skolvåld Utslagna tänder, bortslitet hår och sparkar som leder till missfall. 70 procent av våld i skolan begås av elever mot skolpersonal. Om en skola ska kunna vara en trygg och säker arbetsplats bör de brott som begås där också anmälas.

Skolan, som vilken annan arbetsplats som helst, måste vara en plats där hot och våld inte finns. Det gäller både elever och all skolpersonal. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att våldet förekommer frekvent.

Fram till sista augusti i år har 295 anmälningar kommit in om allvarligt fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan. Och antalet har ökat med 28 procent i jämförelse med samma period 2016, skriver DN som också granskat anmälningarna.

Utslagna tänder, bortslitet hår och sparkar som leder till missfall beskrivs, lärare som nekar elever att lämna klassrummet under lektionen kan få ett knytnävsslag i ansiktet som reaktion.

70 procent är den nästan surrealistiska siffran som står för anmält våld som begås av elever mot lärare ­eller annan skolpersonal.

Arbets­miljöverket menar att det inte går att fastställa om benägenheten att anmäla eller våldet i sig ökat, förmodligen är det en kombination. Men anmälningarna kommer ligga till grund för hur myndigheten ska agera, kanske i form av informationskampanjer eller ökade inspektioner.

Det behövs inte mer information om nolltolerans mot våld eller om att arbetsmiljölagen måste följas.

Men kanske om hur närpolisen, skolan och andra myndigheter kan samarbeta? Anordna workshops med fallbeskrivningar av våld i skolan och träning i hur man skriver en polisanmälan?

Bra med ökade inspektioner, men oanmälda och regelbundna på de skolor som återkommande anmäler om våld.

Det behövs inte mer information om nolltolerans mot våld eller om att arbetsmiljölagen måste följas Siffrorna är katastrofala.

Att 70 procent av det anmälda våldet begås av elever mot lärare ­eller annan skolpersonal är katastrofalt. För den svenska skolan som helhet, för lärarkåren och alla annan skolpersonal, för den enskilda individen, för elever såväl som personal, för offer såväl som förövare. Faktiskt för hela samhället.

Skolor måste våga anmäla elever som hotar och använder våld.

Skolledningar och huvudmän hanterar hot och våld väldigt olika. Det finns ingen lag som tvingar skolor att polisanmäla, utan det avgörs lokalt.

Men det borde vara självklart att varje händelse som kan rubriceras som ett brott också behandlas som ett brott och anmäls till polisen och eventuellt socialtjänsten om förövaren är minderårig.

Vi accepterar inte brottsliga handlingar någon annanstans i samhället, varför skulle vi göra det i skolan?

Ingen tjänar på att brott i skolan som misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande, stöld, skadegörelse eller försök till mordbrand inte tas på allvar och anmäls. Det är att normalisera och förringa kriminella handlingar.

Självklart måste alla skolor arbeta förebyggande när det gäller att skapa en trygg skola, med allt ifrån att ge personalen kunskap om och träning i lågaffektivt bemötande till att eleverna ingår i våldsförebyggande mentorsprogram, som till exempel Botkyrka kommun arbetar med.

Där deltar även polis och räddningstjänst med diskussioner om våld tillsammans med eleverna.

Bra! Men det utesluter inte att skolor polisanmäler brott när brott sker, oavsett vem som utför det. Det är inte svårare än så.