Maria Ferm

debatt De EU-förhandlingar som pågår är inget hinder för Sveriges möjligheter att ge fler familjer rätt att återförenas, skriver MP:s migrationspolitiska talesperson Maria Ferm. 

I debatten förs ofta fram argument om att Sverige inte kan ha en lagstiftning som väsentligen skiljer sig från övriga länder i EU och att de tillfälliga restriktiva reglerna därför bör ligga kvar till dess att EU har enats om en gemensam migrationspolitik.

Detta resonemang bygger på felaktiga antaganden.

De EU-förhandlingar som pågår är inget hinder för Sveriges möjligheter att ge fler familjer rätt att återförenas och låta utsatta eller sjuka personer med stark anknytning till Sverige stanna på humanitära skäl.

Om Sverige skulle ge fler familjer rätt att återförenas och låta utsatta människor med stark anknytning stanna skulle vi inte heller skilja ut oss från andra EU-länder.

Det finns alltså inget i förslagen i EU som kommer förhindra Sverige att återgå till att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter eller till övrigt skyddsbehövande.

Det som däremot kan komma att påverkas av EU-förhandlingarna är möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd.

Familjeåterföreningsdirektivet är överhuvudtaget inte uppe till förhandling och därmed är det också fullt möjligt att återgå till de normala reglerna i svensk migrationslagstiftning, som ger alternativt skyddsbehövande rätt att återförenas med sina familjer.

En utredning MP låtit Riksdagens utredningstjänst göra visar att Sveriges regler för familjeåterförening sticker ut genom att ha ett mer restriktivt regelverk.

Dessutom stämmer inte heller påståendet att Sveriges regelverk kraftigt skulle avvika från övriga EU-länders om vi avskaffade begränsningarna i rätten till familjeåterförening och de nationella grunderna för uppehållstillstånd. Tvärtom.

En utredning som Miljöpartiet låtit Riksdagens utredningstjänst göra visar att när det gäller Sveriges regler för familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är det Sverige som sticker ut genom att ha ett mer restriktivt regelverk än de flesta av EU:s medlemsländer. 20 länder ger även alternativt skyddsbehövande rätt att återförenas.

I alla länder som ger möjlighet till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är det möjligt att återförenas med make/maka och minderåriga barn.

I vissa länder kan även t.ex. föräldrar som är beroende av referenspersonen och myndiga barn under vissa omständigheter ansöka om familjeåterförening. Reglerna för om, när och hur försörjningskrav ställs skiljer sig mellan länderna.

Utredningen visar också att många andra länder i EU har möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. I elva av de tjugofem länder som omfattas av EU:s gemensamma migrationspolitik kan uppehållstillstånd ges utifrån humanitära grunder, det vill säga för skäl som ligger utanför vad skyddsgrundsdirektivet kräver. Sverige tillhör alltså inte de länderna i nuläget.

Röda Korset har i en aktuell rapport visat på hur stora de humanitära konsekvenserna av den tillfälliga lagstiftningen blivit, samtidigt som det är högst oklart om syftet med lagen har uppnåtts. Apatiska barn får inte stanna, familjer hålls splittrade och etableringen och den psykiska ohälsan försämras av de restriktiva reglerna.

Miljöpartiet vill arbeta för humanism när den tillfälliga migrationslagstiftningen upphör. Vi vill ge familjer rätt och möjlighet att återförenas och säkra de grunder för uppehållstillstånd som gör det möjligt för den som är svårt sjuk eller särskilt utsatt, att få stanna. Särskilt unga människor med stark anknytning till Sverige behöver få möjlighet att stanna i större utsträckning.

Inte minst i en kommande regering kommer dessa frågor att avgöras. Sverige kan inte göra allt, men det ska inte användas som en ursäkt för att inte göra vad vi kan.

Maria Ferm är migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna