Slåss mot väderkvarn

Dela

Bild: Sofia Nerbrand

Det finns hardliners till höger och vänster. Sedan har vi Johan Norberg. Mannen som kastar sten i glashus med stora åthävor. Likt en Don Quijote slåss han ihärdigt mot väderkvarnen (staten). Således är temat i en artikel i Dagens Industri "våra pengar går till vänsterpropaganda".

En liten del av biståndsorganet Sidas pengar till frivilligorganisationerna får disponeras till information om utvecklingsfrågor på hemmaplan. Regeringen stryper nu denna möjlighet. Vilket Norberg applåderar eftersom dessa pengar (skattebetalarnas pengar) rinner "långt vänsterut".

Diskussionen om vad staten bör göra i allmänhet är en sak. Liksom vad skattebetalarnas pengar ska användas till. Myndigheter har utvecklat någon slags opinionsbildande verksamhet som bör bedrivas av det civila samhället. Men staten ska kunna stödja kunskapsbildning av olika slag, även om villkoren och principerna ska läggas under luppen.

Problemet med Johan Norbergs kritik är att den är så enögd. George Bush sa en gång att republikanerna inte är emot "big government" utan "big democratic government". Här hemma reproduceras högerns vandringssägner om att staten gynnar vänstern. Samtidigt blundar Norberg för de statliga stöd (skattebetalarnas pengar) som stödjer borgerlighetens sak.

Låt mig ta några slumpvisa exempel.

Globaliseringsrådet var en illa maskerad borgerlig tankesmedja förlagd till regeringskansliet. Rådets första rapport skrevs för övrigt av nämnde Norberg. För det uppdraget lär han uppskattningsvis ha kunnat debitera 70 000 till 80 000 kronor. Skattebetalarnas pengar.

Varför uppmärksammar Johan Norberg inte att drygt 20 statliga verk och offentliga institutioner finansierar Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)? Varför kritiserar inte Norberg att Konkurrensverkets generaldirektör Claes Nordgren förra året gjorde ett politiskt uttalande och menade att offentliga aktörer inte ska tillåtas bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata aktörer? Eller att Nutek och arbetsgivarorganisationen Almega har skrivit ett program för vårdsektorns konkurrenskraft? Eller om när den avgående generaldirektören för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) krävde att bolagsskatten skulle sänkas från 28 till 25 procent?

I stället för självrannsakan ägnar sig borgerligheten åt att lägga ner föregivet socialdemokratiska företeelser som Arbetslivsinstitutet och Integrationsverket. För att bara nämna några insatser i denna genre. Ska de rödgröna svara genom att straffa ISA eller Nutek och exempelvis strypa offentliga pengar till privata Handelshögskolan? Då väntar ett slags inbördeskrig som vore till stor skada.

Klokare då att föra en diskussion om utifrån vilka principer offentliga medel ska brukas och vilken roll myndigheter ska ha. Stora och viktiga frågor. Men räkna inte med konstruktiva bidrag från Don Quijote, alias Johan Norberg.

Inga kommentarer

 1. Thomas - 23 oktober, 2009

  Denna krönika kommer att glädja Johan Norberg enormt. Att han upplevs som så irriterande att han råkar ut för en ”fatwa” från (s). Att HAB med fradga i mungiporna försöker skjuta honom i sank. Fast det blir idel bomskott..
  Att tala illa om SIDA är bland de värsta missdåd någon kan göra om man ser tillvaron med vänsterglasögon så sparkarna mot JN i det fallet är förståeliga. Och visar än en gång faran med det biståndsindustriella komplexet vi har i Sverige och hur de 30.000 svenskar som lever på biståndsindustrin är en stark och farlig lobbygrupp.
  Så jag säger bara: Stå på dig JN och var ”saltet i soppan”. Utan dig tenderar anrättningen att bli ganska fadd i smaken.

 2. Jan Magnusson - 23 oktober, 2009

  SIDA borde ägna sig åt att försöka få de länder som är med i biståndsordningen att inom sig ändra fördelningen mellan rik och fattig.

  Vi ger (otroligt nog) pengar till Indien, ett land som är med i rymdkapplöpningen och lyckosamt har sänt upp en sond (Chandrayaan-1) som kunnat konstatera isbildningar på månen. Landet har en enormt livaktig underhållningsindustri, som producerar Bollywoodfilmer på löpande band.

  Detta land har också en stor del fattiga, men även en omfattande och välmående medelklass. Det finns lika många i Indien som lever på europeisk standard som det finns i Europa. Indien har drygt en miljard invånare medan Europa har en knapp halv miljard.

  Det känns korkat att skicka ”biståndspengar” till detta rika, tekniskt och ekonomiskt välutvecklade land när den verkliga utvecklingsvinsten skulle vara en jämnare fördelning mellan rik och fattig inom landet.

  Det skulle öka efterfrågan på olika produkter enormt och samtidigt minska fattigdomen.

 3. Lars-Olov - 23 oktober, 2009

  Att bolagsskatten i Sverige inte är 28% som Håkan påstår utan 26,3%. är ett av bomskotten.
  Det är ju det enda faktapåståendet förutom att Johan Norberg ska ha fått debitera 70 000 till 80 000 kronor för att skriva en rapport och den stämde alltså inte. Huruvida uppgiften om 70-80 tkr för utredningen stämmer vet väl inte Håkan heller men spontant så tycker jag inte det är så dyrt för att ta in en kvalificerad person för att göra en utredaning.
  Tar du in KPMG eller Ernst & Young för att göra en finansiell due diligence för ett företag så räcker 70.000 kr inte långt.

  ”Men räkna inte med konstruktiva bidrag från Don Quijote, alias Johan Norberg.”
  Det är nog Håkan själv och inte Johan som ska jämföras med Don Quijote här.

 4. Joel - 23 oktober, 2009

  Oj, vad desperat försök att misskreditera. Din enda räddning från att behöva diskutera innehållet i ledaren är att feltolka formuleringen ”skulle sänkas”. Vad jag förstår beskriver det dåtid, inte nutid. Har bolagsskatten någonsin varit 28%? Troligen var det denna tidpunkt som den avgående generaldirektören kom med sin kritik.

 5. låffe - 23 oktober, 2009

  stort getingbo men Arena har läsare både till höger och vänster

 6. B. - 23 oktober, 2009

  Norberg utelämnar inte utan anledning Afrika i sina ”konklussioner” när han betraktar den globala utvecklingen. Mycket signifikativt för denne herre. Det som inte stämmer med hans hallelujaidéer finns tydligen inte. F.ö. skulle en bättre skolad dam eller herre ha producerat något mer vederhäftigt och något mer substansiellt än Norberg. Uttryckligen är det Norbergs ord i rapporten för ingen annan i Globaliseringsrådet har naturligtvis med självaktningen i behåll kunnat ställa sig bakom dessa!SIDA borde tvärt emot vad Norberg anför ha mer pengar och då inte minst för en bättre webbpresentation som kan ge allmänheten mer fullödig insyn i dess verksamheter. Förmodligen används långt mer skattepengar till Globaliseringsrådet än till SIDA´s kommunikation i Sverige. I Globaliseringsrådet medverkar massor av människor förutom Norberg. Hitintills har rådet enbart fungerat som en moderats tankesmedja. Jag utgår därför ifrån att detta råd kommer att avvecklas efter regeringsskiftet liksom delar av uppdragen för det nya ”Tillväxtverket”(f.d. Nutek) som innebär att verket är moderat politiserat då verket är privata företagare behjälpliga inför utförsäljning av vård och omsorg och detta innan det finns regelverk som t.ex. garanterar insyn och kvalitetskontroll! Glöm inte att vi har en stor andel kloka äldre människor i landet som definitivt inte vill hamna i klorna på privata vårdföretag på sin ålders höst. ”Välfärdens kärna” som bekostas av en stor mängd skattekronor har förvandlats till alliansanhängares Klondyke. Urholkningen av socialförsäkringssystemen plus en stor andel vinsthungriga och oseriösa företag som tillåts härja inom vård, skola och omsorg bäddar för regeringsskifte. Norbergs manipulativa ord till trots.

 7. Johan Norberg - 23 oktober, 2009

  Hej Håkan,

  Tack för dina synpunkter. Jag kommer att svara längre på min blogg senare i dag. Men dessförinnan vill jag bara ställa två korta frågor:

  a) Missade du att jag i den artikel du angrep skrev ”Problemet är inte åsikterna i sig … Att ta svenskars pengar för att förklara för oss att vi har fel åsikter (och för regeringen att den bedriver fel politik) är skandalöst i sig.”? Dvs jag hade varit emot det även om det var liberal propaganda som finansierades ur biståndsbudgeten.

  Och missade du att förra gången jag angrep statlig opinionsbildning var det kampanjen mot kommunism som jag kritiserade?

  2) Nu när jag har påmint dig om det, ser du någon anledning att revidera ditt påstående att jag bara angriper statlig opinionsbildning som bygger på vänsteråsikter? Vilka är annars dina nya argument för din gamla tes?

  (Kort svar till B. Vad bygger du det på? Jag skriver utförligt om Afrika i rapporten och höll dessutom en särskild konferens om Afrika i samband med lanseringen.)

  Vänliga hälsningar,
  Johan Norberg

 8. Lars-Olov - 23 oktober, 2009

  Bolagskatten har varit 28% men den är det inte nu.
  Håkan A Bengtsson undrar över varför kritiserar inte Norberg

 9. Malte - 23 oktober, 2009

  Tack för dagens ledare! Du pekar på enögdheten från högermannen Johan Norberg. Det retar förstås upp Timbrogänget, som framgår av vissa kommentarer. Märkligt att högern är så otroligt känslig för kritik att allt alltid måste tystas ner. Det är ju i grunden odemokratiskt att göra så. Men här på DA är det högt i tak. Det är bra det. Här får även högerns företrädare, som tydligen inte har eget forum för debatt (?), komma till tals.
  Heja Dagens Arena och heja Håkan.

 10. Fredrik - 23 oktober, 2009

  Johan Norberg är lika korkad som Don Quijote! Att kalla sig idéhistoriker efter att skrivit en c-uppsats är ju löjeväckande. Men samtidigt visar det på vilka lånta fjädrar man vinna en framgång. Rätt kläder, rätt åsikter, rätt vänner, så öppnar sig pärleporten ( pc person helt enkelt) Som tänkare är lika intressant som Bodil. Men som fenomen kanske han är värd en avhandling….

 11. Gertkvist - 23 oktober, 2009

  Tja, Norberg har inte bara universitetsexamina med idéhistoria som huvudämne utan också skrivit några böcker i ämnet. Vad mer kräver Fredrik för att han ska få kalla sig idéhistoriker?Eftersom Fredrik hävdar att det är så enkelt att vara orginell (till skillnad från Norberg som bara stoltserar med låta fjädrar) undrar jag var hans motsvarighet till ”Till världskapitalismens försvar” finns?

 12. Fredrik - 23 oktober, 2009

  Vad sägs om en avhandling – vilket idag är vardagsmat.

 13. Omma - 23 oktober, 2009

  Det finns ett passande talesätt: ”Bland de blinda är den enögde kung.”

 14. Bodil - 23 oktober, 2009

  Alla dessa vänsterdravlare på den här sajten borde är´gna några timmar att dels läsa Johan Norberg och lyssna på honom id hans föreläsningar så hade Ni bättre förstått vad det handlar om.

 15. Björn - 23 oktober, 2009

  Uttalandet av konkurrensverkets GD att stat och kommun inte ska bedriva näringsverksamhet är inte politiskt – beträffande kommuner har det mer eller mindre varit förbjudet sedan åtminstone kommunallagens ikraftträdande 1991. Endast s.k. allmännyttig näringsverksamhet får bedrivas.

  Det är dock väldigt vanligt att kommuner struntar i eller inte känner till detta, utan bedriver diverse näringsverksamhet av olika slag – vanligen inom tjänstesektorn.

 16. McVicar - 23 oktober, 2009

  Hög nivå med personangrepp. Det är väl sånt man får ta till när argumenten tryter.

 17. Tommy Fredriksson - 23 oktober, 2009

  Efter ett par enkla frågor från Johan Norberg, vad finns kvar av Håkan A Bengtssons artikel?

  Jo följande:

  * Personangrepp (Don Quijote)
  * Guilt by association (Bush)

  Tunn soppa, tycker jag då’rå.

 18. B. - 23 oktober, 2009

  Jag skrev att du uteslöt Afrika i din konklussion eller din sammanfattning. Det är mycket betecknande för en oseriös hantering, men det är så man gör om man är manipulativ och tendensiös och vill skildra verkligheten genom ideologiska glasögon. Din skrift serverar inte mycket fakta och när det görs är det i mycket ett hopkok från mindre vetenskapligt värda publikationer exvis Världsbankens. Du har säkert god självbild och ett glatt humör men det räcker inte för att skriva något av värde. Innan du gav dig på att skriva eller tala om globalisering borde du läst en mängd uppsatser i ekonomisk historia. Din rapport kunde lika gärna ha skrivits av en moderat gymnasist.

 19. B. - 23 oktober, 2009

  Tillägg:

  Vad är ditt arbete för Globaliseringsrådet om inte propaganda???

 20. X - 23 oktober, 2009

  Hej Johan Norberg. Tre frågor till dig:

  1. kan du ge oss bevis på att du delat ut kritik mot vad du klassar som statlig höger- respektive vänster-propaganda i proportion till dess förekomst? Betänk att Bengtssons kritik håller om du ”bara” varit extremt och snedvridet selektiv.

  2. Du har stått bakom utgivningen av samt skrivit ett smickrande förord till libertariansk litteratur t ex Nozick. Enligt Nozick är skatt stöld och likvärdigt med slavägande. Står du för den åsikten? Varför invänder du i så fall inte emot allt skattefinanserat SIDA-bistånd? Att SIDA faciliterar mat eller medicin till svältande eller sjuka genom att beskatta dig är en fruktansvärd kränkning av dig om man tillämpar libertariansk doktrin. Enligt doktrinen har du väl även rätt att använda dödligt våld för att skydda dina pengar från stöld (skatt)?

  3. Många medborgare vill inte finansiera höger-propaganda lanserad av dig som driver tesen att det är tillåtet att låta sjuka och svältande dö utan hjälp. Men ditt bokutgivande lobbyorgan Timbro finansieras av politbyrån Svenskt Näringsliv som i sin tur finansieras av vanliga människors konsumtion och arbete. Det finns inget realistiskt sätt att leva i svensk vardag utan att ekonomiskt tvingas ge pengar till politbyrån Svenskt Näringsliv. Vad är skillnaden på det och på fallet med den påstådda statliga propaganda du kritiserar? Båda är i praktiken lika tvingande för vanliga människor.

  Jag skriver anonymt eftersom jag är rädd att bli av med jobbet annars. Min arbetsgivare är nämligen ansluten till Sveriges rikaste och mest inflytelserika politiska organisation, Svensk Näringsliv.

  bästa hälsningar
  X

 21. Tornerup - 23 oktober, 2009

  Själv har jag tydligen helt missförstått SIDAS uppdrag.
  Min naiva bild av SIDA har alltid varit att denna i mitt tycke stora byråkratiska koloss skall använda våra skattepengar till bidrag i den fattiga delen av vår värld och absolut inte till att stödja mindre bemedlade organisationer som sysslar med upplysning och propaganda oavsett parti eller religionstillhörigheter?
  Kan det vara för mycket begärt att man efter alla dessa år där kärnverksamheten borde vara att fördela resurserna till behov och utveckling av främst den s k tredje världen, är det för mycket begärt att de tjänstemän och byråkrater som arbetar för detta också börjar att leverera och framförallt göra sitt jobb som man är tillsatt att sköta?
  Men varhelst det samlas monetära medel så dyker det klåfingriga feta fingrar upp för att slika i sig sylten, lägga beslag och förskingra det som avsättes för att tillgodose ett behov av en bättre resursallokering i världen.
  Just detta tycks heller inte bara vara ett problem inom SIDA utan även inom en rad av våra s k frivillighetsorganisationer med gräddfil in i 90PG konton.
  I dag är det FN dagen och efter att ha varit ung på 60-talet med alla drömmar som skapades då om en värld i fred och utrotandet av fattigdom och svält känner jag bara en sak.
  Vad blev det av alla dessa drömmar om en fredligare och humanare värld?
  J F K, Martin L, Bob D, John L, Dag H, Olof P m fl inspiratörer. Vad blev det av era drömmar?

 22. Lasse W - 23 oktober, 2009

  Det fanns en tid när det var fint att ge bistånd till fattiga länder. Det var väl mest gesten som var viktig. Biståndet var viktigare för givaren (ädel, generös, god, socialt ansvarig, solidarisk) än för mottagaren. En hel biståndsindustri växte fram och med tveksamma resultat. Stora belopp hamnade i sjön. Det var inte resultaten som var viktiga utan givarens ädelhet och sinnesfrid.

  Faktum är att det inte är bistånd som skapar utveckling utan fasta spelregler, ett gott rättsväsende och skydd för äganderätten så att den som startar ett eget företag eller bygger ett hus kan behålla det han/hon skapat. Och inte blir offer för lokala makthavare eller får sin skörd stulen. Sakta men säkert har den kunskapen börjat växa fram. Utveckling skapas inte av drömmare i Sverige utan av fattiga bönder och hantverkare som ser att det på bynivå är möjligt att starta små företag för att försörja sig och sin familj.

  Biståndsministern Gunilla Carlsson verkar förstå detta och har också velat göra om SIDA. Men hon måste slåss mot det gamla vänsterbiståndskomplexet som inte vill lämna idén om t.ex. enprocentsmålet och den ”goda givaren”. Som jag ser det ska biståndet ska om det ska finnas kvar vara inriktat på utbildning och på att skapa samhälleliga institutioner som befolkningarna i de fattiga länderna kan lita på.

 23. Bodil - 23 oktober, 2009

  @Tornerup

  Förstår inte varför Du nämnde Olof Palme i sällskapet.
  Har Du glömt bort Indienaffären och dess konsekvenser.
  Det gäller att hålla ordning på sina idoler.

 24. jeppen - 23 oktober, 2009

  Lämnar ditt raljerande om libertarianism därhän, men tänkte kommentera det där om svenskt näringsliv. Det är helt riktigt att du inte kan leva normalt i dagens samhälle utan att ”bidra” till SN, men samtidigt så är det faktiskt så att du inte behöver leva ett normalt liv.

  Du kan bilda kollektiv med likasinnade, eller hur? Om det nu är så att ni blir gladare och starkare när ni slipper dela ut vinst, så borde ni dessutom kunna växa och konkurrera ut privat näringsliv. Varför inte bygga den socialistiska idealstaten underifrån? Sålänge ni varken försöker eller lyckas, utan frivilligt handlar och jobbar i det kapitalistiska systemet, så har ni inte så mycket att gnälla på, tycker jag.

 25. Calle - 23 oktober, 2009

  Hej X,
  angående fråga tre, i mitt jobb behöver jag dagligen ha kontakt med diverse folk, jag misstänker starkt att en del av dem är rasister, kommunister, folkpartister och har allmänt dålig musiksmak. Genom att hjälpa dem genom att sälja produkten jag säljer så främjar jag alltså deras sjuka åsikter, precis som du tvingas stödja svenskt näringsliv genom att arbeta för ett företag anslutet till dem.

  Ser du på fullt allvar ingen skillnad mellan det och att staten tar in skatt, hävdar att det är för bistånd och delar ut till forum syd-lobbyn?

 26. Tina - 23 oktober, 2009

  Ska inte Håkan Bengtsson svara på Johan Norbergs frågor?

 27. Anders - 23 oktober, 2009

  Man kan ha en annan politisk åsikt än Johan Norberg. Man kan tycka att han stoltserar, poserar, har fula kläder, konstig frisyr, dålig smak mm. Om man vill. Men man kan inte påstå att Johan Norberg inte underbygger sina påståenden med fakta. Ingen annan debattör är så konsekvent med att styrka sina påståenden och slutsatser med fakta – från mycket trovärdiga källor. Oftast offentlig statistik. Därför är han en intressantare debattör än dom flesta andra, som mest kör ett logiskt cirkelresonemang som alltid bottnar i en politisk åsikt som debattören tar för sanning.

 28. Lars-Olov - 23 oktober, 2009

  I framtiden så kommer man på Dagensarena att minnas fredagen den 23/10 2009 som den dag då ingen mindre än Johan Norberg hedrade kommentarsfältet med sin närvaro.
  Stort.

 29. Rogge - 23 oktober, 2009

  Vi genomgår en av de värsta ekonomiska kriserna i modern tid. Vad har då en person som Johan Norberg att tillföra i analysen och åsikerna vad som bör göras? Han fortsätter att sjunga nyliberalismens lov, mindre kontroll av finanskaktörerna, liberalare marknader, mindre statligt inflytande, låt de fattiga klara sig själva osv. Allt enligt Milton Friedmans läror. Låt honom sitta och yla för sig själv, han har ju inget att säga, som tillför något.

 30. Jonas N - 23 oktober, 2009

  Men något av substans har jag då inte sett.

  En massa signaturer som nog varken läst, förstått, eller ens brytt sig om ngt Johan N har sagt eller skrivit. Som nog bara känner till etiketteringen som andra i samma dike så gänra vill dela ut …

  Och ngn Fredrik som tycker att han borde ha skrivit en avhandling i stället. Varför framgår inte … den anmodan skulle tydligen ses som ett ‘argument’ i sig självt. Från Fredrik

 31. Chiana - 23 oktober, 2009

  En del av det som skriv är lite underhållande i sin totala brist på kunskap. Som Tornerups inlägg där T utifrån vad han/hon tror om biståndet går lös på vad medlem går till. Eller ordet ”lobby” som används som någon slags sanning från höger eller vänsterkanten (dvs de som inte håller med mig är en motarbetande ”lobby” värd allt förakt).Modererad och kunnig diskussion – not.Av någon anledning verkar kommentarsfält och internetforumsdiskussioner ofta spåra ur till ideologiska pajkastning och/eller personangrepp utan något försök att förstå eller tillgodogöra sig motpartens argument. Likaså här när man klagar över Norbergs förmenta brist på akademiska meriter samtidigt som man argumenterar utifrån en ideologi (som oftare än akademiska studier är ett subjektivt tyckande).Möjligtvis underhållande eller bildande för den egna klicken, men knappast givande och konstruktivt.

 32. Calle - 23 oktober, 2009

  Varför inte ta reda på det själv genom att plocka upp hans bok om finanskrisen t ex? I en tid när staten och kapitalet verkligen håller varandra om ryggen med bailouts och stimulansplaner så har klassisk liberalism rätt mycket vettigt att säga.

 33. Feddet. - 23 oktober, 2009

  Kunnskapsnivået her er skremmende lavt. @Rogge, hva Noredberg har å svare til den økonomiske krisen? Nordberg var tidlig ute med analyser, foredrag og i debatter rundt krisen, og gav ut den glimrende ”en perfekt storm” (kalt ”Financial Chaos” i engelsk oversettelse) om årsakene til finanskrisen og hvor veien burde gå videre. Så og si samtlige i kommentarfeltet angriper en stråmann. 5 minutter med googling ville besvart de tåpelige innvendingene deres.

 34. Biro - 23 oktober, 2009

  Johan Norgerg ”klädde av” Naomi Klein påstådde han. Vem har egentligen klätt av vem?

  Men annars är Johan Norberg en frisk fläkt. I försvar till Världskapitalismen skriver han att han egentligen inte är ute för att försvara kapitalismen utan för visionen om fria individer ett kreativt samhälle.

  Klart är att Håkan A Bengtsson har en poäng.

 35. B. - 23 oktober, 2009

  Borde inte moderaterna istället för staten vara hans arbetsgivare om högerdebattören Norberg vore konsekvent? Hr Norberg har onekligen kastat sten när han befunnit sig i glashus och det var just det som var poängen med H A Bengtssons artikel. Tråkigt att du inte förstod den.

 36. Jacob W - 23 oktober, 2009

  Jag är ytterligare en som väntar på svar från Håkan B på Norbergs replik.

 37. Fredrik - 23 oktober, 2009

  JN borde skriva minst en doktorsavhandling för att få kalla sig idéhistoriker. Han är lik vår käre Don Quijote som tror sig vara riddare. Jn är ingen idéhistoriker utan en debattör, författare som har läst på universitet. Men, med lånta fjädrar kan man komma långt….

 38. X - 23 oktober, 2009

  jeppen: En vanlig människa hinner inte i sin livstid skapa ett sådant separat samhälle emedan politbyrån Svenskt Näringsliv är för mäktig. I praktiken har människor två val – leva och tvingas betala pengar till Svenskt Näringsliv överallt eller dö.

  Calle: i våra jobb möter vi folk med många olika värderingar så det jämnar ut sig. Men nästan vad man än tar sig för ekonomiskt tvingas man gång på gång betala för politbyrån Svenskt Näringslivs högerpropaganda. Det tvånget gör skillnad.

  Varför svarar inte Norberg själv?

 39. Vidsynt - 23 oktober, 2009

  Livlig och välbehövlig debatt .

  Intrigerna där Arenastammisen ”Lars kommunistskräcken Olov” går i clinch mot allt och alla för att försvara sin förebild Norberg ger lite inställsamma vibbar , men sätter nivå och trovärdighet i kommande kommentarer hos Arenaoraklet aka. kommunistskräcken.
  Men passa på att sola dig lite i glansen , snart är det måndag och nytt ämne , så det kanske inte är DagensArena som kommer att minnas den här dagen ?

  Det kanske är en av de självutnämnda lärjungarna som kommer att minnas denna snudd på nästan overkliga dag som en av det eviga bloggkommenterandets mest försvarsvärda dagar ?

  Som en sol steg han ned från pyramidens topp och lät sina välavvägda kommentarer likt manna från himlen beslöja de flitiga lärjungarna till fanbärare som så länge lyckats hålla stånd mot de farliga socialisterna , en dag att minnas mina vänner.

 40. Erik - 23 oktober, 2009

  Människor med universitetsutbildning, som dock ej har doktorsgrad och som kallar sig för t ex ekonom, statsvetare, jurist etc är alltså inte vad de kallar sig pga avsaknaden av doktorsgrad?

  Fantastiskt intressant resonemang… eller gäller detta bara specifikt idéhistoriker?

  För övrigt kan man ju fråga sig om Fredrik är samma knäppgök som brukar tramsa om detta i kommentarsfält runtom på internet när Johan Norberg avhandlas.

  Skaffa ett liv?

 41. Nattugglan. - 23 oktober, 2009

  men Erik , nu gör du en grov förenkling,

  När det gäller signaturen Fredrik måste jag nog ta honom i försvar ty han skrev sitt inlägg 18:08 , medans Du erik sitter här en sen fredagskväll och argumenterar mot någon som argumenterar mot någon annan , så det där om att skaffa ett liv ? ….tja låt mig mena att Ni ej besitter någon större trovärdighet i frågan som sådan.

  Angående titlar och utbildning har vi för närvarande också en finansminister med högst tvivelaktiga högskolepoäng , månne är det denne som av borgarsympatisörer skall stå som symbol för den valfria titeln med total avsaknad av verklighetsförankring ?

  Jag må själv sitta här men i bästa liberala anda bespottar jag ej andra som valt detsamma.

 42. Thomas - 23 oktober, 2009

  Eftersom HAB slåss mot JN och JN påstås slåss mot väderkvarnar måste alltså HAB vara en väderkvarn? OK, jag kan köpa den definitionen – väderkvarnen vrider sig och följer vinden, viftar med stolta vingar i luften utan att det ger något avtryck (eller intryck), är ett exempel på gammalt omodernt tänkande. YES, jag tror det stämmer rätt bra!

 43. Fredde - 23 oktober, 2009

  1. Så sent som förra månaden kritiserade Norberg Forum för levande historia i sin kolumn i Metro.
  http://www.metro.se/2009/09/09/83734/sluta-beratta-for-oss-vad-vi-ska-tyck/

  2. Vad jag vet tycker Norberg liksom de flesta andra liberaler (jag själv inkluderad) att staten inte ska hålla på med välgörenhet, även om jag såklart inte kan tala för honom. Däremot tycker vi inte att staten bör lägga ner välgörenhetsverksamheten på en gång. Jämför med Thoreaus

 44. Lass Andersson - 23 oktober, 2009

  Norberg, Munkhammar och allt vad högerns knähundar indignerat säger om skattebetalare och ”vänsterpropaganda” är trams. Pengarna som rinner in på deras egna konton kommer från industrin och storfinansen, vilket betyder att det är samma personer som sliter ihop deras alldeles för höga inkomster, som betalar för den sk. ”vänsterpropagandan”.

  Det är tvärtom alldeles för mycket av blåsvarta åsikter i media. Vi skulle behöva en motvikt till Svd och andra socialdarwinistiska språkorgan. Där gör LO ett minst sagt dålig jobb. Vi behöver media som framför vanliga människors åsikter istället för dessa högerextrema tyckare som saknar de erfarenheter vanliga hederliga människor har av arbetslöshet, dagisköer, utslitningssjukdomar,bostadsbrist mm.

  Att ha tillbringat sin liv i olika kontor bland pappas Lundsbergskompisar må vara en merit inom affärsvärlden och hos överklassen men duger inte för attbygga en hållbar politik och ett samhälle som nyttar för alla.

 45. William - 24 oktober, 2009

  Om man likt Norberg anser att skatt är stöld (och stöld är omoraliskt) kan man inte gärna tycka att staten ska fortsätta sno in skatt och bara långsamt minska detta. Om jag är bankrånare är det väl inte okej att jag för att ”trappa ner” först går över till personrån i några år, sedan stölder några år, sedan snatteri några år, för att till sist sluta med även det? Om skatt är stöld och stöld är omoraliskt borde staten avskaffa all skatt NU. Vad konsekvenserna av detta blir spelar ingen roll, libertarianer anser inte att konsekvenserna spelar någon roll, däremot låtsas de ofta göra det genom att försvara skattesänkningar med att tillväxten blir högre, men det är inte den sanna anledningen.

  Det fantastiska är att libertarianer nog är de enda som aldrig behöver stå tillsvars för sina idéer, åtminstone inte när de syns i massmedia. Medan kommunister får höra om Stalin och Mao och hur jävligt socialism är, och nazister aldrig ens bjuds in att debattera, är det ingen i media när de låter Norberg breda ut sig i en morgonsoffa eller på en debattsida eller ett debattprogram eller vad det nu handlar om, som passar på att upplysa läsare och tittare om vad libertarianism är.

  Det ska bli intressant att höra Norbergs svar på Xs frågor. Särskilt fråga 2, visst borde väl staten omedelbart avskaffa allt bistånd, oavsett hur många döda människor det leder till? Visst bör väl staten omedelbart avskaffa alla pengar till sjukvård, skola, vägar, järnvägar, brandkår, socialbidrag et cetera?

  Men självklart kan inte Norberg svara (sanningsenligt) på de frågorna, eftersom han riskerar att inte inbjudas till fler morgonsoffor då.

 46. Eddie Willers - 24 oktober, 2009

  Jag vet inte vad Johan står för, jag vill bara bemöta din syn på liberalism: Skatt är stöld eftersom det är ofrivilligt. Men det är bara en av många orättvisor vårat samhälle består av. Allt handlar om vad man ska sträva efter. Bara för att människor kan leva på andras arbete gör det inte rättvist. Tänk dig själv på en öde ö och allt vad naturen då kräver av dig för att överleva. Lägg sedan till andra människor och eran ömsesidiga respekt för ägande/livet, för utan rätt att äga kan du ej heller leva. Summan är ett frivilligt samhälle där du har ditt förnuft och byteshandel du kan förlita dig på. För varje människa som inte använder sitt förnuft men fortfarande anses ha rätt att leva så måste någon annan jobba åt dem för deras överlevnad. Ser du orättvisan när den oförnuftige får diktera hur mycket den som jobbar är skyldig honom?.

 47. Lasse - 24 oktober, 2009

  Nå kom igen nu..ge mej konkreta exempel på dessa oförnuftiga som så orättvist lever på dig.

 48. star - 24 oktober, 2009

  Eddie avslöjar liberalismen.

 49. Håkan A Bengtsson - 24 oktober, 2009

  Johan Norberg anser att min kritik är ogrundad. Han är lika kritisk mot alla inslag av statligt stöd till opinionsbildning för det ena och andra, skriver han. Jag menar att denna beskrivning inte stämmer. Och vidare har vi nog i grunden olika syn på vad staten bör och kan göra.

  I sin krönika försökte Norberg suggerera fram bilden att staten i Sverige gynnar vänstern. Jag ville i grunden ifrågasätta den bilden genom några slumpvisa exempel som pekar på att den i lika hög grad gynnar högern. Det är ingen tillfällighet att Norberg inte valde dessa som utgångspunkt för sin krönika i Dagens Industri. Kritiken mot Forum för levande historia är en sak. Men jag ville visa att det finns många exempel där olika borgerliga organ och institutioner gynnas av staten, av skattebetalarnas pengar.

  Men i ett vidare perspektiv kommer en rad olika avvägningar på dagordningen som en konsekvens av denna diskussion. Norberg vill ju ha en minimal stat. Det eftersträvar inte jag.

  Jag delar emellertid kritiken (och har också skrivit om detta tidigare), att statliga myndigheter under senare år tenderat att ägna sig åt opinionsbildning av olika slag. I dagens medieklimat finns en stark dragning åt att synas på olika sätt. Hela denna utveckling måste läggas under luppen. jag är också kritisk till att myndighetschefer och anställda på myndigheter (i egenskap av anställda där) går in i den politiska debatten. Som privatpersoner är det förstås en annan femma. Men i egenskap av anställda ska de uttala sig om saker som rör deras sakområden. Här finns i dag en glidning, och överträdelser har skett både åt höger och vänster.

  Denna diskussion är viktig. Vi ska inte falla för någon auktoritär syn på anställningar i satens sold, men ett ansvar gentemot det gemensamma är viktigt härvdlag.

  Det som gör Norberg synnerligen olämplig att ta till brösttoner är att han själv enrollerats av Globaliseringsrådet, en starkt ideologiserad företeelse. Den låg inte ens i en självständig myndighet, utan under Utbildningsdepartementet. Har man deltagit i dess verksamhet är man helt enkelt inte trovärig om man kritiserar Forum Syds hantering av SIDA-medel.

  I ett större perspektiv tycks emellertid borgerligheten numera vara inne på att straffa vänstern och socialdemokratin för de inslag i det offentliga som de bidragit med. Här finns ett mönster i de olika nedläggningar som nu genomförs i allt från Arbetslivsinstitutet till Riksteatern. Arbetarrörelsen valde efter 1932 att inte välja denna väg. Snarare accepterades den borgerliga staten. I stället valde man långsam förändring och att skapa nya institutioner som blev den moderna välfärdsstaten. Arbetarrörelsen valde inte politiskt inbördeskrig. Vilket visade sig politiskt klokt. Och det var bra för Sverige. I dag välljer borgerligheten i detta avseende politisk konfrontation. Det kommer att straffa sig. Dels för de borgerliga partierna. Och dels kommer det att vara till förfång för Sverige.

  Håkan A Bengtsson

 50. Svempa - 24 oktober, 2009

  Visst. Vänstern har inte byggt upp något slags maktstruktur alls under de ca 60 år de haft makten i Sverige. Man har ”accepterat den borgerliga staten”.

 51. X - 24 oktober, 2009

  Så sant William. Den politiska organisationen Svenskt Näringsliv ställs heller aldrig till svars ideologiskt. Tycker Urban Bäckström att skatt är stöld och likvärdigt med slaveri? Tycker Stefan Fölster att det är en fruktansvärd kränkning mot företagare att ”stora statens” lagar förbjuder dem att sortera bort mörkhyade eller tvingar dem att handikappanpassa arbetsplatser? Varför betalar de annars så många miljoner för att sprida en ideologi som hävdar det?

  Eddie: socialdemokratin har alltid stått för arbete och ägande men anser inte som libertarianismen att kapital är viktigare än liv, hälsa och rättvisa.

 52. BODIL - 24 oktober, 2009

  re Håkan A Bengtsson

  Naturligtvis skall vänstern ”straffas” av borgerligheten vad annars skulle vara riktigt.
  Borgerligheten kan inte längre titta på hur vänstern, i de allra värsta fall Gramscivänstern,breder ut sig inom medier och framförallt inom SVT och SR..Skule vi då tysta och lydiga titta och lyssna på detta utan kritik och kommentarer.NEJ och åter NEJ nu får det vara nog.
  Vänstern har infiltrerat länge nog och det måste bli en utrensning i SVT och SR.I morgon söndag skall Anna Hedenmo i Agenda leda en diskussion om SD med Mona Sahlin och Maud Olofsson det skall bli intressant att se och höra hur hon klarar det utan att avslöja sin egen ”hemort”.Mig lurar hon i varje fall inte .Kommer aldrig att glömma hennes beteende i debatten förra valet mellan FREDRIK REINFELDT OCH G

 53. Ingemar - 24 oktober, 2009

  Håkan Bengtsson menar att (s) valt långsamhetens väg till förändring.

  Det må ha varit sant på 30-talet, men fyrtio år senare exploderade den politiska klåfingrigheten. Det var på 70-talet som Sverige gick från ett välmående, rikt land där endast Schweiz och möjligen USA kom före oss i levnadssstandard, till ett land en bit under mitten i välståndsligan.

  På 60-talet var Sverige ett lågskatteland. Tio år senare sköt skattetrycket sköt i höjden och finansminister Kjell-Olof Feldt beskrev i sina memoarer hur staten fick in så mycket pengar att han och Olof Palme inte visste vad man skulle göra med dem.

  Den så kallade ”konfrontation” han upplever att Alliansen står för idag är ju skrattretande i sin enögdhet. De flesta Alliansväljare tycker nog som jag, att i verkligheten för Alliansen en politik som alltför lite skiljer sig från sossarnas, bortsett några friska fläktar, där bland annat omprövningen av SIDA ingår. De flesta Alliansväljare tycker nog att regeringen gjort massvis, men hoppat över de borgerliga hjärtefrågorna.

  I ett land där ett och samma parti haft makten mer eller mindre oavbrutet i 70 år är det extra viktigt att staten inte ägnar sig åt opinionsbildning. Jag blir förbannad när jag t ex ser att Skatteverket lägger pengar på att ”informera” ungdomar via reklamfilm om att det är häftigt att betala skatt. Jag har inte valt politikerna för att de ska berätta för mig vad jag ska tycka. Inte heller ska myndighetscheferna göra det.

  Håkan A Bengtsson har knappast svarat på Norbergs frågor. Han dansar piruetter runt dem. Men faktum kvarstår. Självklart ska statliga biståndspengar inte gå till bidrag till Attac och andra extrema rörelser som verkar inom Sverige.

 54. August Palm - 24 oktober, 2009
 55. Tobbias - 24 oktober, 2009

  Det här börjar likna en personkult när proletära borgare går i försvarsställning för att rättmätig kritik riktas mot norberg.

  Varför är detta ämne så otroligt känsligt och varför tar det skruv ?

 56. Ganges - 24 oktober, 2009

  Nivån på Håkan A Bengtssons inlägg är verkligen mycket låg, men tyvärr typisk för den snusförnuftiga, tillbakablickande folkhemsvänstern som han och kompisen Björn Elmbrandt representerar. Socialdemokratin representerar normaliteten och förnuftet i deras värld. Alla invändningar mot deras världsbild är per definition avvikande och destabiliserande. Alla politiska ansträngningar som leder bort från socialdemokratins hegemoni är att ”förklara inbördeskrig” med Bengtssons egna ord. Patetiskt.

 57. B. - 24 oktober, 2009

  Eva Hamilton har förvandlat nyhetsrapporteringen och samhällsprogrammen i Public Service till en ansvarslösTabloid Servicekänner du Bodil även till hennes politiska preferenser?de är dock oväsentligadet är den usla kvalitén i speglandet av händelser i Sverige och omvärlden som är det stora problemetigår påstods i Rapport helt tendensiöst och felaktigt att Sahlin inte har förtroende i sitt partiför att spegla sitt felaktiga påstående som även figurerat i SvD intervjuades två mycket gamla herrar från norra Sverigeoch argument som att hon inte var lika kraftfull i sitt språk som Erlander och Palme framfördes dvs negativa omdömen om Sahlin gavs stort utrymme utan att tesen om att hon inte hade förtroende i sitt eget parti kunde styrkasnär Schlingmanns taktik ”jaga Mona” nu nått svensk nyhetsrapportering har densamma nått samma ohederliga bottenläge som du Bodil och andra moderater befinner er på

 58. Eddie Willers - 24 oktober, 2009

  Tankeexperimentet var till för att du skulle förstå alla människors levnadsförutsättningar som krävs av oss pga naturen och våra behov.
  Verkligheten kräver att du måste arbeta för att överleva och gör inte du det så måste någon annan göra det åt dig.
  Har du inte äganderätt till din den mat du producerar så har du inte rätt till livet, eftersom det bestämmer då den som tvingat av dig din mat.
  Att vara oförnuftig är precis att inte vara förnuftig, att inte förlita sig på sin egen hjärna utan bli beroende av någon annan för ens överlevnad.
  Jag lägger inte ens in någon värdering utan förklarar bara våra levnadsförutsättningar. Min värdering är dock att ju längre ifrån verkligheten vi går desto mer våld mot varandra krävs eftersom folk har en rationell vilja i att vilja behålla livet och det de har förtjänat.

 59. B. - 24 oktober, 2009

  Den som önskar se Sahlin ocensurerad av SVT kan läsa följande länk och se ocensurerade/oklippta videos från en för media(!) öppen s-kongress i Göteborg i veckan. Se, jämför mediarapportering och bli förskräckt.

  http://claeskrantz.se/arkivet/4468

 60. Marcus - 24 oktober, 2009

  Håkan svarar på Norbergs frågor: ”Jag menar att denna beskrivning inte stämmer.”

  Men nu är ju detta inte fråga som avgörs av vad man tycker, utan av fakta.

  Vad är det som gör att vänsteranhängare hela tiden måste hitta på och ljuga om Norberg när de kritiserar honom? Kan ni verkligen inte bättre än så?

 61. Jonas N - 24 oktober, 2009

  Alltså även om man utgår från att han är (s)-märkt tyckarskribent.

  Nästan allt han anför i sak är antingen direkt felaktigt, eller kokar ner till föga mer än att HAB tycker ngt annat som han tycker är bättre.

  Norberg har inte inrättat Globaliserseringsrådet (och beteckningen ”illa maskerad borgerlig tankesmedja” beskriver nog snarare HABs skeva perspepktiv än verkligheten). Han har heller inte inrättat de andra verksamheterna där HAB menar att enskilda har yttrat icke-sosse-åsikter.

  HAB tycks faktiskt mena att skattefinansierad verksamhet som inte uttryckligen förordar vad (s) förordar, skall anses vara ideologisk. Och menar att Norberg därför måste kritisera även sådan.

  Hur tänker man då? Och varför upprepas liknelsen med Don Quijoite, med någon som ‘slåss mot väderkvarnar’?

  Det sista man kan säga om staten är att den är harmlös som en väderkvarn, som inte drabbar någon annan än möjligen någons utsikt. Och i slutet säger ju HAB själv att man skall diskutera vad statens medel skall användas till. Utan att någonstans gå in på den frågan i texten, men istället klaga över att Johan faktiskt gjort precis det.

  Hur tänkte han då egentligen?

  Som så många andra (s)-marinerade tyckare verkar HAB anse att hel det civila samhället, per automatik är borgerligt. Att vi har företag, näringsliv, icke-politiker, att det finns en glob där folk bedriver handel och köper/säljer/reser osv … det är borgerligt i sig. Och att staten inte förhindrar det, eller tom underlättar sådant, det skulle i HABs tappning vara att ‘stödja högern’ …

  Eller hur tänkta han egentligen?

  (Det är ungefär lika genomtänkt som när vissa sossar lite magsurt anklagade regeringarna Carlsson och Persson för att vara nyligerala iom att man inte återinförde löntagarfonderna)

 62. Gertkvist - 24 oktober, 2009

  Intressant att så många kan ha synpunkter på Johan Norberg utan att veta något om honom, vad han faktiskt tycker och vad han faktiskt skrivit. Till varelsen som undrade vad han gör nu när finanskrisen brutit ut – tja, han har skrivit en bra sammanfattning över varför det över huvud taget finns en finanskris och hur man kan undvika upprepningar:http://www.hydraforlag.se/home/page.asp?sid=5194&mid=2&PageId=51699

 63. Star - 24 oktober, 2009

  Men Eddie, hela problemet är ju att ingen idag är oberoende, utan alla är beroende av varandra. Sådan är arbetsdelningen. Vidare finns det inga raka rör mellan produktion och förtjänst, eftersom samhället är för komplext för det. Om du förstår detta skriver du inte DU behöver äganderätt över maten, utan VI. Hur vi sen fördelar detta är upp till våra värderingar. Snack om att marknaden fördelar är således bara nys. Det vet alla att borgarna vill ha marknaden när den är till kapitalisternas fördel, men inte om den är till arbetarnas fördel. Det var därför SAF tog initiativet till centrala kollektiva löneförhandlingar på 50-talet – och det är därför SN ville aveckla den under 80-t (i alla fall arbetsgivarna inom industrin).

 64. jeppen - 24 oktober, 2009

  Man hinner inte skapa ett alternativ till SN, säger du. Kanske, men varför inte börja åtminstone? För faktum är att du och likasinnade KAN skapa socialistiska subkulturer i en libertariansk värld, eller hur? Medan vi libertarianer skulle fängslas, i bästa fall, om vi försöker skapa en libertariansk subkultur i en socialistisk värld.

  Sen vet jag inte varför du gnäller så på SN och dess propaganda, så mycket pro-socialistisk propaganda staten gör med skattepengar. Eller för den delen hur mycket stålar LO satsar på sosse-kampanjer. Förresten är väl inte ni socialister utblottade hela bunten, så ni kan väl skramla lite? För en hundralapp var per år kan ni lägga nästan en halv miljard på att övertala oss andra om hur förträffligt det vore om vi fick behålla mindre av vår inkomst.

 65. Star - 24 oktober, 2009

  Men Eddie, hela problemet är ju att ingen idag är oberoende, utan alla är beroende av varandra. Sådan är arbetsdelningen. Vidare finns det inga raka rör mellan produktion och förtjänst, eftersom samhället är för komplext för det. Om du förstår detta skriver du inte DU behöver äganderätt över maten, utan VI. Hur vi sen fördelar detta är upp till våra värderingar. Snack om att marknaden fördelar är således bara nys. Det vet alla att borgarna vill ha marknaden när den är till kapitalisternas fördel, men inte om den är till arbetarnas fördel. Det var därför SAF tog initiativet till centrala kollektiva löneförhandlingar på 50-talet – och det är därför SN ville aveckla den under 80-t (i alla fall arbetsgivarna inom industrin).

 66. Dfire - 24 oktober, 2009

  Usch vad hemskt det känns när Alliansen vinner ett val och vissa tyckare kallar det ”politisk konfrontation”. På vilket plan har ett mindre ”politiskt inbördeskrig” förts?Det känns ju helt vidrigt att ett parti som har haft makten i så många år upplever det så hemskt att vissa belsut etc. rivs upp.

 67. Eddie Willers - 25 oktober, 2009

  Ja,vi är alla delvis beroende av andra för samarbeten och för att kunna skapa större värden, men det finns alltid alternativ och med din frihet kan du alltid välja att inte vara beroende.Hela marknaden är baserad på produktion och betalning efter förtjänst då du skapar värden som andra efterfrågar och bara för att du i macroseendet ser några som kommit åt pengar på ett oförtjänt sätt visar bara på deras irrationella egoism och alternativt på dålig lagstiftning. Dessa ska såklart återlämna stöldgodset. Jag ser inte detta som någon kritik till ett liberalt samhälle eftersom det överensstämmer med våra negativa rättigheter utan snarare att staten inte gör sitt jobb.Alla VI består av ett antal DU och majoritetsbeslut är enda sättet att bestämma saker i kollektiv och därmed har minoriteten tappat sina rättigheter.Vi människor skänker ibland pengar till välgörenhet men främst byter vi värden med varandra, jag vet inte varifrån du fått att marknaden främst fördelar.Klasskampen är en fantasiskapelse för att driva på sitt hat baserat på avundsjuka och därmed med våld ta det oförtjänta.Tänk om ni istället för att slösa all den energin lagt den på att skapa kooperativ som kunde konkurrera ut aktiebolagen.

 68. Erik - 25 oktober, 2009

  Frågan vad en libertarian ( nyliberal ) har att tillföra för den praktiska politiken?Vilka praktiska förslag finns att minimera risken för nya finanschocker?Det var inte staten som uppfann finansiella instrument som är så komplexa att marknadens aktörer inte kan hantera dem. Istället har deskapat återkommande finansiella chocker runt vart femte år.Den enda organisation som kan hantera detta och skapa regelverk är de organisationer som har obligatoriskt medlemskap, dvs stater. Problemet är att finansmarknaden är global och det behövs globala regelverk för att hantera problemen. Det krävs med andra ord samarbete mellan stater för att uppnå detta.

 69. B. - 25 oktober, 2009

  Stora klassklyftor är mycket kontraproduktiva för en nation inte bara ur humanitär synvinkel utan också ekonomisk. De leder till dålig hälsa för de lägsta socioekonomiska grupperna och till instabilitet och social oro.
  Den enorma och globala vapenproduktionen och distrubitionen är andra faktorer vilka kraftigt försämrar välståndet i världen men liksom för klassklyftornas effekter blundar ultraliberaler även för detta. Eftersom grunden för all vapenproduktion är att bevara eller tillskansa sig ”ägande” borde ultraliberaler inse att deras teorier har nått till vägs ände och att fred och välstånd i världen kräver en förnuftig fördelningspolitik.

 70. Bodil - 25 oktober, 2009

  Nu är det ju inte performance IQ som i någon större grad påverkar Bridge.Det är matematisk och logisk förmåga som ger resultat i Bridge men det är väl för mycket begärt att Du skall förstå det.
  Nu skall jag göra Dig riktigt glad så här på söndagseftermiddagen ,har fått ett erbjudande att arbeta ,med det som jag älskar, i Sydafrika Kapstaden. Går inte att tacka nej till.

 71. B. - 25 oktober, 2009

  att medvetet sprida osanna rykten, komma med falska anklagelser och påståenden och att desinformera är inte att medverka

 72. X - 25 oktober, 2009

  Jonas N: poängen är att Norberg tog betalt för högerpropaganda åt Reinfelds statliga globaliseringsråd. Sen kritiserar Norberg påstådd statlig propaganda. Varför rasar han inte mot sig själv först? Tycker libertarianen Norberg att skatt är stöld när den går till vård och skola för alla men inte när pengarna går till honom själv?

  jeppen: Visst försöker man. Men här och nu tvingas vi alla ändå betala politisk skatt till högerorganisationen Svenskt Näringsliv varje dag.

  Eddie: Du glömmer att världen tillhör alla. Alla barn som föds har rätt till mat, resurser för överlevnad, skola, vård och mycket annat och det ska världens resurser användas till. Det är viktigare än din ”rätt” att samla pengar på hög.

 73. Jonas N - 25 oktober, 2009

  Jag tror inte att du kan hitta ngt citat där Norberg säger att ‘skatt är stöld’

  Vidarea: Globaliseringsrådet är inte högerpropaganda (möjligen är det inte socialistisk propaganda)

  Och idén om att ifall man är mot tex landstingsmonopol i sjukvården, då måste man minsann köpa sin egen vård privat (helst) utomlands.

 74. X - 25 oktober, 2009

  Jonas N: Att alla barn som föds har rätt till mat, resurser, skola och vård är en central värdering för de flesta människor (förutom libertarianer). Om du ser det som tomt flum så säger det mest om dig.

  Skriv om resten av ditt inlägg på begriplig svenska utan förolämpningar så får du kanske ytterligare svar.

 75. Lennart - 25 oktober, 2009

  ”Jag menar att denna beskrivning inte stämmer.”

  Med andra ord, Norberg ljuger om vad han tycker, engligt HAB. När Norberg argumenterar emot stöd till liberal opinionsbildning så tycker har inte det EGENTLIGEN.

  Det upphör aldrig att fascinera hur vissa människor är totalt oförmögna till självkritiskt tänkande. hellre ljuger man än erkänner att man har fel. Istället för att erkänna att han hade fel om Norberg i artikeln, så föredrar HAB att spela ohederlig och dum. Jag kommer aldrig förstå varför folk gör så.

 76. Jonas N - 25 oktober, 2009

  Och nästan alltid pga av för mycket och dåligt socialistisk och korrupt politik.

  Jag vet att sådant som du säger, dvs ‘det är en rättighet att … ‘, ofta upprepas från socialistiskt håll. Och vilka gärna vill tro att ifall man bara fäster sådant på ett papper, beslutar om det, röstar, eller en majoritet vill ngt, då blir det också så.

  Men tyckande och önsketänkande är just inget annat än tomt flum …

  Och du vist ju själv med all önskvärdhet att du inte kan hålla isär ngt som de flesta (alla?) tycker är önskvärt, en värdering som du säger, med ngt som skall vara en rättighet.

  Du har väl säkert inte ens ställt frågan till dig själv hur ett barn i Sudan, i Venzuela, i Burma, Afghanistan, i Somalia, eller 2:a graviditeten i Kina osv, hur man (vilka då?) skall säkerställa ens den enklaste sk ‘rättigheten’ åt dem.

  Genom att byråkrater och skatte- eller bidragsförsörjda tyckare i välfärdssverige (eller FN) skriver ännu ett papper eller samlar underskrifter? Tänk igen …

  Men detta var bara en av alla dina floskler, och om den var sprungen ur okunskap, då går den ju att rätta till. (Men mht antalet blir det ingen lätt resa. Och jag tror inte du är i närheten av redo för att ens påbörja den)

 77. Ola Berg - 25 oktober, 2009

  med mera, så borde det rimligen betyda att alla människor har en moralisk skyldighet att arbeta för att utbreda det ekonomiska system som bäst tillgodoser barnens behov av mat med mera.

  Enligt all tänkbar statistik är det ekonomier där människor tillåts frivilligt byta varor och tjänster med varandra, och behålla och använda frukten av sitt utbyte, som bäst tillgodoser behoven.

  Alltså: om barn har rätt till mat med mera, så borde alla människor ha en skyldighet att arbeta politiskt för ökad ekonomisk frihet.

  Problemet för somliga är då att synonyma begrepp för ”ekonomisk frihet” är ”ekonomisk liberalism” och ”kapitalism”.

  Ni får själva rannsaka er och fundera över vilket ekonomiskt system ni önskar främja. Själv väljer jag det system som bäst tillgodoser de fattigas behov: kapitalismen.

 78. B. - 25 oktober, 2009

  Frihandel kan bidraga till att minska fattigdom, men oreglerad kapitalism förvärrar den liksom ojämlika ägarstrukturer
  och
  vapenproduktion är kapitalismens stora miljö-, samhälls-, kapital-och humankapitalförstörare.

 79. Jonas N - 25 oktober, 2009

  Kapitalism är exakt samma sak som ‘frihandel’, dvs att folk får lov att göra affärer, samverka och samarbete med varandra utan diktat. Det är vad som skapar välstånd.

  Om, eller på den områden man förbjuder eller bara förhindrar/försvårar sådant uppstår stagnation, sämre prestation, mer slöseri och resursförbrukning för mindre leverans, och i värsta fall regression och till slut misär. Så är det, och inte en enda vänsterdrömmande förhoppning har någonsin visat på motsatsen. Trots att ingen hindrar kollektivister att pröva alternativa metoder för att skapa välstånd och värden bland dem (i en ekonomi som tillåter fria marknadslösningar)

  Vad tror du det beror på? Alltså, att trots att massor av länder i världen har fria ekonomier, där man får bedriva affärsverksamheter efter eget/egna huvuden ..

  .. så finns där inga exempel på att alla/några av dem som pratar vänsterekonomi faktiskt genomfört det de ständigt pratar om?

  Ingen hindrar er/någon att starta och bedriva företag efter egna idéer, och värna de värden ni finner bra, dela på rsultatet efter egna huvuden, sälja till kunder och priser, eller köpa av leverantörer ni gillar och finner acceptabla.

 80. X - 26 oktober, 2009

  Ola Berg: Nej, de länder där de svagaste grupperna har det bäst är tvärtom välfärdsstater. Men bland oss som accepterar barns och vuxnas grundläggande rättigheter till mat, vård, utbildning och annat så är det givetvis viktigt att diskutera (grad av) marknad respektive offentlig drift i olika frågor. Libertarianismen däremot står vid sidan om och hävdar ideologin att pengar går före allt.

  Jonas N: du kan inte föra ett normalt samtal så jag läser inte och svarar inte dig mer. Ditt nick syns ofta på politiska bloggar och du verkar sitta ett par timmar per dag och skriva hätska utfall. Så många timmar, så mycket ilska och hat. Hur mår du?

 81. Jonas N - 26 oktober, 2009

  Nu vet ju inte jag om du är en tonåring Ung Vänster eller någon som betalar sina egna räkningar.

  Men du har då iaf här inte fört någon debatt eller ‘svarat på några frågor’. Utan mest malt på med trötta vänsterfloskler som inte betyder ett skvatt om man särskådar innehållet.

  ‘Alla barn skall ha det bra … ‘ Tja, det var ju en modig önskan. Och jag förstår att du gärna vill intala dig att du har en massa människor somstår emot dig och vill raka motsatsen. Så mycket för den förståelsen av verkligheten …

  Och när någon påpekar att det är i fria ekonomier folk (även, ja tom främst dom fattiga) har det bäst, då retirerar du till floskler om ‘rättgiheter’. Jag gissar att du inte kan hålla isär rättigheter och politiska önskemål och välfärdspolitik, under vilken du mest troligt föreställer dig bidragssystem.

  Din förståelse av både rättigheter, marknad, pengar, liberala värderingar, eller för all del Norberg eller ‘högerpropaganda’ är nog riktigt grunda.

  Och om du säger att du läser runt på olika politiska bloggar, så verkar du då inte använt den tiden till att lära dig lite mer om sådant du engagerar dig för. Möjligen har du sett mig där, men jag har då inte diskuterat med någon signatur ‘X’ tidigare.

  Men jag har noterat att många till vänster inte riktigt själva vill stå för det de vill. Anonyma, och multipla signaturer, tom fejkade inlägg förekommer ofta. För att inte tala om detta ständiga hänvisande till att ‘vi är ju så många’ (som inte vågar göra det själva) …

  Och även detta med ilska och hat har du missförstått, men vad annat var där att vänta när du inte kan svara i sak på någon punkt ?

  Men den mer

 82. Chrippapippa - 26 oktober, 2009

  Johan Norberg har lagt upp en längre replik på sin blogg:

  http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=10&year=2009#3356

  ”Bengtsson bemöter inte mina motexempel, utan försvarar sitt påstående med att ge exempel på statliga subventioner som

 83. B. - 26 oktober, 2009

  Barnmagar i utvecklingsländer kommer inte att mättas förrän det finns starka fackföreningar som kan se till att barnens föräldrar får del av det ekonomiska välstånd föräldarna skapar med sina arbetsinsatser.

 84. Jonas N - 26 oktober, 2009

  … men det förvånar förstås ingen.

  Det är varken bristen på fackföreningar som gör att folk svälter i fattiga länder, eller att jag skulle vara emot fackföreningar som sådana.

  Men halmdockor verkar vara vad man förmår brottas med här på dagens arena. Både skribenterna, och de många kommentarer som tror att politik löser problem bara den skulle skötas av andra politiker …

 85. Robbe - 26 oktober, 2009

  Attac ska fan inga pengar ha inte vänstern alls jävla idioter!

 86. B. - 26 oktober, 2009

  jonas ser inte att i vårt land finns en uppsjö av olika företagande även
  statliga och kooperativa

  sdRobbe:

  sd”politiker” ska väl inte ha ”några j*a arvoden alls” eftersom de varken finns på plats eller verkar där de blivit invalda :-) ?

 87. Jonas N - 26 oktober, 2009

  Som jag konstaterade tidigare är det mest ungdomsgård på kommentarerna här. Och själva artiklarna håller bara aningen högre nivå …

 88. B. - 26 oktober, 2009

  du kan inte kommunicera
  men det är ditt problem

 89. Jonas N - 26 oktober, 2009

  Har du funderat på vad du själv skriver för ngt? Trötta anklagelser mot Norberg om att du inte känner till saker han inte berättat för dig!? Och att du kallar din okunskap för att han kastar sten i glashus? Hur tänker du då? Länken till ClaesKrantz var ju både trist och obegriplig. Men du kanske menar att den visade att SvT inte visade allt. Eller att publik service egentligen gör Schlingmans jobb? Starkt jobbat … (nt)Sen verkar du hänga upp dig på internationell vapenproduktion (som om det hade ngt med ämnet att göra? Flera ggr tom)Sen frågar jag dig var exemplen finns på att vänstern själv gör det den säger frivilligt. Och B. svarar ‘via har statliga företag’. Visst, det finns många koorperativa företag också. Men inte drivs med med vänsterdrömmar för ögonen. Utan för att lösa praktiska problem för de inblandade (och ofta med lägre löner). COOP skulle ju kunna ha varit ett exempel på ett vänsterprojekt. Men menar du verkligen att det är det? Så min fråga kvarstår ograverat. (och ifall du hade haft något klokare att säga hade du säkert inte börjat jiddra om blåbär istället)

 90. B. - 26 oktober, 2009

  Vad påstår du att vänstern inte gör frivilligt? Försök konkretisera dig om du vill kommunicera.

 91. Jonas N - 26 oktober, 2009

  Bedriver företagsamhet, men enligt de egna föreställningarna. Dvs vänder allt det ryggen som man ogillar hos ‘kapitalismen’ och gör det man skulle vilja se istället (vilket är fullt tillåtet i fria ekonomier).

  Se inlägget från 23:07 igår.

 92. B. - 26 oktober, 2009

  det verkar inte stå väl till med dig som envisas med meningslöst pladder
  jag säger tack och adjö

 93. Jonas N - 26 oktober, 2009

  … och hur det brukar vara.

  Det är inte mycket bevänt med alla vänsterpladdrare.

  Du pratade visst om att komunicera, men verkar vara oförmögen att hantera ens enklare frågor. Här,:

  Frågan om varför inte folk med vänsteråsikter gör precis det de alltid pratar om (som är fullt legalt) istället för att hoppas på att vinna den politiska makten och tvinga andra att göra det …

  PS Jag har en ganska bra uppfattning om varför det är så, och också varför alla vänstertyckare reagerar som du när man frågar dem. Men jag tror ingen av er klarar av att formulera dett koncisare svar där, tyvärr DS

 94. AndyPandy - 27 oktober, 2009

  Bäste Håkan A Bengtsson. Det blir ju roligare om du kritiserar vad vad Johan Norberg faktiskt anser och för fram. Om du själv hittar på vad Johan anser blir ju hela diskussionen meningslös. Fast de flesta som som kritiserar Johan gör precis som du:1. Hitta på galenskaper som Johan sägs stå för. (Helt uppenbart felaktiga för alla som faktiskt läser vad Johan skriver)2. Vräk sedan ur sig hånfullheter.

 95. Jonas N - 27 oktober, 2009

  Och man kan fråga sig hur det har blivit så!?

  Alltså, det du beskriver är ju ingen oavnlig ‘debattmetod’ som man ganska ofta får se från sosse- och annat vänsterhåll.

  Och flertalet av dem som praktiserar metoden, verkar inte ens förstå vad som är fel med den även efter att detta påtalats och avslöjats. Utan de fortsätter med ett varv till av samma variant, helt utan att någon självinsikt.

  Man kan som sagt fråga sig hur det kunde bli på så vis. Jag kan tänka mig att många fått den sortens ‘medieträning’ i SSU sammanhang, och även av därefter av PR-konsulter. Och sådant funkar nog på ett torgmöte, där man inte kan gå tillbaks och kolla.

  Men i ett skrivet forum funkar det inte. Förutom kanske för sådana som ändå inte är mottagliga för verkligheten, som man sas redan har i den egna säkra fållan av valboskap.

  För det skall man ha klart för sig: Det finns många (i väljarkåren) som verkligen skulle vilja att allt under din pkt 1) vore sant, och därefter känner ärlig tillfredställelse över pkt 2)

  Men sådana är ju totalt ointressanta i vilken debatt som helst

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Assistanskritik på svajigt underlag

Under hösten har Försäkringskassan och regeringen hamnat i blåsväder i frågan om LSS. Men det är inte alldeles enkelt att finna fog för kritiken. 0Inga delningar

Kommunal varslar om strejk för undersköterskor

Kommunernas nota för hyrpersonal: 1,2 miljarder


Johanna Senneby

Alldeles för tidigt att räkna ut KD

Trots KD:s historiskt låga väljarstöd kan Busch Thor vara lugn. Det räcker nämligen med så lite som 2,5 till 3 procents stöd i opinionsmätningar för att partiet ska ta sig över spärren med hjälp av taktikröster, visar forskningen. 0Inga delningar

Grönt ljus för Idolstrejk

Förlossningskaos på Danderyd: »Barnmorskorna gråter«


Vesna Prekopic

Överskatta inte Pisa

Den dagen vi blir lika besatta av att utjämna klassklyftorna i skolan som att prestera i Pisa-mätningarna, då skolutvecklar vi på riktigt... 0Inga delningar

Ett år med andrum

Prioritera polisens kärnverksamhet


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  pengaropolitik
  Arena_banner_nyhetsbrev