Under 2015 har vi ökat bostadsbyggandet och ställt om till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror, skriver Sebastian Wiklund (V), gruppledare och ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Nu kan vi sammanfatta byggåret 2015 som är den rödgrönrosa majoritetens första kalenderår vid makten i Stockholm.

Vi kan konstatera att vi har satt fart på byggandet igen. Totalt under år 2015 har det beslutats om starten på nästan 14 000 bostäder och vi har nästan 7 000 bostäder i godkända detaljplaner.

Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Tittar vi på starter för byggprojekt så är det mer än en fördubbling jämfört med den tidigare borgerliga majoritetens bästa år.

Men vi bygger inte bara mer, vi har också lagt om riktningen för hur vi bygger. Vi vill bygga fler hyreslägenheter och är överens i majoriteten om att minst hälften av allt som byggs ska vara hyreslägenheter. Vi har börjat använda oss av de allmännyttiga bostadsbolagen som har börjat bygga igen och som nu även har i uppdrag att bygga bostäder med pressade hyror. Av 2015 års markanvisningar har nästan 60 procent gått till hyresrätter.

Staden har också tagit tillbaka makten över planeringen av nya bostäder. Det gör att vi till exempel kommer att bygga 4 000 nya bostäder i Skärholmen, en plats där det nästan inte byggdes någonting alls under det borgerliga styret.

Det kanske är svårt att tro att det finns platser i Stockholm som räknats som olönsamma att bygga på. Trycket från bostadsmarknaden har inte varit problemet, problemet har varit den borgarliga politiken. De har gett bort makten till byggherrarna som, enligt marknadslogik, har valt bort många platser i ytterstaden som är bra byggplatser men där det inte finns lika stora pengar att tjäna.

Vi har under vår majoritet i stället betonat vikten av att planera den stad vi vill bygga. Det är både effektivare för att vi får många fler bostäder byggda, och smartare för att vi kan utveckla områdets service och samhällsfunktioner när vi bygger nya bostäder.

Bostadskön är rekordlång och det är få av oss i Stockholm som inte känner någon som är i akut behov av bostad. Det har byggts alldeles för lite i Stockholm under lång tid. Nu ökar vi takten succesivt, vårt mål kan inte vara något annat än att bygga bort bostadsbristen.

Det som har byggts har till stor del varit bostadsrätter och hyresrätter med rekordhöga hyror som människor med vanliga inkomster inte har en chans att betala. Det är vår uppgift att vända den utvecklingen. Ett stort arbete återstår men årets siffror visar att vi är på god väg.

Sebastian Wiklund (V), gruppledare och ledamot i stadsbyggnadsnämnden