Magnus Walan, Diakonia

Socialdemokraterna lovade redan 2011 att skärpa lagstiftningen om vapenexport. Men är de intresserade av att leva upp till sina egna kongressbeslut?, skriver Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia.

De utomrättsliga avrättningarna i Filippinerna kan vara brott mot mänskligheten – samtidigt säljer Sverige JAS-plan till landet.

I år klubbas en ny lag om vapenexport, och regeringen står inför ett tydligt och avgörande val. Antingen håller Socialdemokraterna och Miljöpartiet vad de tidigare har lovat och sätter stopp för att svenska vapen säljs till diktaturer och länder som begår grova människorättsbrott — eller så införs regler som medger fortsatt export till regimer ansvariga för grova övergrepp.

Trots att hänsyn till mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för tillstånd av export av svenskt krigsmateriel har den svenska regeringen gett tillstånd för export till en rad länder som begår omfattande brott mot mänskliga rättigheter.

Det handlar till exempel om Saabs flygande stridsledningscentraler till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, stater som deltar i krigföring och bombningar i Jemen, varifrån FN nu rapporterar om omfattande krigsförbrytelser.

Attacker som är riktade mot civila och har krävt många dödsoffer. Kriget i Jemen har enligt FN lett till att fyra miljoner människor har tvingats på flykt under de senaste två åren, omkring 1,5 miljoner barn lider av undernäring och 80 procent av befolkningen är i behov av bistånd för att överleva. Sverige är den enskilt största biståndsgivaren samtidigt som svenska vapen är centrala i krigföringen.

Listan kan göras lång över diktaturer och länder som grovt kränker människors rättigheter där svensk vapenexport tillåtits. 

Ett annat flagrant exempel är regeringens stöd till försäljningen av JAS-plan till Filippinerna, där president Duterte och hans regering anklagas för omfattande utomrättsliga avrättningar. Det handlar nu om upp till 7000 döda, vilket gör att Amnesty klassar det som mycket allvarliga folkrättsbrott — kanske kan det till och med definieras som brott mot mänskligheten.

Listan kan göras lång över diktaturer och länder som grovt kränker människors rättigheter där svensk vapenexport har tillåtits på senare år. Länder där människor fängslas och torteras till exempel för att de driver fackliga rättigheter, eller länder där kvinnor förtrycks grovt och systematiskt.

Socialdemokraterna lovade redan 2011 att skärpa lagstiftningen om vapenexport. Under våren kommer regeringen att lägga fram förslag till nya regler och en ny lag till riksdagen. Men frågan är om partiet kommer att hålla sina löften? Är de intresserade av att leva upp till sina egna kongressbeslut?

För snart sex år sedan beslutade riksdagen att tillsätta en utredning med syfte att skärpa reglerna, och Socialdemokraternas dåvarande utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin lovade då att det ska bli omöjligt att exportera till diktaturer. På DN Debatt lovade S tillsammans med fyra andra partier att verka för regler som »i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där de mänskliga rättigheterna kränks.« Två år senare slog man fast på Socialdemokraternas kongress att Sverige behöver ett skärpt regelverk.

Efter flera års utredande presenterades i juni 2015 Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) betänkande. Men utredningen innehöll inte en enighet om skarpa förslag som innebär att det blir omöjligt att exportera svensk krigsmateriel till diktaturer.

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter, som ska tillämpa reglerna, skrev i sitt remissvar angående förslagen : »Det är svårt att se att detta förslag skulle innebära någon skärpning i förhållande till formuleringen i dagens riktlinjer« när det gäller hänsyn till mänskliga rättigheter..

Nu står regeringen inför ett tydligt val:

Antingen söker man bredast möjliga stöd i riksdagen för ett regelverk i enlighet med utredningens förslag och får en urvattnad kompromiss. Eller så håller de vad de har lovat och söker stöd från en bred riksdagsmajoritet för ett skärpt regelverk.

Det är troligen inte så svårt. En majoritet av riksdagspartierna — Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet — har nämligen i partiprogram eller kongressbeslut tagit ställning för ett absolut förbud för export till diktaturer och vill se att mänskliga rättigheter får större tyngd vid bedömningar av exporttillstånd. Den kommande partikongressen kan ta det avgörande beslutet.

Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia