ssr

SSR: Helt fel väg att sänka kompetenskraven i socialtjänsten, C

Dela

C använder ensamkommande som förevändning att sänka kompetenskraven i socialtjänsten. Utbildningskrav är en förutsättning för kvalitet och rättssäkerhet, skriver Heike Erkers, förbundsordförande och Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR.

Få yrken har samma komplexitet och långtgående ansvar för människors väl och ve som arbete med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården.

Det handlar om samhällets yttersta skyddsnät och om en profession vars beslut kan vara helt livsavgörande för utsatta barn, unga och deras familjer. Det är därför alarmerande att fler och fler röster höjs om att det inte skulle vara så viktigt med utbildningsbakgrunden för dem som arbetar i socialtjänsten.

Vi har hört det från Centerpartiet som nu stort slår på stor trumman inför sina kommundagar med budskapet »Ta bort kravet på högskoleutbildad personal i barn- och ungdomsvården«. Liknande tongångar har tidigare kommit från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som vill runda kravet på socionomexamen.

Gemensamt för de båda, förutom bristen på förståelse för att ett tydligt utbildningskrav är en förutsättning för kvalitet, rättssäkerhet och utvecklingen av en evidensbaserad praktik, är att de använder ensamkommande barn som förevändning.

Det är något av en paradox och en argumentation som inte håller. Ensamkommande barn är en mycket utsatt och sårbar grupp. Alla har i olika grad varit med om händelser som skakat om tillvaron. Utan vuxenföreträdare är de helt utlämnade till myndighetspersonerna de möter och beroende av att dessa har rätt kompetens och utbildning för att kunna ge ett professionellt och rättssäkert mottagande.

Vi menar att ett tydligt utbildningskrav är lika viktigt i socialtjänsten som i hälso- och sjukvården. Men det är uppenbarligen en uppfattning som inte delas av vare sig SKL eller Centerpartiet. Vad vi vet har de inte luftat liknande tankegångar när det gäller hälso- och sjukvård. Svårigheter att rekrytera läkare leder inte till förslag om att kravet på läkarutbildning ersätts med krav på ”lämplig kompetens och erfarenhet”, som Centerpartiet nu föreslår för den sociala barn- och ungdomsvården.

Slopade krav på socionomexamen är inte heller något svar på den flykt från socialsekreteraryrket som vi har kunnat bevittna de senaste åren. Orimlig arbetsbelastning, brister i introduktion och stöd och små möjligheter till yrkes- och löneutveckling har gjort att socionomer väljer andra arbetsplatser. Det förtjänas att sägas om och om igen – problemet är inte brist på utbildade socionomer, problemet är bristen på ansvarsfulla kommunala arbetsgivare.

Att slopa kraven på socionomexamen vore förödande, både här och nu och för en fortsatt utveckling av en evidensbaserad praktik. Satsa i stället på att snabbt få till övergångsbestämmelser så att de som i dag har annan högskoleexamen och mångårig erfarenhet av arbete i den social barn- och ungdomsvården får behörighet.

För att kunna rekrytera och skapa stabilitet måste kommunerna kunna visa att socialsekreterare har tillräckligt många kollegor, får administrativt stöd och har möjlighet till löne- och yrkesutveckling samt chefer som har tid att vara närvarande i det löpande arbetet.

När nu socialtjänsten ställts inför än större utmaningar i och med sitt ansvar för ensamkommande flyktingbarn är det viktigare än någonsin att bevaka barnrättsperspektivet och att brukarsäkerheten är i fokus. Målet måste vara att alla barn och unga som behöver stöd från samhället ska ha rätt till professionellt och rättssäkert bemötande. Det som behövs är inte att kvalitet och kompetens rustas ner utan satsningar som skapar uthållighet och professionalitet.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

6 kommentarer

 1. Lars Olov - 4 februari, 2016

  @m
  Som du ser av artikeln ovan så får Centerpartiets förslag som Veronica Magnusson stödjer redan mothugg.
  Du skrev: ”..så varför det skulle ligga i de anställdas intresse förutom att skapa högre inträdesbarriärer undrar jag över.”
  Därför att höga inträdesbarriärer har ett värde sig för den som befinner sig på insidan.
  Sänker man inträdesbarriären så gäller generellt att utbudet av arbetstagare (i vissa fall uppdragstagare) ökar vilket pressar ersättningarna nedåt.
  På 90-talet när konkurserna stod som spön i backen och konkursförvaltarna var överbelastade så uppkom frågan här i Stockholm (och inte bara här) om huruvida man inte borde ta in fler konkursförvaltare än de som var med i Konkursförvaltarkollegiet och som fick alla konkursförvaltaruppdrag. Man menade att det fanns andra som tex ekonomer med relevant erfarenhet som kunde ges uppdrag att vara konkursförvaltare då det var uppenbart att kollegiets medlemmar var överhopade med arbete vilket bla gjorde att konkurser drog ut på tiden vilket kunde vara till men för både konkursgäldenärer och fordringsägare.
  Men förvaltarkollegiet motsatte sig givetvis det.
  Generellt kan man säga att de som det går bäst för är de som lyckas värna sitt skrås exklusivitet. Som tex advokater och i betydande omfattning, de auktoriserade revisorer.
  Revisorn har ju tidigare uppfattats som en grå trist och obetydlig figur. Men i många fall så tjänar dom mer än många av börsens högprofilerade koncernchefer
  http://www.svd.se/guldregn-over-revisorer

 2. Lars Olov - 4 februari, 2016

  @m II
  Såvitt jag känner till så är det inga socionomer som spelar i samma liga som revisorerna i artikeln som jag länkar till. Men uppenbarligen så börjar det bli brist på socionomer och brist är bra för löneutvecklingen. Socionomerna har ju inte haft en så bra löneutveckling. Men om deras yrke blir ett bristyrke så kanske deras skördetid kommer. Att sänka utbildningskraven och därmed inträdesbarriären skulle antagligen leda till en löneutveckling i motsatt riktning. Varför det är naturligt att SSR (dvs Sveriges Socionomers Riksförbund som de kallade sig förut och inte Svenska Samernas Riksförbund som också brukar kalla sig SSR) motsätter sig en sådan utveckling. Även om de givetvis aldrig kommer att ange det som skäl. Vad samernas SSR anser i denna fråga är ej bekant för undertecknad.

 3. m - 4 februari, 2016

  ”Satsa i stället på att snabbt få till övergångsbestämmelser så att de som i dag har annan högskoleexamen och mångårig erfarenhet av arbete i den social barn- och ungdomsvården får behörighet” skriver man och jag antar det är exakt samma budskap som center och fackliga ordföranden går ut med.
  .
  Varför skulle man anta att arbetsgivaren inte skulle anställa kvalificerad personal? Inom försäkringskassorna har man t.ex. ersatt det tidigare systemet med krav på gymnasieutbildning och erfarenhet inom försäkringskassorna med krav på socionomexamen. Det har inte förändrat arten av arbetsuppgifterna, endast ökat kraven på formell utbildning. Lärarexamen har varit gångbart, men brist på personal har gjort att man anställt personer utan det sista året av pedagogisk utbildning. Bristen har funnits länge, men inte drivit upp lönerna….Man måste utgå från att arbetsgivaren har en uppgift att sköta och anställer personal som har kvalifikationer att sköta den.

  Jag är kanske blind inför kraven på formalia eftersom jag arbetat i en bransch med så många ingångar och där utbildning endast gett grundläggande kompetens, varit den nivå man startat på, inte den man slutat på….jag har inte heller gett att den öppenheten gett låga löner utan bristen på kompetens personal har varit legio. Den bristen drabbar nu socialtjänst och skolor och den kan endast fyllas med kompetent personal med adekvat utbildning och erfarenhet, annars klarar man inte de uppgifter man har.

  • Lars Olov - 5 februari, 2016

   ”….jag har inte heller sett att den öppenheten gett låga löner utan bristen på kompetens personal har varit legio.”
   Det är förstås väldigt olika från bransch till bransch. Om du tar tex brottsmålsadvokater så kan man säga att de står och faller med den statliga rättshjälpen. De vet att om man skulle sänka barriärerna så fler skulle kunna bli brottsmålsadvokater så skulle det inte innebära större intäkter för gruppen som helhet utan bara fler som ska dela på dom.
   I andra branscher där de professionella yrkesutövarnas intäkter inte bara kommer från en aktör utan massor av företag och organisationer i både den privata och offentliga sektorn som tex IT-branschen så är givetvis situationen helt annorlunda. Där kan öppenhet leda till att nya intäkter skapas.
   I Socionomernas fall handlar det inte om staten som i brottsmålsadvokaternas fall utan om kommunerna. De är förstås beroende av i vilken utsträckning kommunerna använder skattepengar för att anställa just dom. Detta eftersom den utbildning de skaffat sig är en yrkesinriktad högskoleutbildning i socialt arbete.
   Därför är det inte underligt att företrädare för Socionomers Riksförbund inte vill se sänkta trösklar då de vet att det inte ligger i deras medlemmars intresse.

 4. christer - 5 februari, 2016

  Socionomer är i dag snart bara unga högskoleutbildade kvinnor. Dessa har alltid haft ett tufft arbete och låg lön. Vision och c vill nu med alla medel att det förblir så. Vem skulle komma på idrn att ingenjörer skullle ha lägre utbildning o lön. På socialnämndsnivå har ja sett vad c tycker om socionomer och deras utspel är nog logiskt vem vision?

 5. Leif Lindau - 5 februari, 2016

  Vår minister Ygeman anser enligt uppgifter i dagens Aftonbaldet att brandmän är bäst att hantera unga lagöveträdare som har för vana att misshandla ambulans- och brandpersonal i stället för de inkompetenta fångvårdarna, psykologerna och socionomerna. .
  Därmed kan många socionomer ju friställas frän sina gamla uppgifter och ett mindre antal utbidas till brandmannayrket för att i stället för de ligistvårdande brandmännen sköta själva brandsläckandet. God fysik kräves emellertid för att få licens som rökdykare.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Erik Hansson (forskare): Lösningen på tiggeriet har inga gränser

Debatt › Att argumentera för att lösningen på tiggerifrågan finns i EU-migranternas hemland är att skjuta problemet ifrån sig. Retoriken för oss närmare ett tiggeriförbud, skriver Erik Hansson, Uppsala universitet. 0Inga delningar

Historien går igen

Blogg › Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare vill göra livet för romer i Sverige så svårt att de väljer att flytta till andra länder. Det är en välkänd historia. 23facebook: 23

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

EU har misslyckats i grunden

Ledare › Frågan om invandringen var det som avgjorde brexit-omröstningen. EU-projektet behöver nu omdefinieras.  459facebook: 459

Tiotusentals arbetslösa blir av med ersättning

Nyhet › För drygt ett år sedan införde Arbetsförmedlingen nya tuffa regler för vissa arbetslösa. Sedan dess har myndigheten fattat nästan 150 000 beslut om indragen ersättning. 156facebook: 156

Ministern: Ökad kontroll leder till ökad respekt för systemet

Nyhet › Nya hårdare regler gör att tiotusentals arbetslösa blir av med sin ersättning. »Det leder till ökad respekt för systemet«, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 1516facebook: 1516

Maja Dahl: Rädslan kickar in när jag tar min flickväns hand

Krönika › Terrorattacken i Orlando är en attack på grupper som varje dag slåss för sitt eget utrymme, för sin egen frihet och sin rätt att vara en del av samhället på lika villkor. 456facebook: 456

Riksrevisionen: Vinstjagande läkemedelsjättar har för stort inflytande

Nyhet › Läkemedelsjättar med vinst framför ögonen har stort inflytande över hälso- och sjukvården. Nu varnar Riksrevisionen för att staten inte är tillräckligt oberoende gentemot den gigantiska industrin. 1222facebook: 1222

»Får vi inga pengar från kunden får du ingen lön«

Nyhet › Egenanställningsföretagen marknadsför sin verksamhet som »enkel och trygg«. Men enligt facket råder stor osäkerhet kring de anställdas villkor och i värsta fall blir man helt utan lön. 21facebook: 21

Svenska flickor är unika

Ledare › Problemet med psykisk ohälsa bland flickor är unikt svenskt. Vårt samhälle utfärdar löften det inte kan infria. 605facebook: 605

De tar inte våra jobb

Nyhet › Ny forskning visar att invandring inte påverkar löner och sysselsättning på arbetsmarknaden i någon högre utsträckning. 56facebook: 56

Så har rasistsajterna rasat i sociala medier

Nyhet › Spridningen av material från hatsajter har minskat med nära 75 procent det senaste halvåret. 518facebook: 518

Läkare: Förlossningsskador skandalöst dåligt undersökt

Nyhet › Bristningar drabbar upp till 60 procent av alla föderskor. Enligt Socialstyrelsen ger skadorna sällan problem. Nu stöter myndigheten på motstånd – forskare pekar på omfattande kunskapsluckor. 566facebook: 566

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Annelie Nordström: Tuppfajt och kartellbildning hotar LO-samordning

»Tuppfajt« och «kartellbildning« inom LO hotar samordningen, säger före detta kommunalbasen Annelie Nordström till Arbetet... 0Inga delningar

Nya pensionsregler för ex-ministrar ingen lex Reinfeldt

Veckans graf: Flest arvsmiljardärer i Europa


Johanna Senneby

»Förhoppningsvis ett steg bort från nolltolerans mot droger«

Regeringen vill minska de drogrelaterade dödsfallen. »Tillslut kan vi förhoppningsvis ta bort kriminaliseringen av eget bruk av droger... 0Inga delningar

Eleverna fortsätter fly från yrkesprogram

»En stram budget«


Lisa Gemmel

Hur kunde det hända igen?

Med stora hål av sorg i hjärtat måste vi fortsätta kampen mot hatet och våldet.  40facebook: 40

Nu tar Dagens Arena semester!

Är du feminist eller nationalist?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik