diskriminerad om man blir utsatt av sin partner vilket ju, som de flesta bör veta efter #metoo, är väldigt vanligt.

Om möjligt är frågaHur ser era villkor ut? ställd till bolagen genom deras facebookkanaler där man kan läsa deras svar i sin helhet, i de fall detta inte varit möjligt har jag kontaktat via mail eller telefon.

Nedanstående är värt att fundera på när du som konsument, och i synnerhet som kvinna, väljer försäkringsbolag! Självklart bör man själv läsa villkoren i sin helhet, men utefter dessa svar kan man ju göra sig en egen bild om utgångspunkten.

Det rimliga att göra – ställ frågor till ditt försäkringsbolag!

Byt bolag om du inte får bättre svar än vad som beskrivs ovan. Tillsammans kan vi förändra detta diskriminerande regelverk och konkret förändra utsatta människors förutsättningar!

Veronika Rangin  för #allavi tillsammans med Loke Rivano Wängelin

Diskriminerar:

Länsförsäkringar Skåne via facebook:

»Överfallsskyddet i vår hemförsäkring gäller inte när skadan har tillfogats av någon som omfattas av samma försäkring, exempelvis en sambo eller annan person i hushållet. Det är så försäkringen är uppbyggd – personer i samma hushåll omfattas av samma hemförsäkring och kan inte använda försäkringen ”mot varandra”. Detta gäller för överfallsskyddet, men även andra delar av försäkringen, till exempel ansvar och rättsskydd.«

Trygg Hansa, telefonsamtal med skadereglerare:

»Du kan inte få ersättning för skador som någon som omfattas av samma försäkring begår. Det är ett av undantagen i våra villkor.«

If skadeförsäkring via facebook:

»Även vi har med detta undantag i vår försäkring när det gäller överfall. En familj som bor tillsammans är försäkrad som ett kollektiv. Man kan exempelvis inte få ersättning om man stjäl saker från varandra i hemmet. Vad gäller utsatthet för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet finns dessutom risken att om man betalar ersättning till en drabbad person, att ersättningen ändå inte kommer den drabbade personen

Dina försäkringar via mail:

»Överfallsskyddet i våra hemförsäkringar gäller inte om våldet sker mellan medlemmar i samma hushåll, oavsett om det är en man eller kvinna som drabbas.»

Uppger att frågan diskuteras men ingen konkret förändring:

Ica Försäkringar via facebook:

Svarar först:

»Det som gäller i vår hemförsäkring skiljer sig inte så mycket från andra försäkringsbolag. Om hemförsäkringen omfattar flera personer, och den som skadar någon annan som omfattas av samma försäkring, ska då denne inte kunna ha möjlighet att få ersättning genom försäkringen

Svarar sen:

»Tack för din fråga på Facebook i måndags angående innehållet i vår hemförsäkring och hur ersättning ges i samband med överfall. Det har, som du mycket riktigt konstaterat, varit generellt förekommande i branschen att undanta medlemmar i samma hushåll från ersättning i vissa fall. Undantaget har inte haft någon hänvisning till varken kön eller typ av relation inom hushållet. Samtidigt förstår jag att det kan upplevas som att undantaget ger i första hand många kvinnor ett uteblivet skydd. Jag kan därför berätta för dig att vi på ICA Försäkring har ett pågående arbete med att se över våra villkor kring överfallsskyddet. Jag förväntar mig därför att vi inom kort kommer att lansera förbättringar i skyddet som adresserar just denna upplevda brist.«

Moderna försäkringar via mail:

»Vi tillämpar huvudregeln i hemförsäkringsläran: att man inte får ersättning för skador som orsakas av någon i samma försäkringskrets. Det gäller alla skador. Exempelvis så gäller inte försäkringen om två personer som bor ihop stjäl varandras saker, eller som i det scenariot du utreder- det förekommer våld i en nära relation.  Vi har diskuterat frågan, dock har vi inga villkorsändringar på gång just nu för att undanta våld i nära relationer. Men vi bevakar såklart utvecklingen i branschen och kommer säkert att återuppta diskussionen framöver.«

Uppger att villkoren tagits bort:

Folksam via facebook:

»Ja det stämmer att vi har ändrat villkoret precis så som du skriver. Du ska kunna få hjälp från överfallsskyddet även om det är en person i samma hushåll som du själv som står bakom överfallet/skadan.«