Lasse Månsson, civilingenjör och nationalekonom (debatt)

Det är viktigare att diskutera orsakerna till systemfelen i den svenska skolan än detaljer i ett dataprogram, skriver civilingenjören och nationalekonomen Lasse Månsson i en replik om Pisa-mätningarna.

Ska ett dataprogram och okunnig användning av detta verkligen få styra skoldebatten som det gjort under senare år, undrade läkaren och managementkonsulten Lars-Bertil Arvidsson i ett debattinlägg.

Det finns tre starka invändningar mot innehållet i artikeln, även om jag tycker att frågan som lyfts är klart värt att lyfta. »missbruket« av statistik och av  metod att åskådliggöra resultatet är vida spridd och behöver diskuteras.

Men:

Jodå, Excel väljer i vissa lägen »nollpunkt« i diagrammet åt dig.

MEN:  och detta är viktigt, Du kan alltid själv välja en annan. Det kräver dock att du behärskar programmets finesser, men det kan man väl kräva av personer som är satta att publicera dessa resultat ?

Den svenska skolan klarar inte sitt »kompensationsmål«, den klarar inte heller sitt likvärdighetsmål och där är vi enligt aktuell rapport sämst i Norden.[/citat]

Ursäkten och rubriken är alltså svaga. Det handlar nog snarast om mediekravet att väcka uppmärksamhet och debatt.

 Även i korrekt form med noll som botten, visar dessa diagram om svenska elevers kunskaper ett oönskat resultat, framförallt när vi jämförs med grannen  Finland.

Men det går också att skönja en negativ trend, i en skolvärld, med ett system, som de som införde det lovade skulle bli både billigare och bättre.

Detta på grund av den »heliga« konkurrensens princip, något som inte har visat sig fungera och det var väntat av alla oss som vet att det är farligt att använda förenklade ekonomiska modeller på stora komplexa system.

Debatten är alltså motiverad.

I den svenska skolan finns också andra problem, som även om de i någon mån alltid har funnits, har accelererat sedan »skolpengssystemet« infördes.

Den svenska skolan klarar inte sitt »kompensationsmål«, den klarar inte heller sitt likvärdighetsmål och där är vi enligt aktuell rapport sämst i Norden.

Och tendensen är att det förvärras.

Alltså: debatt är befogad, och jag har ganska dåligt förtroende för alla de, som försöker förvirra oss med detaljer och rikta uppmärksamheten åt andra håll än mot själva systemet.

Lasse Månsson  är civilingenjör o nationalekonom