Philip Botström SSU

Hedersvåld Vi hedrar Fadime Sahindals minne med att bestämt bekämpa hedersförtrycket. Vi i kommer aldrig stå tysta och se på, skriver SSU:s förbundsordföranden Philip Botström.

Förra söndagen var det 16 år sedan SSU:aren Fadime Sahindals död. Tyvärr är hedersrelaterat våld och förtryck än idag vardag för många unga i Sverige.

Över 100 000 tjejer och killar får inte själva bestämma över sin egen framtid, utan istället är det familjen som avgör livsval som var de ska bo, arbeta eller vem de ska gifta sig med. Det är ovärdigt vårt demokratiska samhälle att unga inte får vara fria att bestämma över sitt liv.

Vi kommer aldrig stå tysta och se på medan unga människor tvingas leva under hedersförtryck. Samhället behöver göra mer. SSU har tre förslag för att stoppa det i Sverige:

  • Inför lag mot hedersbrott

Det behövs en ny lag mot hedersbrott, där alla som hotar eller är våldsamma med heder som motiv ska få hårdare straff. Det som skiljer hedersrelaterade brott från annat patriarkalt våld är att det upprätthålls av flera personer.

Det kan vara familj, släkt och grannar som kollektivt upprätthåller förtrycket genom hot och våld.

Med en särskild lag mot hedersförtryck skickar vi en stark signal om att samhället ser och fördömer detta. Fler kan lagföras och ett hårdare straff kommer stå i bättre proportion till brottets inskränkning i den drabbades liv.

Precis som Sverige stått upp för andra utsatta grupper genom att kriminalisera hatbrott mot homosexuella eller våld mot kvinnor, är det nu dags att stå upp för de som lever under hedersförtryck.

När unga tar mod till sig och söker hjälp ska de kunna lita på att de får den hjälp de behöver.

  • Utbildningssatsning inom socialtjänsten

När unga tar mod till sig och söker hjälp ska de kunna lita på att de får den hjälp de behöver. Så är det inte alltid idag. I medier har vi kunnat läsa om fall där socialtjänsten kontaktat föräldrar till unga som sökt hjälp, trots att det inneburit stor fara och i de värsta fallen resulterat i att personer förts ur landet för tvångsäktenskap.

Så får det aldrig gå till. Var du bor i landet ska inte påverka vilken hjälp du får.

Regeringen inför nu en obligatoriskt utbildning om hedersförtryck för alla socionomstudenter.

Det är ett steg i rätt riktning, men mer behöver göras för dem som är verksamma och träffar unga idag.

SSU vill därför se att alla socialtjänsthandläggare ska genomgå en utbildning om hedersförtryck och hur man bäst bemöter drabbade individer. Endast så kan vi garantera att unga bemöts på ett säkert sätt.

Trots att elever enligt lagen ska behandlas lika så ser vi att det ibland sker välmenande avsteg med hänvisning till elevers kultur.

  • Inför handlingsplan mot hedersförtryck

Det förebyggande arbetet börjar i skolan. Men om skolpersonal ska kunna hjälpa elever måste de få lära sig känna igen signaler på att någon lever under hedersförtryck. trots att alla elever enligt lagen ska behandlas lika så ser vi att det ibland sker välmenande avsteg, som när elever inte behöver medverka i delar av undervisningen med hänvisning till deras kultur.

Det är helt fel. Alla elever har rätt till sin utbildning. SSU vill att alla skolor ska upprätta en handlingsplan mot hedersförtryck.

På så vis skapar skolan rutiner för hur de ska arbeta med förebyggande insatser, akuta åtgärder och uppföljning. Elever ska aldrig behöva oroa sig för att inte bli tagna på allvar, eller för att lärarna ska kontakta föräldrarna.

Vi tycker det är bra att allt fler är med och diskuterar hedersförtrycket omfattning i Sverige.

Men det som gör skillnad i ungas vardag är inte fina ord – utan politiska reformer. SSU kommer fortsätta driva på reformer och kämpa för att alla unga i Sverige ska ha rätten att få forma sin egen framtid.

Vi ger oss inte förrän vi stoppar hedersförtrycket

Philip Botström är förbundsordförande SSU