Karin Ericsson, Anna Glover, Andrea Söderström-Tay

Unionens förslag om att satsa på teknikutveckling istället för flygskatt räcker inte. Det är dags att vårt fackförbund tar tydlig ställning för en verkningsfull klimatpolitik, skriver sju företrädare för Unionenklubbar i en replik.

Vi är alla medlemmar i Unionen och arbetar för organisationer som kämpar för en socialt och miljömässigt hållbar värld. Vi är övertygade om att fackföreningsrörelsen också har en viktig roll att spela i det arbetet.

Därför blir vi upprörda över att förbundet nu tar ställning emot den flygskatt som den svenska regeringen föreslår införa.

Flyget orsakar en betydande och växande del av utsläppen av växthusgaser, både i Sverige och globalt. Att införa en flygskatt är ett effektivt sätt att minska dessa utsläpp. Vi hade gärna sett att flygskatten hade varit högre, men den nivå som föreslås är ett första steg på vägen mot att minska flygets klimatpåverkan.

Vår syn i denna fråga delas av bland andra Naturvårdsverket. Flyget har hittills varit undantaget skatter och avgifter som andra transportslag tvingas betala och den föreslagna flygskatten är ett sätt att utjämna den skillnaden. Andra länder har framgångsrikt infört flygskatt utan att det har haft någon förödande inverkan på ländernas ekonomier.

Vår förhoppning är att Sveriges införande av flygskatt kan leda till att fler länder följer efter.

Unionen förespråkar istället för flygskatt en satsning på teknikutveckling. Men det är inte tillräckligt för att minska flygets klimatpåverkan i den utsträckning som behövs.

Den energieffektivisering som har skett inom flygbranschen har hittills ätits upp av ökat flygande. Unionen är med i nätverket Schyst resande, och skriver på den egna hemsidan:

»Flygindustrin står för fem procent av den totala uppvärmningen. Att vara medveten om flygets klimatpåverkan och som resenär agera utifrån detta är ett första steg till en bättre miljö. Flyg mer sällan, stanna borta längre.«

Frågan är om förbundet själva lever upp till detta.

Här i Sverige har flera LO-förbund tidigare ställt sig bakom miljörörelsens krav på att politikerna ska ta klimatfrågan på större allvar

På flera håll i världen ser vi hur fackföreningar går hand i hand med miljö- och rättviseorganisationer och ställer krav på regeringar att föra en skarpare klimatpolitik.

Här i Sverige har flera LO-förbund tidigare ställt sig bakom miljörörelsens krav på att politikerna ska ta klimatfrågan på större allvar.

Eftersom arbetande människor världen över redan idag drabbas hårt av klimatförändringarna och i framtiden kommer att drabbas allt hårdare hade vi önskat att vårt fackförbund också tog tydlig ställning för en verkningsfull klimatpolitik.

 Andrea Söderblom-Tay, anställd på Fältbiologerna och medlem i Unionen

Mats Carnmarker, klubbordförande Greenpeace

Karin Ericsson, klubbordförande Latinamerikagrupperna

Anna Glover, klubbordförande Afrikagrupperna

Sofie Persson, klubbordförande Jordens Vänner

Gert Straschewski, klubbordförande Naturskyddsföreningen

Louise Thorn, arbetsplatsombud Emmaus Björkå