Karin Rågsjö Håkan Jörnehed

Det brådskar att bygga ut sjukvården för äldre, men det bör ske landstingets regi. Inte genom ett dyrt vårdval för äldre, skriver representanter för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting och riksdagen.

Våra äldre är värda en god, trygg och stabil äldrevård, där samarbetet mellan kommun och landsting fungerar föredömligt. Detta är fullt möjligt utan att införa ytterligare ett dyrt vårdval som splittrar vården i länet ännu mer.

Borgarna i Stockholms läns landsting skriver in i sin nya budget att de vill införa ett gemensamt vårdval för kommun och landsting: vårdval för äldre. Ett vårdval för att förbättra samverkan mellan kommun- och landstingsägda äldrevården, såsom exempelvis hemtjänst och hemsjukvård.

Och det stämmer att det finns mycket att förbättra inom det området som skulle underlätta för både brukare, anhöriga och personal. Vänsterpartiet vill ha en trygg vård för de äldre. Det ska inte finnas någon anledning att som brukare behöva känna oro eller otrygghet kring detta. Men, att införa ännu ett dyrt vårdval, och få det att låta som den enda lösningen, det håller vi inte med om.

Vi vill dessutom ha särskilda vårdcentraler för äldre, mobila uppsökande team och rullande röntgen

Vänsterpartiet vill istället för vårdval utöka samarbetet mellan kommun och landsting för att utveckla vården för våra äldre.

Vi ska också satsa på »Geriatrikens hus« vilket är en utveckling av geriatriken där även forskning om äldre ska ske. Vi vill dessutom ha särskilda vårdcentraler för äldre, mobila uppsökande team och rullande röntgen. Detta eftersom vi vill underlätta för våra äldre medborgare.

Varför ska en skör patient behöva komma till vården, när tekniken finns för uppsökande vård?

Borgarna skriver i sin budget samt debattartikel i SvD att de vill ha en »bred diskussion utan ideologiska skygglappar« och att »valfriheten även för äldre behöver ökas och försvaras mot angrepp från vänster«. Intressant då just förslaget att privatisera äldrevården och fragmentisera den ytterligare i allra högsta grad är ideologiskt.

Oavsett om det är efterfrågat eller inte väljer man att trots kritik och skenande kostnader privatisera vården. Vi vill visa på ett annat alternativ.

Det finns många anledningar till varför Stockholms län inte ska införa detta 37:e vårdval.

För det första är det oerhört kostnadsdrivande med vårdval, något vi i landstinget blivit varse om då vi får återkommande uppdateringar om landstingets utgifter. Många forskare på både Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet har också protesterat mot hur vårdval försvårar för utbildning och forskning.

Det finns många anledningar till varför Stockholms län inte ska införa detta 37:e vårdval.

Ett omstritt vårdval som borgarna nu vill plocka in i vårdval för äldre är vårdval geriatrik. Som de själva sköt på framtiden då det blev så kritiserat och att pengarna inte räckte. Nu vill man ändå genomföra det. Borgarnas tidigare planer på vårdval geriatrik har varit ett hinder för utbyggnaden av den geriatriska vården och har lett till kraftiga fördyringar.

Detta är något som enligt revisorerna har inneburit en stor osäkerhetsfaktor för planeringen av upprustningen för Sollentuna sjukhus, som nu dragit ut på tiden och blivit åtskilliga miljoner dyrare.

Det brådskar att bygga ut sjukvården för äldre, men för en trygg och smidig utbyggnad och för enklast planering bör det ske i landstingets regi. Inte genom vårdval. Då vet vi vilken vård som ska bedrivas där och Stockholms läns landsting kan ha en dialog med personalen som ska arbeta i byggnaderna om hur vården ska utformas.

Positivt är ändå att de borgerliga partierna äntligen vill ta samarbetet mellan kommun och landsting på allvar för äldre multisjuka patienter. Vi har fler exempel på där det borde komma till ett konkret samarbete omedelbart – elevhälsan, psykiatrin och beroendevården för att nämna några. Det negativa är att de borgerliga partierna, som alltid, föreslår privatisering och vårdval som en lösning. Framförallt är det idélöst.

Vänsterpartiet anser att politiken bör ta ansvar för att all vård ska hålla en hög standard och att individen kan lägga sin värdefulla tid på annat än att leta bland dryga trettiotalet olika vårdval och hundratals olika aktörer.

Vi anser det vara verklig valfrihet – att individen kan räkna med att få en tryggad och god vård med hög standard så denne kan lägga sin tid på andra delar av livet.

Karin Rågsjö (V) Vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Håkan Jörnehed (V) Landstingsråd för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting