Kronprinsessan Victoria på vandring i Västergötland. Lördagen den 9 september 2017. Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se

Statsskick Vi vill se att debatten om kungahuset förändras från ett personfokus till ett demokratifokus, där vi gärna ser Victoria som vår första valda statschef, skriver två företrädare för Unga Republikaner.

Nu är terminen igång för våra förtroendevalda! Vi lever i en tid då de demokratiska värdena är som viktigast och där debatten om ideologi är det som skiljer ut våra förtroendevalda. I dessa tider får vi inte heller glömma bort de viktiga – mer undangömda – frågorna.

Sverige har en historia av öppenhet där vi värnar de demokratiska värdena. Därför är kombinationen av vår stolta historia och monarki en dålig kombination. Det är dags att ändra på det. Det är dags att vädra ut de unkna gamla vindarna och förnya systemet. Det är dags för republik.

Kungahuset har, trots att det i debatten framställs mest som en enande kraft utan politisk eller samhällelig makt, ett stort inflytande såväl över den svenska debatten som över hur Sverige styrs och fungerar.

De uppgifter som åligger kungahuset sägs vara av formell karaktär.

Samtidigt vet väl de flesta att en av de formellt sett högst uppsatta militärerna i Sverige är vår statschef, kungen. I oroliga tider i vår omvärld kan det te sig mindre lämpligt än under lugnare tider. Till de ceremoniella åtagandena som åligger kungahuset kan även räknas Riksmötets öppnande och det jultal kungen varje år håller i Sveriges Radio, ett jultal som i regel innehåller en hel del fördolda politiska ställningstaganden.

Det är dags att vädra ut de unkna gamla vindarna och förnya systemet

Vi tycker att vår sittande kung gör ett bra jobb för Sverige. Om så är möjligt är vi säkra på att Victoria kommer att göra ett ännu bättre jobb. Men det hör inte till saken.

Frågan är på vilket mandat som de egentligen sitter. Är det ett folkligt mandat eller ett historiskt mandat? Det är dags att vädra ut de unkna gamla vindarna och förnya systemet. Vi ser gärna att Victoria blir vår första folkvalda statschef, om folket så önskar.

Problemet är att det system vi har i Sverige inte tillåter henne att få ett sådant mandat. Den föråldrade successionsordningen ser hellre till hennes släktskap än till den kompetens hon faktiskt besitter. Vi kan bättre än så.

Vi vill se att debatten förändras från ett personfokus till ett demokratifokus. Det är dags att våra förtroendevalda tar upp denna fråga till diskussion, utifrån den viktiga värdefråga som det faktiskt är.

Vi hoppas att riksdagsledamöterna i dagarnas arbete tänker på varför de faktiskt är på den plats som de är – just för att vi har ett öppet och demokratiskt samhälle. Låt det gälla alla.

Jessica Schedvin är borgerlig debattör och medlem i Unga Republikaner 

Jessica Schedvin
Jessica Schedvin

Jonas Lundgren är feministisk debattör och medlem i Unga Republikaner

Jonas Lundgren
Jonas Lundgren