Jerusalem Efter Trumps ödesdigra utspel om Jerusalem måste Europa ta större ansvar för rättvis fred mellan Israel och Palestina, skriver Thomas Hammarberg på plats i Jerusalem.

Här i Jerusalem blev reaktionen på Trumps beslut om Jerusalem precis den väntade. Ett triumfatoriskt tal av Benjamin Netanyahu och en våg att bittra, närmast deprimerade uttalanden av palestinier.

Troligen hade den palestinska reaktionen blivit ännu mer desperat om det inte varit för omvärldens protester. Margot Wallströms uttalande uppskattades liksom signalerna från Paris, Berlin och London – liksom från hela den muslimska världen.

När Donald Tramp deklarerade att han skulle prioritera den israelisk-palestinska frågan – och åstadkomma den ‘ultimata’ lösningen – var det inte svårt att förstå hur fatalt detta skulle kunna bli. Tyvärr har farhågorna mer än besannats.

I stället för att anlita kunnig expertis i utrikesdepartementet, utsåg Trump ett team på tre personer utan internationell erfarenhet, en av dem svärsonen Jared Kushner.

Han liksom de andra två hade intagit extrema positioner – nära bosättarrörelsen och den yttersta högern i Israel. Kushner hade även finansierat en av de olagliga bosättningarna på västbanken.

Den ogenerat partiska hållningen i detta projekt demonstrerades nyligen också genom att den andra parten, palestinska PLO, tvingades stänga sitt kontor i Washington.

Och nu har alltså Trump beslutat att erkänna Jerusalem som israelisk huvudstad i strid mot folkrättsliga överenskommelser.

Östra Jerusalem annekterades av Israel efter sjudagarskriget för femtio år sedan. Detta övergrepp har inte accepteras av det internationella samfundet.

Trump har alltså klampat in i denna komplicerade och explosiva konflikt och provocerat den palestinska parten genom sitt oansvariga utspel.

Redan i FN-beslutet om Palestinas delning 1947 hade det slagits fast Jerusalem skulle ha en separat internationell status. Ett skäl var att garantera tillträdet för inte bara judar utan också muslimer och kristna till de heliga platserna.

Jerusalems framtida status har setts som en av de absolut mest centrala frågorna att lösa vid en fredsuppgörelse. Vad Trump nu gjort var att föregripa dessa förhandlingar.

Trump har alltså klampat in i denna komplicerade och explosiva konflikt, skickat dit partiska och okunniga »medlare« och nu provocerat den palestinska parten (och hela den muslimska världen) genom sitt oansvariga utspel om Jerusalem.

Det är inte otroligt att den »ultimata lösningen« redan nu gått upp i rök. Det kommer att bli utomordentligt svårt för Trumps ”medlare” nu etablera ens ett minimim av förtroende för fortsatta samtal med palestinska företrädare.

Möjligen finns en positiv aspekt i allt detta. USA har aldrig varit en opartisk aktör i fredsarbetet, men ändå tillåtits av andra, inklusive EU, att dominera olika sk. fredsinitiativ. Kanske kan detta nu ändras.

Men detta skulle inte minst kräva ett mer energiskt och prioriterat agerande av EU. Detta är vad palestinierna hoppas.

Det i sin tur skulle kräva att unionens medlemmar inte låter sig falla för Netanyahus oblyga påtryckningar.

Att det konservativa styret i Tjeckien – utan konsultationer – nu redan deklarerat att de ska följa i Trumps spår är ett dåligt tecken.

Thomas Hammarberg är före detta kommissionär i Europarådet för mänskliga rättigheter.