Sebastian Wiklund, ledamot i stadsbyggnadsnämnden och gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad
Sebastian Wiklund, ledamot i stadsbyggnadsnämnden och gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad

För att minska segregationen i Stockholm behöver vi bygga en blandad stad och se till att de glesa villaområdena också förtätas, skriver Sebastian Wiklund, ledamot i stadsbyggnadsnämnden och gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Arkitekten Ola Andersson skrev i DN kultur i förra veckan om kommunernas ansvar för bostadsbyggandet. Han driver en tes om att den kommunpolitiker som vill bygga riskerar att inte bli omvald och att den principen ser ungefär likadan ut på höger- som på vänsterkanten.

Han tar upp Danderyd som är sämst i klassen. Det gör han rätt i, statistiken talar sitt tydliga språk. Senare säger han att det finns vänsterpartister som protesterar söder-om-söder. Det finns säkert exempel på det liksom det finns i andra partier. Men faktum är att Vänsterpartiet i Stockholms stad och i regionen har gått till val på ökat bostadsbyggande. Och ännu viktigare, när Vänsterpartiet nu är med och styr och har ansvar för de kommunala bostadsbolagen så bygger vi massor och våra allra största byggsatsningar finns söder-om-söder. Det är rätt. Jag tror att det är tvärtemot Anderssons hypotes. Som vänsterpolitiker överlever du inte om du inte bygger, framför allt hyresrätter, i hela staden.

Jag är en varm anhängare att få ytterstadsområdena med på banan av Stockholms utbyggnad. Här lever många med bostadsbristens sociala problem. Nybyggen här möjliggör resurser utöver bostadsbyggandet. Att Spårväg syd nu ger Skärholmen mer och bättre kollektivtrafik är naturligtvis för att vi satsar på bostadsbyggandet där. Dessutom kan överdimensionerade vägar bli till stadsgator och lokala handlare får större kundunderlag. Det blir mer levande stadsdelar.

Vi måste bygga många fler bostäder som människor har råd att bo i.

Men jag är också anhängare till att vi ska bygga en blandad stad. För att minska segregationen behöver vi se till att de glesa villaområdena också kan förtätas. Bygg mellan hus, ändra detaljplaner för att öka exploateringen i områden där det redan finns viktig infrastruktur som tunnelbana som kan komma fler till del. Det är en fullt rimlig utveckling när fler flyttar till storstaden.

Här finns däremot en strukturell svårighet som Andersson inte kommenterar. Det är så svårt att bygga här så att många drar sig från att överhuvudtaget försöka. Här känner Vänsterpartiet sig helt ensamma bland alla partier om att driva på för mer byggande.

Även om det nästan alltid finns röster emot allt byggande så finns det trots allt en tydlig skillnad mellan områdena där Andersson menar att de borgerliga partierna inte vill bygga (villaområdena) och söder-om-söder-områden där han menar att vänsterväljarna inte vill bygga (Bagarmossen, Skärholmen, Rågsved och så vidare).

Skillnaden är att i »vänsterns« områden byggs det i alla fall, oavsett enstaka protester. I de borgerliga områdena byggs det i princip inte alls. Detta faktum lämnar Andersson okommenterat, vilket förvånar. Åtskilliga tusen bostäder byggs i Söderort, något som faktiskt kommer att göra skillnad för att komma rätta med bostadsbristen även om fler kommuner naturligtvis också måste hjälpa till att bygga.

Inför nästa års val pekar allt på att ökat bostadsbyggande återigen blir en viktig valfråga för Vänsterpartiet. Alla människor har rätt till ett hem. Vi måste bygga många fler bostäder som människor har råd att bo i och fortsätta utveckla hela staden.

Sebastian Wiklund, ledamot i stadsbyggnadsnämnden och gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad