Mattias Goldmann Bild: Pressbild
Mattias Goldmann Bild: Pressbild

När författaren Sverker Lindström sorterar in Fores under »nyliberal och/eller konservativ» ropar vi stopp och belägg. »Grön och liberal« är vad vi kallar oss, skriver  Mattias Goldman, vd  för Tankesmedjan Fores.

Äntligen! Det är vår utgångspunkt när det en sällsynt gång är någon som granskar tankesmedjor; vi menar att aktörer som Fores, Timbro och Arena har stor och växande betydelse men sällan nagelfars eller diskuteras. Än bättre att det skedde just inför vårt tioårsjubileum, som vi framför allt ser som avstamp för att omdefiniera oss själva – och här är externa granskningar som LO:s och Arena Opinions rapport Pengarna bakom samhällspolitiken till stor hjälp.

Men när författaren Sverker Lindström sorterar in Fores under »nyliberal och/eller konservativ« ropar vi stopp och belägg.

På våra största program, migration och klimat, finner vi ofta samsyn och ibland samarbete med Arena, och avfärdar många av de lösningar som mer högerinriktade krafter föreslår. Inom det program där höger-vänster kanske är tydligast, Ekonomiska reformer & entreprenörskap, lyfter vår senaste rapport fram riskerna med en snabb avveckling av Arbetsförmedlingen.

»Grön och liberal« är vad vi kallar oss – det står direkt vid dörren men det vet inte Lindström för han har aldrig besökt oss eller ens hört av sig inför sin rapport.

En stor del av Fores medel kommer från EU-kommissionen och en rad statliga myndigheter, som säkerställer att vi bedriver ett arbete fritt från ideologiska skygglappar.

Inte heller är Lindström intresserad av varifrån vår finansiering kommer, utom de delar som härrör från Centerpartiet.

En stor del av Fores medel för de fem år som granskats kommer från EU-kommissionen och en rad statliga myndigheter, som i sin urvalsprocess säkerställer att vi bedriver ett forskningsbaserat arbete fritt från ideologiska skygglappar.

Detta ignorerar Lindström helt, kanske för att synen på Fores som ”nyliberal och/eller konservativ” då grumlas ytterligare.

Att i en omfattande rapport som Pengarna bakom samhällspolitiken inte alls ta upp LO:s stöd till Socialdemokratin ser vi som mer än lovligt tendentiöst – det är ju själva sinnebilden för slussandet av miljontals kronor, år ut och år in, utan transparens.

Förutom det centrala stödet finns stöd från enskilda fackförbund, oräkneliga timmar i frivilligt valarbete och en väldig annonskampanj där allianspartierna svartmålas.

Men om Lindström tycker att det är »en helt annan fråga« så är vi absolut beredda att samarbeta med såväl honom som Arenagruppen övergripande om en sådan separat granskning.

Mattias Goldman är vd  för Tankesmedjan Fores.