Idag nås drygt en halv miljon medlemmar i Kommunal av en tupp via mejl och brev. Med kampanjen Kommunal vaknar startar vi en medlemsdialog och ett stort förändringsarbete. skriver Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Kommunal står inför stora utmaningar. Inte på grund av den granskning som avslöjade allvarliga felaktigheter för drygt ett år sedan  – vi har kommit fram till att den var bra. Granskningen resulterade i både nödvändiga och positiva förändringar.

Nej, Kommunals långsiktiga utmaning är att vi behöver bli starkare. Kommunal har idag drygt 500 000 medlemmar – men vi har potential på minst 800 000.

Vi behöver bli fler medlemmar och höja vår organisationsgrad. Alla vi som vet vad fackföreningens styrka består av, vad som krävs för att vi ska kunna flytta fram medlemmarnas position på arbetsplasterna, vet att det är organisationsgraden det hänger på.

Jag, och den övriga ledningen, har insett att vi inte har alla svar på hur fackligt engagemang kan se ut. Vad vill de få ut av sitt medlemskap i Kommunal? Vad vill de som inte idag är med att vi ska göra?

I våra egna medlemsundersökningar är det tydligt att många inte är intresserade av traditionellt fackligt engagemang. Min slutsats blir då att om vi enbart använder samma verktygslåda som vi brukar då kommer Kommunal att fortsätta tappa i organisationsgrad och makt i samhället.

Tuppen har väckt människor i tusentals år och är en stark symbol för uppvaknande.

Det betyder att vi har bestämt oss för att komplettera verktygslådan. Vi har fantastiska förtroendevalda i hela landet och ett starkt fackligt fotarbete ute på arbetsplatserna som är basen – så även i medlemsdialogen.

Men nu kör vi också en digital medlemsdialog i form av en tupp.

Tuppen har väckt människor i tusentals år och är en stark symbol för uppvaknande. Den kommer att läsa av sociala medier och återkoppla hur det går för Kommunal.

På kampanjsajten ”Kommunal vaknar” kan medlemmarna också påverka tuppens humör och bidra med förändringsidéer direkt till mig.

Jag är stolt över att vi i Kommunal vågar prova nya vägar att kommunicera med medlemmarna. Särskilt stolt eftersom det faktiskt är första gången som Kommunal frågar medlemmarna vad de vill ha av Kommunal, vad de förväntar sig av sin fackförening – utan att ha några givna svar.

Vi ska reagera på deras önskningar och förväntningar – inte tvärtom. Det är den viktigaste signal som Tuppen och kampanjen ska ge.

Tuppen är ett, av flera, verktyg. Det är en modern, digital metod. Varken mer eller mindre. Det är inte kampanjen i sig som fixar Kommunals utmaningar utan det är när vi väl förändrat oss i den riktning som medlemmarna vill.

 Tobias Baudin, ordförande i Kommunal