Anders Östberg (S)

När vi blandar elever från olika bakgrunder i samma skola ökar andelen som får goda resultat. Låt oss ta fasta på det som fungerar och avskaffa det fria skolvalet, skriver Unga Örnars ordförande Anders Österberg.

Att fokusera på saker som fungerar är grundbulten i ett lösningsfokuserat arbetssätt. I Örebro har högstadiet på Vivallaskolan lagts ner. En skola som ligger i ett segregerat område med få elever och låga studieresultat.

När skolan stängde spreds eleverna ut över andra skolor i kommunen. När segregationen minskar ökar skolresultaten.

Men att lägga ner skolor med låga resultat är ingen metod att varken applicera eller se upp till. Däremot är resultatet det. En ökad jämlikhet är en lösning som kan reda ut många av skolans i dagsläget olösta ekvationer.

En jämlik skola når vi genom att avskaffa det fria skolvalet. En reform som inneburit att civilingenjörens barn hamnar på skolor med goda resurser och att undersköterskans barn hamnar på en skola med endast drömmar om goda resurser.

En kategoriseringsprocess av samhällets yngsta medborgare som resulterat i en ökad klassegregation och en ökad ojämlikhet. Och skillnaderna fortsätter att öka.

När barnen blir ett resultat av föräldrarnas ekonomi, boendesituation och sysselsättning råder ett systemfel som inte bara är osmakligt utan också banar väg för fortsatta klassklyftor. Det fria skolvalet missgynnar konsekvent de barn som inte har möjlighet att ta genvägen via föräldrarnas resurser.

Friheten att välja och även individens rätt till en god utbildning kan inte trumfa över samtliga barns rätt till en god utbildning.

Det fria skolvalet missgynnar konsekvent de barn som inte har möjlighet att ta genvägen via föräldrarnas resurser.

Alla barn, både civilingenjörens och undersköterskans, ska ha samma rätt till en god utbildning och det ska finnas samma förutsättningar på alla skolor. Men med dagens system går det inte.

Populära skolor har ofta ett högt tryck med många sökande vilket leder till att de som inte får plats hänvisas till en annan skola med lägre söktryck.

Elever som bor i områden långt bort från högpresterande skolor har därmed betydligt svårare att komma in jämfört med elever som bor närmare dessa skolor.

Det fria skolvalet är inte bara en illusion, det omöjliggör även goda förutsättningar på alla skolor och möjliggör istället fortsatt segregation, fortsatta klasskillnader och en fortsatt ojämlikhet.

Sverige är inte bättre än OECD-genomsnittet för jämlikhet i skolan. Priset blir högt när vi inte justerar barns ojämlika villkor. Goda livschanser för vuxna minskar i takt med att ojämlikheten för barn ökar. Lägg därför ner det fria skolvalet och låt istället kommunerna på ett ordnat sätt blanda elever från olika stadsdelar.

I Vivalla gjorde kommunen det med goda resultat. Även Malmö har gjort en liknande resa. Under 2013 fick Rosengårdsskolan läggas ner. En skola som också låg i ett segregerat område med låga studieresultat.

Eleverna spreds, likt eleverna på Vivallaskolan, istället ut till skolor i mer välmående områden. Resultatet visade på goda effekter. Från att endast 24 procent av eleverna hade gymnasiebehörighet blev istället 50 procent av eleverna behöriga.

Det som fungerar är uppenbarligen när vi blandar elever från olika områden och med olika bakgrunder. Så låt oss lösa problemet med en ojämlik skola en gång för alla genom att fokusera och utgå från det som faktiskt fungerar.

Anders Österberg är ordförande för Unga Örnars Riksförbund och riksdagsledamot för Socialdemokraterna